Rotaru și-a făcut campanie electorală pe banii primăriei. Elogii de la președinți de CJ decedați. Cum și-a prostit electoratul

5
2419

Ion Rotaru, primarul comunei Alexandru cel Bun, a demonstrat nu o dată că este jupân peste banul public și că nimeni și nimic nu-l poate opri în acțiunile lui de a cheltui banii comunității după bunul plac. Asta a făcut și în campania electorală de anul trecut, când a publicat, pe cheltuiala primăriei, o revistă în paginile căreia au fost prezentate realizările „mărețului conducător”, elogii și îndemnuri de a-l vota, venite din partea unor oameni cunoscuți și a unor localnici, și articole laudative la adresa „gospodarului Ion Rotaru”.

Cei care au muncit pentru revista electorală a lui Rotaru nu s-au limitat la laude excesive și îndemnuri, ci au publicat și elogiile aduse primarului de doi foști președinți ai Consiliului Județean Neamț, cărora le era imposibil să vorbescă, în momentul publicării revistei, pentru că erau … decedați.

Banii publici pe care i-a cheltuit strict pentru propria-i persoană, pentru a-și câștiga electoratul prin intermediul revistei „Comuna Alexandru cel Bun – Raportul Primarului”, au însumat peste 42.000 de lei, la care au fost adăugate penalități și dobânzi de peste 3.700 de lei. Asta au constatat inspectorii Curții de Conturi a României, din cadrul Direcției de control achiziții publice, în urma verificărilor realizate în perioada mai și iunie, în cadrul cărora au descoperit că Ion Rotaru a scos nu mai puțin de 2.500 de exemplare din revista electorală de distribuirea cărora s-au ocupat salariați ai primăriei Alexandru cel Bun. Este vorba despre șeful SVSU, un alt angajat din cadrul acestui serviciu și despre doi consilieri.

„Din verificarea documentelor puse la dispoziție de către entitatea verificată, auditorii publici externi au constatat faptul că, în cursul anului 2020, UATC Alexandru cel Bun, județul Neamț, a efectuat cheltuieli după cum urmează; cheltuieli pentru achiziția de servicii de editare, cheltuieli pentru servicii de tehnoredactare, respectic activități de consultanță în management și cheltuieli pentru servicii de tipărire a Revistei „Comuna Alexandru cel Bun – Raportul Primarului”, activități care nu au legătură cu atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare. (…) Din verificarea conținutului Raportului nr. 3759/19.20.2020 privind situația economico-socială și de mediu a Comunei Alexandru cel Bun și a Raportului nr. 3751/19.03.2021 privind situația economic-socială și de mediu a Comunei Alexandru cel Bun, se constată faptul că, în cadrul acestor rapoarte, se prezintă principalele activități desfășurate pentru buna gospodărire a localității, realizarea veniturilor și cheltuielilor la bugetul local, realizarea serviciilor solicitate de populație în toate domeniile de activitate, referitor la atribuțiile primarului privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului, acestea cuprind activități cu caracter administrativ, atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local. Raportul primarului nr. 3759/19.03.2020 nu a fost publicat pe site-ul entității, ci în Revista „Comuna Alexandru cel bun – Raportul Primarului și al Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun”, sub denumirea „Raportul primarului” (…) Conducerea UATC Alexandru cel Bun, județul Neamț, a angajat cheltuieli în valoare totală de 42.720,26 lei, cu scopul de a publica o revistă în care pe 24 de pagini din 80 de pagini sunt publicate informații referitoare la planurile primarului în funcție în cazul în care va fi reales cu ocazia alegerilor din toamna anului 2020, fără să fie publicate informații referitoare la alți candidați, participanți la alegerile anterior menționate, precum și îndemnuri adresate cetățenilor Comunei Alexandru cel Bun, Neamț, de a-l vota cu ocazia acestor alegeri. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul Revistei „Comuna Alexandru cel bun – Raportul primarului și al Consiliului Local al Comunei Alexandru cel bun”, nr.6, din anul 2020, singura revistă publicată în anul 2020, se precizează următoarele:

