Firma Ștef Edil a scăpat definitiv de o amendă de 100.000 de lei și de acuzația că a exploatat ilegal nisip. Tribunalul a respins apelul Gărzii de Mediu

1
3255

Tribunalul Neamț a respins, ieri, apelul Gărzii de Mediu Neamț împotriva soluției Judecătoriei Piatra-Neamț, prin care firma Ștef Edil CDP SRL fusese absolvită de plata unei amenzi de 100.000 de lei, pe motiv că a exploatat ilegal nisip din cariera de la Mărgineni.

„Respinge apelul declarat de intimata Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General prin Comisariatul Județean Neamț, împotriva sentinţei civile nr. 3297 din data de 14.10.2021, pronunțată de Judecătoria Piatra Neamț, în contradictoriu cu petenta Stef Edil CDP SRL, ca nefondat. Definitivă”, se arată în decizia instanței de judecată.  

Nu știm care au fost motivele care au stat la baza deciziei Tribunalului Neamț, însă redactorii atacul.ro și-au oferit sprijinul Gărzii de Mediu în acest proces, însă nu a fost interesat nimeni de probele puse la dispoziție (fotografiile și declarația martorului) care să-i ajute în apel.

Demersul redactorilor atacul.ro a fost motivat de faptul că instanța de fond a concluzionat că probele comisarilor de mediu nu sunt elocvente, în condițiile în care reprezentanții Ștef Edil CDP au negat fapta.

Cum cei de la Mediu au ajuns la fața loculului la câteva zile de la apariția articolului în publicația atacul.ro, nu au reușit să mai găsească urme concludente, pe care redactorii atacul.ro le-a găsit, pentru că s-au deplasat în carieră în ziua în care utilajele celor de la Ștef Edil CDP încă exploatau nisip ilegal.

Din motivarea instanței de fond nu reiese că Garda de Mediu a prezentat și alte probe care să confirme acțiunea celor de la Ștef Edil, mulțumindu-se cu câteva fotografii și cu declarațiile unor angajați care nu au negat că au excavat în cariera respectivă. Dacă cei de la Mediu ar fi vorbit cu cetățenii, ar fi aflat de la aceștia că în ziua respectivă în carieră s-a lucrat intens. Același lucru îl puteau afla și de la polițiștii din comună, pe lângă care au trecut camioanele și utilajele.

Interesant este de văzut ce probe noi au depus apărătorii Gărzii de Mediu în faza de apel a procesului. Ne vom lămuri, cu siguranță, când magistrații vor motiva soluția.

Povestea, pas cu pas

27 iulie 2020 – Redactorul atacul.ro este contactat telefonic de o sursă care îi comunică faptul că din cariera de nisip de la Corniș, situată în comuna Mărgineni, muncitorii și utilajele firmei Ștef Edil CDP, controlată prin interpuși de Gheorghe Vlasie, zis și Ginel, excavează ilegal nisip.

Sursa ne pune la dispoziție și câteva fotografii în care se văd utilajele în carieră: două camioane (unul înmatriculat NT 83 WLG) și un excavator.

Câteva ore mai târziu, redactorii atacul.ro ajung la fața locului, însă nu mai găsesc nici muncitorii și nici utilajele. Lucrătorii au plecat cu puțin timp înainte de a ajunge noi, cel mai probabil speriați că au fost fotografiați.

În pozele făcute în carieră, la doar câteva ore de la plecare muncitorilor și utilajelor, se observă urmele roților autocamioanelor, dar și urmele șenilelor excavatorului, mărturii ale activității de extracție a nisipului.

Pe 29 iulie 2020, atacul.ro solicită Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret-Bacău să precizeze dacă există vreun act de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor pentru Cariera Corniș, iar răspunsul este negativ. Ușor, ușor ies la iveală și alte nereguli: societatea Ștef Edil, care deține cariera de nisip, nu a solicitat acord de mediu și revizuirea autorizației de mediu în urma expirării permiselor de exploatare emise, în cursul anului 2017, de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) București. În data de de 31 iulie, atacul.ro publica articolul „Cariera de nisip de la Corniș-Mărgineni este exploatată ilegal. Autoritățile, ca de obicei, dorm”, în care era prezentată situația de la Cariera Corniș, inclusiv lipsa actelor de reglementare.

Toate aceste lucruri au fost constatate și de către reprezentanții Gărzii de Mediu Neamț, care s-au urnit greu, pornind în control la Mărgineni abia după câteva zile de la dezvăluirile făcute de atacul.ro.

Neregulile constate chiar și după atâta timp de la săvârșirea faptei au impus aplicarea unei amenzi usturătoare firmei Ștef Edil CDP SRL, de 100.000 de lei.

După numai câteva zile, deși achitase jumătate de minimul amenzii, 25.000 de lei, iar în procesul verbal încheiat de  comisarii Gărzii de Mediu Neamț nu menționaseră nicio obiecțiune, reprezentanții Ștef Edil CDP SRL au contestat procesul verbal la Judecătoria Piatra-Neamț, unde, în mod surprinzător, au obținut anularea amenzii.

