Concurs de bibliotecar măsluit pentru o tânără speranță social democrată?

2
182

Primăria Dobreni a scos la concurs, la sfârșitul lunii iulie, un post de bibliotecar, funcția fiind vacantă pentru perioada în care titularul ei se află în concediu de creștere a copilului. Conform celor precizate de către primarul Vasilica Crețu, bibliotecarul titular pe post va reveni la muncă la începutul anului viitor, adică în luna ianuarie. Asta înseamnă că ar mai fi 4 luni și jumătate până când bibliotecarul se va întoarce la muncă. Cu toate acestea, Primăria Dobreni a scos postul la concurs pentru o perioadă determinată. Motivul, așa cum a fost relatat de către primăriță, a fost acela că în comuna Dobreni copiii au nevoie de activități pe timpul verii. Până aici, nimic dubios. Numai că din informațiile pe care le deținem, postul, așa pe perioadă determinată cum este, ar fi fost pregătit pentru Mihaela Miron (foto), o tânără speranță social democrată, care ar fi foarte apropiată de un tânăr, altă speranță social democrată, picat de curând în dizgrația conducerii partidului, după ce a ieșit dintr-o relație complicată pe care a avut-o cu o altă persoană, de sex feminin, evident, cu funcție importantă în administrația județeană. Dar cum acestea sunt lucruri care nu ne privesc, fiind vorba de viața personală, ne abținem să facem comentarii. Și asta chiar dacă vorbim de persoane publice, băgate până peste cap în politică și administrație. Revenind la domnișoara care mâine urmează să susțină a doua probă a concursului, interviul, gurile rele spun că ar fi și rudă cu o persoană cu funcție în Consiliul Județean Neamț, respectiv cu vicepreședintele Ion Asaftei, nimeni altul decât vicepreședintele ALDE Neamț. Coinicidență sau nu, Vasilica Crețu, primarul comunei Dobreni, este membru ALDE. Și dacă tot vorbim de politică, concurenta la funcția de bibliotecar este, la rându-i, membru de partid, dar nu la ALDE, ci la PSD.

Condiții de participare la concurs: studii medii și 3 ani și 6 luni vechime în specialitate

Am încercat să aflăm mai multe despre concursul pentru ocuparea funcției de bibliotecar la Primăria Dobreni. Iar primul pas pe care l-am făcut a fost acela de a accesa site-ul primăriei. Așa am constatat că site-ul este nefuncțional de trei săptămâni, fiind atacat de hackeri. Am insistat, iar pe www.posturi.gov.ro am găsit următorul anunț, postat la data de 31 iulie:

Bibliotecar I
Primăria Comunei Dobreni
o    Angajator: Primăria Comunei Dobreni
o    Tip angajator: Primării
o    Categoria postului: Funcție contractuală
o    Județ: Neamț (vezi pe hartă)
o    Tipul postului: Temporar
o    Nivelul postului: Funcții de execuție 
31 iulie 2017
ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.
Primăria Comunei Dobreni, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante de bibliotecar I.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o    d) are capacitate deplină de exercițiu;
o    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o    studii medii;
o    vechimea în specialitatea studiilor: 3 ani şi 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o    07 august 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
o    16 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
o    18 august 2017, ora 11.00 – interviul.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor șiale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facăincompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestăvechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Dobreni, judeţul Neamţ, telefon 0233/242.944.

 

În primul rând, ne-a atras atenția perioada destul de scurtă pe care doritorii au avut-o la dispoziție pentru a-și depune dosarele, respectiv o săptămână. Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției au fost și ele clare: studii medii; vechimea în specialitatea studiilor: 3 ani şi 6 luni.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), acolo unde fiica senatoarei Arcan este vicepreședinte, ne dă și definiția „vechimii în specialitatea studiilor”

Perioada asimilată vechimii în specialitatea studiilor reprezintă perioada în care o persoană a desfăşurat în mod efectiv o activitate profesională în specializarea studiilor absolvite, sursa ANFP.

Cum domnișoara este studentă, terminând liceul anul trecut, se pune întrebarea dacă întrunește ultima condiție. Tocmai acest aspect ne-a fost adus la cunoștință de o sursă a publicației atacul.ro, și anume că domnișoara nu ar întruni această condiție, pentru că absolvind liceul anul trecut nu ar fi avut cum să capete vechimea de 3 ani și 6 luni. Noi nu spunem că lucrurile stau într-un fel sau altul, pentru că-i lăsăm pe cei cu atribuții să facă cercetările necesare. Cert este că Mihaela Miron a menționat pe o pagină de socializare că a terminat liceul în 2016 și că este studentă la o facultate din Iași. Plecând de la aceste informații, este greu de crezut că are vechimea cerută de angajator. Asta dacă nu cumva a lucrat în perioada studiilor liceale.