 • Pe coperta revistei se menționează; „Ion Rotaru: „Am fost, sunt și rămân PRIMAR pentru oameni”;
 • Pe contracoperta revistei se menționează: „Vom construi un cămin cultural. 2021 va fi anul în care vor apărea fonduri europene pe diferite măsuri și vom încerca să accesăm cât mai multe proiecte”;
 • La pagina 1 se menționează următoarele: „Publicația noastră a fost pregătită pentru alegerile locale la termen, 07.06.2020, în proporție de 90%, deoarece în perioada stării de urgență, datorată pandemiei cu COVID19, Guvernul României a amânat alegerile pentru data de 27.09.2020”;
 • La pagina 3 este consemat un interviu în care se menționează: „Să dea Dumnezeu să poată, dacă îl va ajuta și electoratul local, pentru că eu sper să reușească reabilitarea totală a spitalului”;
 • La pagina 7 sunt aduse laude la adresa primarului: „Investițiile realizate în ultimii șase ani au schimbat radical condițiile de la Spitalul Bisericani, (…) De atunci și până astăzi eforturile domnului primar Ion Rotaru … s-au soldat cu modernizarea radicală …”;
 • La pagina 8 sunt prezentate aprecieri făcute de trei foști președinți ai Consiliului Județean Neamț, din care doi dintre aceștia în anul 2020 erau decedați: „ (…) tot ce s-a realizat aici se datorează unei inițiative foarte frumoase de a da valoare locului, de la care ar putea învăța mulți primari”; (…)
 • La pagina 12 se fac următoarele aprecieri: „Sunt momente în care administrația spitalului bate la ușa Primăriei locale și mai cu seamă a primarului Ion Rotaru și de fiecare dată edilul de la Viișoara a fost colacul de salvare”, fără să fi menționat autorul acestora; (…)
 • La pagina nr.37, se menționează de către Leonte Dan: „ … noi sperăm că domnul Ion Rotaru va mai dori un mandat, că îl vom alege și că va găsi o soluție și pentru problema asta …”;
 • La pagina nr.38, familia Uricaru Vasile din satul Bistruța menționează: „Este un om gospodar, dovadă sunt lucrurile rămase în urma sa și voi vita întotdeauna cu domnia sa. Se merită să îl votăm. Îi dorim să fie prima atâta vreme cât îl țin puterile. Sigur că îl vom alege”;
 • La pagina 55, Liceul Particular nr.1 „Aurora Outatu” aduce laude la adresa primarului: „Suntem prezenți în comunitatea locală grație … și implicării Consiliului Local, a primarului Ion Rotaru, care atât la înființare, în calitate de edil al municipiului Piatra Neamț, apoi în calitate de edil al Comunei Alexandru cel Bun, a sprijinit și sprijină acest proiect educativ”; (…)
 • La pagina 74, Ioan Outatu menționează: „referitor la Complexul Aqua Park se precizează în interviu: „urmează ca investiția să fie finalizată și cred că domnul primar Rotaru, așa cum îl cunosc eu, o va finaliza și o va dezvolta așa cum și-a dorit-o, pentru că, de fapt, este un obiectiv pe care și l-a propus și pe care îl va duce la bun sfârșit”.

Echipa de control a considerat că, prin publicarea revistei înainte de alegerile locale din septembrie, conținând informații publicitate la adresa primarului și îndemnuri adresate cetățenilor Comunei Alexandru cel Bun de a-l realege. Au fost angajate și plătite cheltuieli care nu au legătură cu obiectul de activitate al UATC Alexandru cel Bun, Neamț, ci au fost angajate și plătite cheltuieli pentru a-l avantaja pe primar înainte de alegeri. În vederea publicării Revistei „Comuna Alexandru cel bun – Raportul Primarului și al Consiliului Local al Comunei Alexandru cel bun”, au fost angajate următoarele cheltuieli:

 • Cheltuieli cu serviciile de editare a revistei, în valoare de 4.000 de lei (n.r. furnizor – Asociația Culturală Sensul Neamț);
 • Cheltuieli de rehnoredactare a revistei, în valoare de 11.000 de lei (n.r. furnizor – ÎI Ciobanu Dan Ciprian);
 • Cheltuieli cu servicii de tipărire a revistei, în valoare de 29.720,26 de lei (n.r. furnizor: Eurotipo SRL).

Revista „Comuna Alexandru cel bun – Raportul Primarului și al Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun” a fost publicată în număr de 2.500 de exemplare. În data de 13.04.2020, au fost recepționate un număr de 750 de bucăți din Revista „Comuna Alexandru cel bun – Raportul Primarului”, care au fost distribuite, în perioada 15.04.2020 – 31.05.2020, pe baza Procesului verbal de distribuire semnat de către următorii salariați: Pavel Silviu Vasile (n.r. consilier compartiment urbanism și amenajarea teritoriului), Chelaru Tudor (n.r. consilier compartiment administrativ, gospodăresc, transport), Bizu Macovei Răzvan (n.r. cadru tehnic SVSU) și Popovici Ovidiu Florin (n.r. șef serviciu SVSU). În data de 25.08.2020, au fost recepționate un număr de 1.750 bucăți din Revista „Comuna Alexandru cel bun – Raportul Primarului, care au fost distribuite în perioada 01.09.2020 – 30.11.2020, pe baza Procesului verbal de sirtibuire semnat de către Pavel Silviu Vasile, Chelarul Tudor, Bizu Macovei Răzvan și Popovici Ovidiu Florin.(…)

Concluzie: Pe site-ul UATC Alexandru cel Bun Neamț a fost publicată revista cu denumirea Revista „Comuna Alexandru cel bun – Raportul Primarului și al Consiliului Locaș al Comunei Alexandru cel Bun”, care are conținut diferit de Raportul primarului care conține informații privind situyația economică- socială și de mediu a Comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț, fiind angajate cheltuieli în beneficiul primarului nu al UATC Alexandru crel Bun Neamț. Revista nu conține Raportul de activitate al cărui conținut este diferit.  Cauzele care au determinat producerea abaterii de la legalitate sunt determinate de nerespectarea prevederilor legale în vigoare, cu privire la angajarea de cheltuieli care pot fi efectuate doar în interesul unității administrativ-teritoriale, precum și exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor persoanei împuternicite cu acordarea vizei de control financiar preventiv”, potrivit raportului întocmit de auditorii publici externi.

