Aqua Parc și Trust CCDP, ghidușii financiare cu Primăria Roznov

7
559

Orașul Roznov (județul Neamț), o localitate cu doar câteva mii de locuitori, este condus de 17 ani de același primar – Ionel Ciubotaru. Acesta a prins ultimul mandat, al cincilea, din postura de candidat al Partidului Social Democrat (PSD). Primul mandat, obținut în 2000, l-a câștigat ca reprezentant al Alianței pentru România (ApR), fostul partid al lui Teodor Meleșcanu, actualul ministru de Externe. În 2004, Ciubotaru sărise deja în barca PSD-ului, câștigând al doilea mandat. Următorul mandat, cel din 2008, îl obține din postura de candidat al Partidului Democrat Liberal (PDL). La alegerile din 2012, Ciubotaru candidează și prinde al patrulea mandat de primar ca reprezentant al Alianței Populare Progresiste Europene Liberale (APEL), iar următorul mandat, cel din 2016, îl câștigă ca reprezentant al PSD-ului. A fost o validare cu emoții din cauza pedepsei de 3 luni de închisoare pentru conflict de interese pe care primarul o primise în 2015. Mandatul a fost invalidat de către Judecătoria Piatra Neamț, însă judecătorii de la Tribunalul Neamț au decis, în apel, validarea primarului ales. În cei peste 16 ani de când este primar în Roznov, Ionel Ciubotaru a fost acuzat de nenumărate ori că își bate joc de banii publici. O parte dintre aceste acuzații au fost dovedite în instanță, și ne referim aici la condamnarea pe care a primit-o primarul pentru conflict de interese într-o afacere cu pășunile localității. Alte aspecte însă, care au fost aduse în atenție fie organelor de cercetare penală, fie celor care sunt plătiți pentru a veghea la buna cheltuire a banului public, nu au fost confirmate sau se află în curs de verificare. Un lucru este clar și anume că puține au fost controalele Camerei de Conturi Neamț la Primăria Roznov fără să nu iasă la iveală nereguli, multe chiar cu iz penal. Ultimul control efectuat de auditorii Camerei de Conturi în toamna anului 2016 s-a înscris pe aceeași linie, neregulile descoperite fiind nenumarate.

Primăria Roznov, obligată să recupereze peste 300.000 de lei

Prejudiciul constatat la Primăria Roznov pentru anul 2015 nu este unul foarte mare, dar nici mic. Pentru o localitate cu câteva mii de locuitori, 300.000 de lei reprezintă o sumă importantă totuși, iar când vorbim de bani publici contează mai puțin valoarea prejudiciului. Interesant este că în aproape toate verificarile efectuate de către auditori, aceștia au constatat cam aceleași probleme pe care conducerea Primăriei Roznov nu s-a grăbit să le remedieze. Ba mai mult, a continuat să greșească. Unde mai pui la socoteală faptul că, din informațiile pe care le avem, auditorii Camerei de Conturi nu și-au dat silința pentru a face un control serios. Cei cu care am discutat sunt de părere că ultimul raport este „apă de ploaie”, făcând referire la afaceri mult mai păguboase pentru comunitate, ce nu au fost descoprite de către cei de la Camera de Conturi. Dar aceste aspecte o să le relatăm cu o altă ocazie. Acum ne oprim strict la ce au constatat auditorii la Primăria Roznov, controlul vizând activitatea din 2015. „Neconstituirea fondului de rezervă bugetară”, „Necuprinderea în buget a obligațiilor privind rambursarea creditelor, ratele scadente, dobânzilor și comisioanelor contractate conform acordurilor încheiate”, „Nerespectarea de către ordonatorul de credite a bugetului local a obligativității publicării pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale a informațiilor privind finanțele publice locale”, „Evidența contabilă nu s-a condus organizat”, „Neînregistrarea unor operațiuni de intrare a unor elemente patrimoniale”, „Neorganizarea compartimentului de audit intern”, „Lipsa unor instrumente de control intern”, „Administrarea fondurilor publice în mod neeconomic, ineficient și lipsit de eficacitate ca urmare a neutilizării reglementărilor interne”, „Neefectuarea de inspecții fiscale asupra legalității și conformității declarațiilor depuse de contribuabili”, „Nu s-a procedat la regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor sau expirarea termenului de executare prevăzut în autorizațiile de construire în funcție de valoarea reală a construcțiilor”, „Nerezilierea contractelor în cazul nerespectării caluzelor contractuale”, „Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea scutirilor și facilităților la plata impozitelor și taxelor locale”, „Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege”, „Alte abateri privind efectuarea inventarierii și evaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege”, „Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute de actele normative de înființare”. Toate acestea sunt nereguli de constatate la Primăria Roznov de către Camera de Conturi Neamț.