„Nu mi-a prezentat-o nimeni ca fiind nepoata domnului Asaftei”

Am contactat-o pe Vasilica Crețu, primarul comunei Dobreni, pentru a clarifica anumite aspecte legate de acest concurs. Iată dialogul pe care l-am avut:

Redactor: Bună ziua! Vă rugăm să ne spuneți dacă Primăria Dobreni a scos la concurs un post de bibliotecar?

Vasilica Crețu: Da!

Red.: Domnișoara care s-a înscris la acest concurs este singurul candidat?

V.C.: Da!

Red.: Am primit o sesizare cum că ar fi nepoata domnului Asaftei și că postul ar fi cumva cu dedicație…

V.C. Nu, nu știu să fie nepoata domnului Asaftei, iar postul nu este cu dedicație. Haideți să vă spun despre ce este vorba. În primul rând, nu s-a prezentat nimeni în afară de dânsa și, în al doilea rând, postul este pentru cinci luni, din câte știu eu, pentru că doamna care ocupă acest post este în concediu de creșterea copilului și revine la muncă pe 1 ianuarie. Nu este niciun concurs cu dedicație…

Red.: Există posibilitatea să se transfere în cazul în care câstigă acest concurs… într-o altă instituție, altă primărie?

V.C. Nu știu dacă mă interesează acest lucru. Eu am nevoie de bibliotecar, pentru că pe timpul verii nu se poate ocupa nimeni de copii din sat și chiar avem nevoie de bibliotecar, de activități…

Red.: Am verificat condițiile de participare la concurs și am sesizat că la vechime se cere 3 ani și 6 luni. Domnișoara nu ar întruni această condiție de vechime, pentru că este foarte tânără, ar avea 19-20 de ani…

V.C. Da, este posibil. Am să mă duc și am să verific dosarul, se va vedea. Asta este!

Red.: În condițiile în care nu ar fi întrunit această condiție, ar fi putut să mai participe la concurs? S-a făcut o derogare?

V.C. Înseamnă că are vechime dacă a participat…

Red.: Dacă are 19 ani, să fi lucrat în timpul liceului sau ce-o fi făcut?

V.C.: Mă rog…

Red.: Deci nu aveți cunoștință să fie nepoata domnului Asaftei?

V.C. Nu mi-a prezentat-o nimeni ca fiind nepoata domnului Asaftei și este foarte curios pentru că, dacă este așa, aș fi cunoscut-o! Și nu-i spune Asaftei, îi spune Miron! Mie nu mi-a prezentat-o nimeni nici ca nepoată, vară, nici ca altceva!

Rep.: O rugăminte, dacă doriți să faceți o verificare la primărie în ceea ce privește vechimea în specialitatea studiilor…

V.C.: În momentul de față nu pot, pentru că sunt într-o altă primărie… Când o să revin în localitate, o să verific…

Rep.: O ultimă întrebare: știați că tânăra este membru PSD?

V.C.: Nu știam că este și nici nu trebuia să o întreb așa ceva. De fapt, nici nu i-am verificat eu dosarul.

Rep.: Din comisia de concurs cine face parte?

V.C.: Toată lumea!

L-am contactat și pe vicepreședintele Ion Asaftei pentru a ne spune dacă tânăra este sau nu rudă cu dumnealui, însă nu ne-a răspuns la telefon. 

 

Am contactat-o și pe Mihaela Miron să ne răspundă întrebărilor privitoare la concursul la care participă, iar când o să primim răspunsurile, dacă se va întâmpla acest lucru, o să le publicăm imediat.

Daniel MURARU

2 comments

 1. Diana 17 august, 2017 at 21:35 Răspunde

  Vai, nuuuuu! Cred ca stirea e alta, daca tot ne lasati sa comentam. Adica diva judetului a fost parasita? Drumurile noastre toate, nu se mai intalnesc? Asa ceva!!!!! Daca tot l-a dat afara pe Negelschi, poate face o cura antidepresiva. Chiar e tare tipul asta de a avut curaj sa scape (asta e termenul corect) de cea care se crede mai desteapta, mai frumoasa si mai puternica de cat a fost Udrea (modelul ei de parvenire). Palma pe care a primit-o nu se vindeca nici macar cu un morman de euroi cheltuiti in Germania. Hai ca mi-ati facut seara frumoasa. Totusi, mare atentie ca figura divei parasite tradeaza o persoana frustrata, orgolioasa si razbunatoare (nu-s eu atotstiutoare, este interpretarea unei prietene care se pricepe), nimic pozitiv. Ca sa raman totusi o doamna, ii doresc succes la examen tinerei domnisoare, viitoare bibliotecara. Asta daca cei implicati in concurs (primarita, Asaftei etc) nu vor fi amenintati sau santajati pentru a o impiedica pe tanara sa aiba un job. Doamne, ce vremuri, ce oameni.

 2. mariana duicu 19 august, 2017 at 09:19 Răspunde

  Fata de “beizadeaua” care e sefa la functionari publici pentru ca a pozat in chiloti la un post tv, mi se pare ca acest caz “ar merita trecut cu vederea”…..

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.