Întrebat de auditorii publici externi cum motivează achiziția de servicii de editare, tehnoredactare și tipărire a revistei electorale, în condițiile în care are responsabilitatea de a asigura administrarea fondurilor în condiții de eficiență, Ion Rotaru a răspuns: „Potrivit Art.155 alin.3 lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cuu modificările și completările ulterioare „primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale care se publică pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale în condițiile legii”. În coroborare cu Art.5, alin.(3) și (4) lit.a din Legea 544/2001 „autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate cel puțin anual care va fi publicat în M.O.R sau în mijloace de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de internet proprie”.

Exact aceleași răspunsuri le-au dat și viceprimarul Valeriu Lazarov și șeful Biroului Financiar – Contabilitate – Constantin Robu.

Auditorii publici externi au constatat și că nu au fost respectate anumite prevederi din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, faptă care constituie contravenție și se sancționează cu între 500  și 1.500 de lei.

Însă, la data controlului, sancțiunea contravențională era prescrisă.

N.R.

CITEȘTE ȘI: https://atacul.ro/2020/05/13/cum-combate-covid-ul-primarul-de-alexandru-cel-bun/

 

 

 

 

 

5 comments

 1. Ulică 26 iulie, 2021 at 13:44 Răspunde

  (***) asta nu se opreste.Iar presa ” liberă” ( la furat , desigur) il laudă pe banii nostri. Nemuritorul “ziatist” șantJist comunist care si-a tras in curtea sa ZIarul Ceahlaul ( adica l- furat) este campionul linsului la dosul infractorului analfabet.

 2. MLDPA 26 iulie, 2021 at 14:00 Răspunde

  In absolut orice stat european, ceea ce a facut Nea’ Rotaru impreuna cu “prietenii”, s-ar considera a fi un concurs intre “Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea & interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică” si “Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice” adica art.295 (Delapidare) si art.297 (Abuz in serviciu) din pamfletul de Cod Penal romanesc.

  Desi “valoarea abaterii constatate este de 42.720,26 lei, la care se adaugă penalităţile şi dobânzile în sumă de 3.715,47 lei, rezultând suma totală de 46.435,73 lei”, toate ordinele de plata sunt semnate “de către ordonatorul de credite domnul Rotaru Ion” fiind astfel “angajate cheltuieli în beneficiul primarului nu al U.A.T.C. Alexandru cel Bun Neamţ” rezultand o “revista ce nu conţine Raportul de activitate al cărui conţinut este diferit” si producand astfel “prejudicierea patrimoniului entităţii datorită achiziţiei de servicii de editare, servicii de tehnoredactare şi servicii de tipărire a a revistei Comuna Alexandru cel Bun Raportul primarului cu un conţinut menit să avantajeze primarul cu ocazia alegerilor locale”, Curtea vede totul ca o simpla contraventie prescrisa si recomanda “dispunerea măsurilor legale pentru stabilirea întinderii prejudiciului conform prevederilor legale şi recuperarea acestuia” , masuri care urmeaza a fi luate de Mos Craciun sau Sfantul Petru eventual.

  Metoda clasica de acoperire ilegalitati prin care o institutie vine si baga totul sub pres trecand povestea la adapostul contraventionalului prescris asupra caruia are control, tinand cu dintii sa nu cumva sa treaca in penal unde i-ar fi locul.

 3. V.Vasile 28 iulie, 2021 at 09:08 Răspunde

  Judetul , tara sunt pline de astfel de indivizi , profitori , analfabeti functionali care au murdarit , umilit si marginalizat impreuna cu gastile lor ,oamenii de valoare. Dati-le acestor impostori cate un pix sa scrie cateva fraze si veti constata ca acestea vor deveni arme albe in mainile lor ! Conform democratiei …au fos alesi asa ca aveti ce meritati , pacat de ceilalti care vad valorile , altfel.

 4. Letiția 28 iulie, 2021 at 22:01 Răspunde

  Un amalfabet hoț promovat de VB de la VM prin ziarul M.
  Că doar cine i-a pus în funcții pe acești hoți mani(pulând) pulimea?Presa.De ce? Pentru bani.
  Presa hoață , primari hoți , cetățeni proști.
  Țară de idioți.

 5. Costel Roca 30 iulie, 2021 at 13:17 Răspunde

  Presa traieste in simbioza cu praduitorii tarii, nu e clar? Presa e hotul numarul 1 in aceasta colonie numita Romania.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.