Firme cu “lipici” la banul roznovenilor

În raportul auditorilor se face referire și la câteva contracte încheiate cu societăți de construcții, printre acestea fiind SC Aqua Parc SRL și Trust CCDP. Ambele firme au avut contracte cu Primăria Roznov, executând diverse lucrări, unele dintre ele aducând, după cum spun auditorii, prejudicii bugetului local. Spre deosebire de Trust CCDP, Aqua Parc SRL a încasat bani de la Primăria Roznov și pe proiecte. Nu că ar fi asta o problemă, însă auditorii au constatat că cei de la Aqua Parc SRL, cu acordul primarului, bănuim, au încasat mai mult decât au prestat, anumite proiecte fiind plătite de două ori. Însă de departe cel mai controversat proiect dintre toate, cu o valoare de peste 3,6 milioane de lei, pus în operă cu bani de la Ministerul Dezvoltării, poate fi considerat ca fiind unul dintre cele mai idioate din perioada post decembristă. Este vorba de un drum comunal care duce undeva în câmp, la o fermă ce se află pe raza comunei Zănești. Povestea acestui drum a început în anul 2010, când Consiliul Local Roznov a aprobat studiul de fezabilitate pentru investiția „Modernizare drumuri agricole de exploatație DC 108 Roznov -Slobozia – Câmp – Fermă”, în lungime de 3,45 km, în valoare de 3.662.662 lei. În data de 5 decembrie 2013, Primăria Roznov încheia cu Aqua Parc SRL contractul de lucrări pentru modernizarea celor 3,45 km de drum la o valoare de 2.904.254 lei, fără TVA. Acest contract a stat la baza finanțării nerambursabile cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

„Modernizarea acestui tronson din DC 108 începe la km 1+800-5+250 și soluția propusă de proiectant a constat în realizarea unei îmbrăcăminți rutiere din beton de ciment cu grosimea dalei de 20 de centimetri, cu toate că porțiunea inițială situată între km 0+000-1+800 și modernizată din fonduri proprii era realizată cu mixtură asfaltică din bitum. Ținând cont de justificările aduse prin proiectul tehnic, precum și valoarea ridicată a obiectivului de investiții, facem mențiunea că în urma verificărilor efectuate atât asupra documentației aferente, cât și la fața locului, auditorii publici externi au constatat faptul că tronsonul modernizat se află în afara zonelor cu gospodării, cu un trafic rutier foarte redus”, se arată în documentul Camerei de Conturi.