Sentința însă nu este definitivă, ea fiind atacată cu apel de Garda de Mediu Neamț.

De ce a anulat instanța amenda

În cererea de chemare în judecată, reprezentanții Ștef Edil CDP SRL nu au recunoscut comiterea faptei, respectiv că muncitorii și utilajele au exploatat nisip, în ziua de 27 iulie, din Cariera Corniș.

În fața magistraților, apărătorii firmei au afirmat că, la respectiva carieră, nu s-a mai desfășurat nicio activitate din anul 2017 și că, din această cauză, a fost inutil să se reînnoiască actele de reglementare.

De asemenea, juriștii Ștef Edil s-au folosit de faptul că cei de la Garda de Mediu nu au găsit la fața locului excavatoare. Și nici nu aveau cum, pentru că utilajele au fost retrase în data de 27 iulie, după ce muncitorii au observat că au fost fotografiați. Iar comisarii au ajuns la Mărgineni la o săptămână distanță.

„Petenta (n.r. Ștef Edil CDP SRL) invocă, de asemenea, prescripția dreptului intimatei (n.r. Garda de Mediu) de a mai sancționa fapta de a fi exploatat nisip din carieră în lipsa autorizației de mediu în anul 2016. Arată că din constatări reiese că presuspusa faptă a fost săvârșită în anul 2015-2016 (…). Este evident că fapta – în măsura în care chiar ar fi fost săvârșită, pentru că este revoltător să i se ceară să facă cercetări cu privire la ce s-a întâmplat în urmă cu atâta timp – s-a prescris. În concluzie, reiterează cele menționate mai sus, și anume că SC Ștef Edil CDP SRL nu a executat lucrări la cariera de nisip de la Corni, Mărgineni așa încât nu exista obligația de autorizare a unei activități atâta timp cât nu se desfășura. Există o rea credință evidentă în atitudinea reprezentantului Gărzii exprimată prin constatarea unor presupuse fapte săvârșite în urmă cu 4 ani și sancționarea societății cu maximul amenzii prevăzut de lege. De altfel, petenta arată că nici nu își dă seama care este fapta care i se impută și care este data săvârșirii ei”, se arată în motivarea deciziei instanței.

Juristul Gărzii de Mediu Neamț a spus că, în urma controlului efectuat în perioada 3 – 7 august la Cariera Corniș, pentru a verifica sesizarea din 3 august (de fapt, autosesizarea din ziarul atacul.ro și o sesizare a Agenției pentru Protecția Mediului), s-a constatat că societatea Ștef Edil a desfășurat activitatea de exploatare a nisipului în carieră fără a deține actele de reglementare valabile. S-a făcut și mențiunea că procesul verbal de constatare, căruia i-au fost atașate și imagini foto de pe teren, făcute cu ocazia controlului, a fost redactat în condițiile legii.

„Comisarul de mediu a constatat că, anterior prezenței echipei de control la locul faptei au fost executate lucrări de extracție a nisipului din acea carieră, fiind identificate urme proaspete care indicau desfășurarea activității specifice în acel perimetru. În acea carieră nu s-a identificat urmele încetării unei activități timp de aproximativ 3 ani, așa cum precizează petenta (Ștef Edil CDP). Au fost identificate urme proaspete ale utilajelor care au efectuat excavarea cât și urmele roților camioanelor care efectuat transportul acestei resurse naturale. Dacă nu s-ar fi executat niciun fel de lucrare în acea carieră, natura începea să-și facă treaba, înierbând zona și lăsând doar urmele create de fenomenele naturale. Nu s-a identificat o astfel de situație în acea zonă”, s-au apărat cei de la Garda de Mediu.

În plus, cei din urmă au atras atenția asupra faptului că reprezentantul firmei nu a făcut niciun comentariu referitor la desfășurarea activității în acel perimetru, în acea perioadă, semnând și ștampilând procesul verbal de control fără a face nicio obiecțiune.

Instanța de judecată care a dispus anularea procesului verbal de constatare a contravenției: „Practic, pretinsa contravenție imputată petentei a fost constatată în baza unei presupuneri, prin raportare la <<urmele proaspete ale desfășurării activității de extracție>>”

Instanța de judecată a considerat că nu există suficiente probe care să confirme comiterea, de către angajații firmei Ștef Edil CDP SRL, a faptelor imputate de către comisarii de mediu. Judecătorul a constatat că imaginile depuse la dosar de cei de la Garda de Mediu Neamț nu sunt edificatoare, din cuprinsul acestora rezultând într-adevăr niște urme de autovehicul, fără a se putea stabili că acestea sunt de utilaje, iar acestea ar aparține firmei Ștef Edil. 

