Angajații Primăriei Alexandru cel Bun au călcat legea în picioare: salarii stabilite eronat, plăți ilegale pentru firme de casă ori fără documente

2
1833

La Primăria Alexandru cel Bun, unii dintre angajați au rămas repetenți la respectarea legii, iar acum sunt buni de plată.

Un control efectuat în primăvară de auditorii Camerei de Conturi Neamț la Primăria Alexadru cel Bun arată cum nesocotirea legii a devenit o practică pentru salariați.

Auditorii au constatat că primăria a plătit servicii care trebuiau efectuate de alte firme, a plătit salarii mai mari decât prevede legislația, a achitat sume cu TVA inclusă, deși prestatorul nu era plătitor de TVA, a efectuat plăți fără documente justificative, ilegale, fără contraprestație, nu a întocmit caiete de sarcini la documentațiile de atribuire, deși erau obligatorii și multe altele.

Mai mult, documentul scoate la iveală și firmele care sunt racordate la banul comunei Alexandru cel Bun. Una dintre ele este Api Fides SRL, din Pângărați, unde administrator și asociat unic este Mihai Plăcintă, fost polițist și om de încredere al primarului. Din septembrie 2020 și până în septembrie 2021, calitate de asociat în firmă a avut și Cezar Filip, fostul șef al Poliției Municipiului Piatra-Neamț.

Vicele și unii angajați a încasat ilegal bani în plus timp de un an

Raportul întocmit arată că Primăria Alexandrul cel Bun a achitat, în cadrul contractului „Lucrări de săpături în vederea montării conductei de apă potabilă Viișoara”, ce se întind pe 1.100 ml, suma de 56.100 de lei firmei de casă Api Fides SRL Pângărați, cu toate că această lucrare trebuia efectuată de Apa Serv SA. În acest sens, primăria avea și un contract încheiat cu compania județeană. Valoarea acestei abateri a fost de 62.832 de lei.

Auditorii au constatat că angajații care fac statele de plată au calculat în plus bani la salarii, pe care i-au și plătit, suma totală achitată ilegal fiind de aproape 40.000 de lei. Astfel, viceprimarul comunei Alexandru cel Bun a încasat, timp de un an (2019 – 2020) o indemnizație lunară de 8.660 de lei, în loc de 8.320 de lei, cât era legal, diferența fiind de 340 de lei/lună. Tot în cazul vicelui, angajații au calculat eronat indemnizația din luna noiembrie, pentru că nu au ținut cont de numărul de zile din noul mandat reflectate efectiv în pontajul lunar.

Mai mult, unii salariați au încasat retribuții, în perioada 2019 – 2020, mai mari decât nivelul indemnizației lunare a vicelui, adică de 8.320 de lei. În cazul unui angajat, a fost constatată compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, sumă stabilită eronat peste indemnizația vicelui.

Cei care au calculat salariile au călcat în picioare hotărârea consiliului local, calculând salariile personalului din cadrul cabinetului primarului și pe cel al unei persoane din aparatul de specialitate peste cele aprobate de consilierii locali, în raport cu funcția deținută, gradul și gradația de vechime corespunzătoare.

În plus, magazinerul de la Biroul Financiar-contabilitate a încasat, începând cu iulie 2020, un salariu de bază mai mare decât cel stabilit prin hotărârea consiliului local.

Auditorii au identificat și plăți ilegale făcute de salariații Primăriei Alexandru cel Bun. Spre exemplu, în cadrul a patru contracte încheiate de unitatea administrativ teritorială cu Api Fides SRL, sumele înscrise în documente includeau TVA și au fost achitate integral, cu toate că firma în cazuă nu era plătitoare de TVA. Valoarea abaterii a fost de 21.950 de lei.

Lucrări de regularizare fără documente justificative

Mai mult, au fost descoperite plăți făcute fără existența documentelor justificative, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate. Astfel, în iunie 2020, primăria a încheiat cu Neymon Com SRL contractul „Lucrări de regularizare albie râu și protecția malurilor cu căsoaie pe pârâul Secu”. În urma verificărilor, auditorii au constatat că a fost prezentată necesitatea efectuării lucrărilor: „fără a se face referire la stadiul actual al amplasamentului, nu există specificații cu privire la tipul lucrării necesare, fără a delimita cu certitudine locația exactă unde se va efectua lucrarea; în procesele verbale de recepție nu se fac referiri precise și detaliate cu privire la cantitatea și calitatea lucrărilor recepționate și amplasarea exactă a lucrărilor pe teritoriul comunei”.

