Dezmăț pe bani publici la Primăria Tarcău. Contracte oneroase, cheltuieli salariale ilegale, impozite neîncasate

2
2870

La Primăria Tarcău, ilegalitățile s-au ținut scai de angajați care, în loc să atragă atenția conducerii că prevederile legale sunt încălcate, au intrat și ei în horă. Plătiți foarte bine ca să administreze judicios fondurile comunității, mulți dintre salariații Primăriei Tarcău numai grija asta nu au avut-o. Fiecare și-a văzut de propriile interese, iar rezultatul în privința activității instituției a fost unul dezastruos. Sume considerabile se constituie acum ca prejudicii aduse bugetului local din cauza ilegalităților, dar și a lipsei de interes pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Aceste nereguli au dus la întocmirea unui dosar penal care este instrumentat de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț.

O verificare efectuată de Camera de Conturi Neamț arată clar unde s-au dus, în realitate, sume importante din banii comunității: în contracte supraevaluate, atribuite pe sprânceană, în creșteri salariale ilegale, ori contracte încheiate și plătite fără ca serviciile să fie utilizate etc.

Peste 1,5 milioane de lei, taxe și impozite neîncasate

Raportul întocmit de autorități în urma controlului arată că auditorul intern nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, însă asta nu l-a împiedicat să ridice, lună de lună, salariul. Același lucru poate fi spus și despre angajații care lucrează la „taxe și impozite”, din cauza cărora bugetul comunei Tarcău a fost prejudiciat cu peste 1,5 milioane de lei, pentru că nu au aplicat, în totalitate, măsurile de executare silită. Dacă o parte a localnicilor și-a achitat conștiincios taxele și impozitele locale, alții, deși au acumulat datorii foarte mari, au scăpat cu câte o somație care, bineînțeles, pe unii nu i-a speriat deloc.

Auditorii publici externi au constatat că pentru încasarea creanțelor restante nu au fost aplicate toate măsurile de executare silită, prevăzute de Codul de procedură fiscală, în sensul că aceste măsuri nu au fost aplicate și asupra bunurilor proprietatea debitorilor. „Deși valoarea debitelor restante este mare, nu s-a aplicat, la niciun debitor, măsura de executare silită prin sechestru asupra bunurilor din proprietatea debitorilor (clădiri, terenuri, autovehicule etc) și implicit a indisponibilizării bunurilor la nivelul acoperitor creanțelor restante. S-a înființat un număr de 94 de popriri pentru suma de 123.817,80 lei, în urma cărora s-a încasat suma de 60.131,22 lei. Nu au fost utilizate toate formele de executare silită, persoanele cu atribuții de urmărire și încasare a veniturilor limitându-se la transmiterea de somații, însoțite de titlu executoriu, în urma cărora s-a încasat suma de 327.131 de lei. Deși, centralizatorul listei de rămășițe persoane fizice, la 31.12.2019, rezultă 1.359 roluri neîncasate, cu creanțe restante de 623.157 lei (inclusiv accesorii), reprezentând 54,80% din totalul rolurilor înregistrate la nivelul comunei Tarcău, de 2.480 de roluri. Din centralizatorul listei de rămășițe persoane juridice, la 31.12.2019, rezultă 155 roluri neîncasate, cu creanțe restante de 887.695 (inclusiv accesorii), reprezentând 31,31% din totalul rolurilor înregistrate la nivelul comunei Tarcău, de 495 de roluri. Pe total, debitele restante din lista de rămășită, de 1.510.852 lei (623.157 lei persoane fizice și 887.695 lei persoane juridice). În concluzie, nerespectarea întocmai a procedurilor de executare silită, a prevederilor legale referitoare la înființarea popririlor, necontinuarea celorlalte forme de executare silită în termenele legale, au condus la creșterea debitelor, un volum important de creanțe fiscale nefiind recuperat. În acest context, al abaterii de la legalitate, bugetul local a fost lipsit de 1.510.852 lei (sold listă de rămășită la 31.12.2019)”, se arată în raportul Camerei de Conturi Neamț.