„În prezenta cauză, instanța reține că agentul constatator a încehiat procesul verbal fără a fi constatat în mod direct existența faptei de desfășurarea a unei activități de extracție pietriș și nisip, ci doar presupunând săvârșirea acesteia de către petentă după „urmele proaspete ale desfășurării activității de extracție” – fără a se menționa în mod concret în ce constau acestea. Mai mult, în cuprinsul Notei de constatare întocmite de același organ constatator se reține faptul că ”În data de 03.08.2020, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Neamț au făcut verificări pe amplasamentul carierei de nisip, situată în punctul Corniș,comuna Mărgineni, jud. Neamț, constând că nu se desfășurau activități specifice. Pe amplasament nu existau utilaje terasiere pentru excavat, încărcat și nici autovehicule. Practic, pretinsa contravenție imputată petentei a fost constatată în baza unei presupuneri, prin raportare la „urmele proaspete ale desfășurării activității de extracție”, „urme pe care intimata nu le descrie în mod explicit. Mai mult, imaginile depuse la dosar pe suport DVD și prin planșe foto nu sunt edificatoare pentru instanță, din cuprinsul acestora rezultând într-adevăr niște urme de autovehicul, fără ca instanța să poată stabili că sunt urme utilaje sau autoturism și, mai important, că ele aparțin unor utilaje ale petentei aflate în desfășurarea unei activități ilicite. (…) În condițiile mai sus expuse, făcând aplicarea principiului in dubio pro reo, îndoiala profitând petentului ca și garanție a dreptului unui proces echitabil, instanța va admite plângerea formulată, va anula procesul verbal cu consecința exonerării de la plata amenzii în cuantum de 100.000 de lei”, se arată în motivarea instanței de judecată.

Atacul.ro le-ar fi oferit dovezi clare, dacă ar fi fost interesați

Analizând motivarea instanței, este clar că cei de la Garda de Mediu Neamț nu au folost în acest proces nicio fotografie publicată în atacul.ro, în care se observă utilajele firmei Ștef Edil CDP în Cariera Corniș.

Atacul.ro a publicat aceste poze la vremea respectivă, iar acum le mai publică o dată. Poate cei de la Mediu le vor folosi în apel. 

De asemenea, și Poliția Neamț, la vremea respectivă, a demarat niște verificări, fiind posibil să fi ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere ale Primăriei Mărgineni, imagini pe care ar trebui să apară, în acea zi de 27 iulie, și utilajele firmei Ștef Edil CDP SRL pozate în carieră.

Informațiile noastre de la acea dată arătau că autocamioanele au transportat câteva sute de tone de nisip la baza din Roznov a firmei.

Nu în ultimul rând, deși Garda de Mediu Neamț nu a făcut-o, publicația atacul.ro este dispusă să le pună la dispoziție toate probele, respectiv fotografiile în original, care indică faptul că, în 27 iulie 2020, utilajele Ștef Edil au exploatat ilegal nisip de la Corniș.

Fotografiile realizate în data de 27 iulie în Cariera Corniș, în care se văd utilajele Ștef Edil CDP exploatând nisip:

Fotografiile realizate de redactorii atacul.ro (27 iulie 2020) la puțin timp după ce utilajele Ștef Edil CDP au fost retrase din carieră:

Pe de altă parte, ne dorim să menținem viu interesul cetățenilor pentru protejarea mediului înconjurător.

Sesizarea privind extracția ilegală de nisip de la Corniș a venit pe fondul dezvăluirilor publicației atacul.ro privind mega furtul de agregate minerale de la granița comunelor Mărgineni și Bârgăuani, oamenii prinzând curaj în a sesiza astfel de fapte.

Ștef Edil CDP SRL este una dintre firmele controlate de Gheorghe Vlasie, zis și Ginel, cumătrul lui Ionel Arsene, inculpatul din fruntea județului Neamț. În urmă cu câțiva ani, societatea a fost administrată de Ginel.

D.MURARU

Citește și:

Cariera de nisip de la Corniș-Mărgineni este exploatată ilegal. Autoritățile, ca de obicei, dorm

Dezvăluirile atacul.ro, din nou confirmate de autorități: cariera de la Corniș-Mărgineni, exploatată ilegal de oamenii lui Ginel

Cum a ajuns o firmă controlată de Ginel să construiască un bloc în curtea unei societăți a Consiliului Județean Neamț

Șefii de la Drupo ascund informații despre o afacere care pute. Operațiunea a fost executată când director general era infractoarea Monda

⚠️ ️️Articolele publicate de ATACUL.RO nu pot fi preluate decât în limita a 500 de caractere şi obligatoriu cu citarea sursei (indicarea link-ului este obligatorie). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de judecată.

1 comment

  1. FLORIN 9 decembrie, 2022 at 18:46 Răspunde

    Daca e vb de tribunalul din Neamt,smenurile si traficul de influnta si-a facut treaba.
    Ginel nu va fi condamnat niciodata de coruptii din Judecatoriile acestui oras care mananca si beau la restaurantul lui Ginel.
    Alte slugi corupte sunt bineinteles instiitutiile esuate ”speciale”cu paraziti pensionati pe caz de nesimtire la 40 de ani.
    Si aici enumar inutilii corupti si incompetenti platiti degeaba si inainte de pensia”militara”SRI/DIICOT/MAI.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.