* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 09:05:24; 2020-06-24. ANUNȚ LICITAȚIE MASĂ LEMNOASĂ 9 IULIE 2020. VEZI ANUNȚUL ȘI AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/06/Anunt-licitatie-intermediara-09.07.2020-Copy.doc

Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fond forestier proprietate publica de stat pentru producţia anului 2020

 

 1. Organizatorul licitaţiei: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, office@neamt.rosilva.ro;
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 09.07.2020, începând cu ora: 10.00. Licitaţia se desfăşoară respectând următoarea ordine a ocoalelor silvice : Vaduri, Borca, Târgu Neamț, Brateș, Văratec, Tazlău, Tarcău, Bicaz, Pipirig;

       In funcție de evoluția raspandirii infecției cu Coronavirus si/sau  de măsurile dispuse de către autoritățile competente, organizatorul iși rezervă dreptul de a suspenda sau anula desfașurarea licitației (evenimentului), cu anunțarea prealabilă a acestei masuri pe site-ul propriu.

 1. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr.24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, licitația se va desfașura on-line, in sistem teleconferință, utilizându-se aplicația ZOOM CLOUD MEETING.
 1. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
 2. Temeiul legal:Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor Legii nr. 46/2008 cu modificarile si completările ulterioare.
 3. Data şi ora organizării preselecţiei: 26.06.2020, incepând cu ora 09.00;
 4. Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pâna în data de 25.06.2020, ora 16.30;
 1. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro, neamt.rosilva.ro, www.produselepadurii.ro.
 2. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 60279 m3

din care pe natură de produse:

 • produse principale:   10519 (m3);
 • produse secundare:  20535 (m3);
 • produse de igienă:            0 (m3);
 • produse accidentale:        29225  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase:  47066  (m3);
 • fag:  7539  (m3);
 • stejari: 1391  (m3);
 • diverse tari: 2998 (m3);
 • diverse moi:  1285 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

        Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor H.G. 715 / 2017 cu modificările și completările ulterioare, în aceeasi zi, imediat după încheierea licitației.

 1. Caietul de sarcini este disponibil  pe site-urile: rosilva.ro  si www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 22.06.2020.

                  Având in vedere restricțiile impuse de starea de alertă, licitația se va desfășura on-line, in sistem teleconferintă, utilizându-se aplicația ZOOM CLOUD MEETING.

                  In vederea desfășurării in bune condiții a licitației, organizatorul pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentația necesară pentru instalarea si utilizarea aplicației ZOOM CLOUD MEETING.

                  De asemenea în data de 08.07.2020, se va organiza o sedința tehnică on – line cu operatorii economici preselectați  pentru instruirea participanților la licitație si optimizarea parametrilor tehnici.

                  In cazul apariției unor fenomene, evenimente, disfuncționalități tehnice neprevăzute care periclitează si/sau impedica desfășurarea licitației, organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda si reprograma ședințele de licitație in zilele următoare, iar operatorii economici vor fi anunțati despre aceasta modificare de îndata.

               Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing. Ilie Ciprian, ing.Țupu Oana.

Organizator,

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA –  Directia Silvică Neamț

DIRECTOR,

Ing.  Valentin TĂMĂSLĂCARU

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNTULUI: 08:06:50; 2020-06-23. ANUNȚ DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ LICITAȚIE VÂNZARE LEMN FASONAT. VEZI ANUNȚUL ȘI AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/06/Anunt-licitatie.doc           

* ORA SI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 20:43:15; 06/17/2020. NOTIFICARE DESCHIDERE INSOLVENȚĂ SC TAO CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/06/NOTIFICARE-ZIAR-DESCHIDERE-PROCEDURA.doc

* ORA ȘI ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 20:50:15; 2020-05-20. ANUNT SELECȚIE OFERTE EVALUATOR. VEZI ANUNȚUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/05/anunt-eval-instalconstruct.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:20:29; 2020-05-15. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/05/solicitare-oferte-arh-Ro-Glass-Brand-pdf.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:41:57; 2020-03-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MNG GRUP INVEST  SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/Pb-vanz-mar-2020-60-MNG-Grup-Invest.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:29:06; 2020-03-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RAPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/pb-vanz-mar-2020-50-Ripanu.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:20:29; 2020-03-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KAMORIS ORIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/PB-VANZ-kAM-feb-2020.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:00:21; 2020-03-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/PB-vanz-feb-2020-ADR.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:53:15; 2020-03-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTOTURISM) SC JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/03/pb-75-masina-JC.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:33:25; 2020-02-12. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI: https://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/02/PB-vanz-bm-75-Omex-feb-2020.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:10:20; 2020-02-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/02/PB-feb-2020-Vit-Style.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:01:41; 2020-02-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/02/PB-vanz-50-im-85-masini-ALS_1_.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:01:36; 2020-01-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC ROLOTI COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-vanz-ian-2020-Roloti-stoc-marfa.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:53:28; 2020-01-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC SDG DIANIS PREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/publ-vanz-75-SDG.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:49:16; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (MASINA) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-masina-ian-2020-85-celador.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:43:52; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (COMPLEX COMERCIAL SI HOTEL). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-70-Celador-al-cel-bun-ian-2020.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:36:44; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-stoc-75-ian-2020-celador.doc                  

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:30:04; 2020-01-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (SPATIU COMERCIAL) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-50-Celador-9-mai-ian-2020.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:37:00; 2020-01-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADITUR 2005 SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/Presa-pb-vanz-95-mob-Aditur.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:02:31; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC D&C TRANSPORT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-vanz-ian-2020-D-C-Transport.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:46:38; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTO). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PB-VANZ-kenotheoz-ian-2020-auto.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:37:34; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (VILE) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PB-VANZ-kenotheoz-vile-55-ian-2020.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:26:18; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (TERENURI SAT STEJARU, COMUNA PANGARATI) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PB-VANZ-kenotheoz-100-ian-2020-stejaru.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:15:57; 2020-01-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-imob-ian-2020-EAZ.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:12:22; 2020-01-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/pb-vanz-ian-2020-50-Ripanu.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:21:04; 2020-01-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC IASIDENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/PRESA-PB-VANZ-50-ian-2020-IS.pdf                                   

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:01:43; 2020-01-12. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/gicovanu-com-pdf-12-ian-2020.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:49:05; 2020-01-12. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2020/01/ZELDA-PDF-12-IAN-2020.pdf