O situație similară a fost identificată și în cazul achiziției directe (comandă din 17 iulie 2020) încheiată cu Gabwater Sab SRL, cu obiectivul „Lucrări de igienizare spații verzi, cosit, strâns și transport”.

Auditorii au mai descoperit că primăria a continuat, în perioada noiembrie 2019 – iulie 2020, efectuarea de plăți ilegale în contul angajatului care se ocupă de auditul intern, valoarea erorii fiind de 15.501 lei.

În cazul modernizării drumului Vaduri-Agârcia, s-a constatat că primăria a achitat asocierii Aqua Parc – Mavgo Holding fără a exista contraprestația marcajului rutier longitudinal de 1,2 km, valoarea fiind de 1.612 lei.

Verificările au scos la iveală și lipsa documentelor justificative privind modul de determinare a valorii estimate a contractelor de achiție publică.

„Pentru niciuna dintre achizițiile verificate și cuprinse în Situația comparativă privind valoarea estimativă înscrisă în referatele de necesitate și Programul anual al achizițiilor publice, entitatea nu a întocmit Nota justificativă privind modul de determinare a valorii estimate pe baza cercetării de piață prin consultarea catalogului electronic pus la dispoziție de SICAP și prin solicitarea în scris de oferte de la potențialii ofertanți, astfel încât să se asigure eficiența utilizării fondurilor publice. Autoritatea contractantă nu a calculat valorile estimative ale achizițiilor având în vedere valorile totală de plată, fără TVA, estimate de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri ale contractelor menționate în mod explicit în documentele achizițiilor. În plus, s-a constatat că după aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, autoritatea contractantă nu a respectat obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate”, arată raportul Camerei de Conturi Neamț.

Auditorii au mai descoperit că Primăria Alexandru cel Bun: „nu a întocmit documentația de atribuire care să includă caiete de sarcini care să conțină, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică care să permită fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris/ă, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante”.

Nerecuperarea prejudiciilor constituie infracțiune

Ilegalități au fost depistate și la Școala Gimnazială Vaduri, unde auditorii au constatat probleme în evidența contabilă (elemente patrimoniale neîntregistrate, operațiuni de intrare/ieșire neîntregistrate sau înregistrate eronat), plăți fără contraprestație (două contracte pentru reparații, încheiate cu Api Fides SRL, la care au fost constatată o diferență cantitativă în minus față de lucrările efectuate – 3.786 de lei), plăți ilegale pentru reparații curente (contracte încheiate cu TVA inclusă, deși Api Fides SRL este neplătitoare de TVA – 4.677 de lei).

Toate aceste ilegalități au ca termen de remediere data de 11 noiembrie 2022 și toate sumele constatate ca fiind achitate ilegal trebuie recuperate de la angajații care au lucrat pe lângă lege.

„Nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni sau un an, sau cu amendă”, mai arată raportul întocmit de Camera de Conturi Neamț.

⚠️ ️️Articolele publicate de ATACUL.RO nu pot fi preluate decât în limita a 500 de caractere şi obligatoriu cu citarea sursei (indicarea link-ului este obligatorie). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de judecată.

2 comments

  1. Enachescu 22 iunie, 2022 at 13:43 Răspunde

    Concluzia este ca TOATE escrocheriile de la Alexandtu cel Bun sunt opera lui Ion fara carte, un Ion smecher, analfabet cum bine s-a autointitulat si (***). Ca doar nu au facut salariatii de capul lor ceva acolo. Nu ei l-au adus pe militian cu firma lui in primarie si nici pe amanta (***).

  2. Nica Daniela 22 iunie, 2022 at 17:12 Răspunde

    Degeaba intocmeste consilierul de achizitii referat, caiet de sarcini si multe alte inscrisuri. Totul se intampla dupa bunul plac al primarului/primaritei. Atat caietul de sarcini cat si referatul de necesitate au fost dosite si apoi dupa incheierea procedurii de atribuire, au fost scoase la lumina si modificate dupa mofturile celui/celei care dicteaza de fapt, de unde si de la cine se cumpara ceva. Iar platile sant avizate de primar/primarita si functionarul responsabil cu platile. Mai ales atunci cand, seful financiar contabil face parte din comisia de analiza si selectie a ofertelor. Ar fi trebuit sa fie prima persoana care sa observe ca cineva este sau nu platitor de TVA. Pe baza documentelor doveditoare. Dar cand in institutii functioneaza grupuri infractionale, protejate de institutii ale statului, asa se intampla.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.