Raportul mai face referire la faptul că studiul de fezabilitate ridică serioase semne de întrebare, întrucât drumul comunal nu face legătură cu nicio altă rețea de drumuri naționale sau județene. Cu alte cuvinte, această investiție nu se justifică, mai ales că nu prea le este de folos locuitorilor din Roznov. Curios este că cei de la Camera de Conturi nu spun nimic de modul în care a fost executată lucrarea. În plus, în alte cazuri similare, auditorii nu s-au exprimat deloc în ceea ce privește necesitatea unor investitii. Iar aici ne referim la sistemele de supraveghere video și achiziția a zeci de telefoane și tablete, multe plătite și nefolosite. Aqua Parc SRL este menționată și la capitolul „Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat”, la mijloc fiind vorba de executarea unor proiecte tehnice. Cum s-au scurs ilegal din vistieria primăriei peste 60.000 de lei? Simplu!  Auditorii au constatat că cei din Consiliul Local Roznov au aprobat, în 21 octombrie 2010, întocmirea studiului de fezabilitate pentru investitia „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satul Chintinici”, iar o zi mai târziu Primăria Roznov încheia un contract cu SC Aqua Parc SRL în valoare de 62.031 lei, plus 14.887 lei TVA, pentru efectuarea studiului de fezabilitate. Un an mai târziu, pe 17 octombrie 2011, Primăria Roznov se înțelegea cu SC Mapamond SRL Bacău ca în schimbul sumei de 63.742 lei, plus TVA de 15.298 lei, să execute proiectul tehnic, faza PTH, pentru același obiectiv – canalizarea din Chintinici. În data de 16 iulie, primăria atribuie prin încredințare directă societății Aqua Parc SRL un contract de asistență tehnică pentru aceeași investiție de la Chintinici, pentru o perioadă de 2 ani, deși proiectantul era firma din Bacău.

„La verificarea efectuată, s-a constatat că s-a achitat cu OP 199/13.03.2015, în valoare de 77.460 lei, contravaloarea facturii 162/23.02.2015, fără a se face dovada prin documente justificative a serviciilor care au fost prestate și fără a exista un Proces verbal de predare – primire a vreunei documentații întocmite în acest sens. Mai mult decât atât, la verificarea datelor inserate (…) se observă că în dreptul cheltuielilor pentru asistența tehnică, din partea proiectantului se înscrie suma de 12.843 lei, fără TVA, rezultând astfel o supravealuare a valorii contractului cu aproximativ 11.000 de euro, fără TVA, față de valoarea estimată. Valoarea estimativă a erorii este de 60.861 lei, pentru care s-au calculat majorări în sumă de 18.258 lei, valoarea totală fiind de 79.120 lei”, se arată în documentul Camerei de Conturi Neamț.

 

Trust CCDP are de dat bani primăriei

Cel puțin asta a reieșit în urma controlului auditorilor în cazul contractului încheiat cu Primăria Roznov în data de 14 mai 2015. Obiectul contractului: „Covor asfaltic DJ 156A km 40+700-42+360, suprafața DJ 156 A=10.588 mp, intersecția Chintinici-352 mp, DJ 157” – valoare 512.677 lei. Auditorii au analizat comparativ prețurile unitare la manoperă/materiale/transport/utilaje, dar și procentele aferente cheltuielilor indirecte și profitului practicate în ofertă cu cele din situațiile de lucrări prezentate de constructor. Așa s-a constatat o diferență de 57.440 lei, la care s-au calculat majorări de 10.339 lei. S-a mai constatat că primăria a încheiat două contracte cu Trust CCDP. Unul în 14 mai 2015, menționat mai sus, și un altul, încheiat în 19 iunie, cu obiectul „Asfaltare străzi intersecția Chintinici DJ 156A”.

„Atât din constatarea la fața locului, cât și din documentele/hărțile din Planul Urbanistic General al orașului Roznov, a rezultat că cele două contracte au avut același obiectiv de investiție/aceeași locație”, se arată în raportul Camerei de Conturi.

Auditorii au mai constatat că cei de la Trust CCDP au venit cu oferte de preț diferite la mixtura asfaltică în cazul celor două contracte, deși acestea au fost încheiate într-un interval de o lună. Dacă la primul contract, mixtura asfaltică a fost de 281 lei/tonă, la al doilea prețul a crescut la 296 lei/tonă. Cum cele două lucrări au fost atribuite prin încredințare directă, auditorii au aflat și de ce s-a recurs la această metodă, ilegală de altfel. Lucrarea a fost intenționat divizată pentru a putea fi atribuită cu dedicație. Altfel, valoarea celor două contracte ar fi depășit pragul valoric de 100.000 de euro, iar varianta încredințării directe ar fi picat. S-ar fi organizat obligatoriu licitație și exista riscul ca Trust CCDP să piardă contractul. Asta ca să mai spună cineva că anumite firme de construcții nu au intrare la Primăria Roznov. În cazul Trust CCDP, lucrurile sunt mai mult decât evidente, mai ales că firma își are sediul într-un spațiu ce aparține primăriei. Deci, oamenii colaborează de multișor și strâns. Că această colaborare nu se face pe ochi frumoși, ci pe interese financiare, este mai mult decât evident. Va urma.

Daniel MURARU

Citeste si:

„Dosarele X” la Primăria Roznov. Un utilaj defect consumă tone de motorină

7 comments

 1. jiji 11 august, 2017 at 13:27 Răspunde

  Era și timpul, are sediul în Primarie.Verificati unde sa dus tot pietrisul de pe albia Bistritei, verificați cum au primit ingineri de la Trust Ccdp locuințe Anl și nu numai.Verificati afacerile și terenurile luate în folosință pe diferite nume (cetățeni băgați la inaintare) de omul casei, omul Primăriei Roznov care a reușit sa ia în folosință și clădirea fostei Bistrița , verificați subcontractarile din lucrările Trust și Aqu.La Roznov se fac “afaceri “cu ajutorul avocatilor .Felicitări pt. Articol, a, a, a se pregătește iar o tura de băncuțe făcute de un alt cetățean de-al casei pt. A impresiona diaspora sosită în concediu!

 2. Stefan 11 august, 2017 at 19:57 Răspunde

  Un articol bun,dar sunt mult mai multe de spus, bătaia de joc fata de cetățeni in roznov e mare, sper să fie citit de un număr mare de cititori

 3. V.Vasile 11 august, 2017 at 20:42 Răspunde

  Avem ce meritam ! Cetatenii ,,orasului,,l-au votat pe acest priceput in ale slalomului.Cati navetisti ne conduc ,,dragii mei nemteni,,incepand cu prefectura si terminand cu…

 4. valisor 11 august, 2017 at 23:52 Răspunde

  Nu știm noi!… De aceea ne pare că controalele astea ar fi ceva de nu chiar bine pentru cei controlați și cu nereguli. Deci nu e așa, ba tocmai dimpotrivă! E o atestare oficială a potențelor infracționale ale potentaților, ca să dovedească cu acte în regulă că sunt competitivi în concursul hoțiilor și să fim noi abgradați la a-i alege cu și mai stăruință.
  Creierele meu, taci cu tata, mai ia de-aici o stacană de crepleac și nani-nani!

 5. Chintinicean 11 august, 2017 at 23:56 Răspunde

  pentru a rezolva toate aceste probleme…trebuie sa votam ìn continuarie PSD-ul,si apropo…asculta-ti cu atentie conferintele si discursurile viceprimarului…el spune totul…si bine…adica nimic…niciodata..el e pus acolo de mafie sa fure si atàt,s-au sa-si ia partea la furturi mai bine zis…sa traiti bine romàni….si nu uitati sa votati ìn continuarie PSD-ul si apoi sa va plàngeti!!!

 6. constantin 14 august, 2017 at 08:34 Răspunde

  cred ca informatiile erau complete daca se publica si actionarii(administratorii ) de la cele doua societati invocate.prea multe contracte mari in judet au aceste societati.acum cativa ani ccdp a primit de la primaria Pingarati pentru 2,8 km asfalt (de proasta calitate) suma de 37 miliarde lei vechi.asa a ajuns sa faca un imprumut de peste 34 miliarde lei vechi pe un termen de 17 ani.am inteles ca la mijloc a fost vorba de un comision foarte mare.

 7. Diana 14 august, 2017 at 10:38 Răspunde

  Pai e suficient sa-i vezi pe cei doi patroni – vai mama lor – cum ne sfideaza pe banii nostri. Tot ce au facut e pe bani publici – masini, restaurante, utilaje, spatii, terenuri etc. Mai nou se extind, cumpara firme de profil din Bacau, Vrancea etc. Oare doar noi vedem cumatriile din judetul asta? Absolut orice ban public este directionat catre ei pentru ca se pricep la comisioane. Toti constructorii din judet sunt sortiti insolventei din cauza celor doua capuse aflate sub aripa lui Arsene. Dumnezeu o sa le dea dupa suflet!

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.