Cheltuieli salariale ilegale

Neregulile nu s-au oprit aici. Primăria Tarcău a plătit ilegal, se arată în același document, pentru o perioadă de aproape un an, majorări salariale pentru activități prestate în proiectele finanțate din fonduri europene, veniturile salariale depășind valoarea indemnizației viceprimarului. În acest caz, valoarea prejudiciului s-a ridicat la peste 48.000 de lei.

„Urmare a verificărilor efectuate asupra eșantionului de cheltuieli de personal selectat, s-a constatat că, în cazul mai multor salariați din cadrul Primăriei Tarcău, care au beneficiat de majorarea salariilor pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene, au fost stabilite și acordate, în perioada ianuarie 2019 – noiembrie 2019, venituri salariale care au depășit nivelul indemnizației lunare a viceprimarului comunei, din care a fost exclusă majorarea de până la 25%.  Cauzele și împrejurările care au condus la acordarea, în mod nelegal, a unor drepturi salariale sau de natură salarială necuvenite se datorează, în principal, nerespectării prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice, dar și datorită neaplicării corespunzătoare a formelor de control intern/managerial asupra operațiunilor financiar – contabile efectuate prin aplicația informatică. Valoarea erorii constatate pentru eșantionul verificat este în sumă de 48.443  lei, compusă din 27.709 lei sumă netă, la care se adaugă contribuții în sumă de 20.734 de lei”, potrivit auditorilor.

Tărcăuanii, arși la buzunare de cheltuielile supraevaluate cu gunoaiele

Bugetul local al comunei Tarcău a avut de suferit și din cauza cheltuielilor supraevaluate privind serviciul de salubritate, mai arată documentul. Cu toate că au încheiat un contract cu o firmă din Iași, la un tarif mai mare cu 20%, cei din Primăria Tarcău au găsit de cuviință să mai încheie un contract (care viza persoanele fizice), cu o altă firmă, pentru transportul deșeurilor. Deși, spun auditorii, acest serviciu trebuia asigurat de societatea din Iași. Astfel, bugetul comunității a fost prejudiciat cu alți 62.000 de lei.

„Deși activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere la nivelul comunei Tarcău a fost atribuită SC Edil Industry SRL Iași, iar aceasta a pretins instituției publice plata unui tarif mai mare cu 20% față  de nivelul tarifar aplicat în sistemul prin platforme de colectare, în cazul beneficiarilor – persoane fizice, comuna Tarcău a încheiat Contractul nr. 189 din 08.01.2019 cu SC Echborn SRL Pângărați, pentru servicii de transport gunoi menajer, achitând suma de 55.892 de lei, conform facturilor emise de aceasta. Din foile de transport atașate la facturi rezultă că s-a transportat gunoi menajer în sistemul din poartă în poartă de pe ulițele comunei Tarcău. De altfel, comuna Tarcău a stabilit (…) atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare al comunei Tarcău către un operator licențiat, respectiv SC Edil Industriy SRL Iași, iar prin tarifele practicate nu a fost menționată posibilitatea contractării unor servicii suplimentare cu un alt operator economic. (…) Valoarea erorii/abaterii constatate este în sumă de 55.892 lei, cheltuieli nelegale, la care s-au calculat majorări de întârziere de 6.707 lei de la data de 31.112.2019, valoarea totală de prejudiciului fiind în sumă de 62.599 lei”, potrivit raportului Camerei de Conturi Neamț.

 Au făcut lucrările SGA-ului și au terminat motorina din fondul de rezervă

Primăria Tarcău a efectuat, de la sine putere, și lucrări care reveneau, în realitate, Serviciului de Gospodărire a Apelor (SGA) Neamț, reprofilând albia râului Bistrița în „regim de urgență”. „Urgența” a fost atât de mare încât  lucrările au fost efectuate la un an și 4 luni de la distrugerile provocate de viituri. În acest caz, nu au fost extinse verificările și nici nu a fost stabilit vreun prejudiciu, însă, cel mai probabil, o vor face procurorii. Totuși, în această situație a fost descoperită, în bugetul comunității, o gaură de aproape 4.000 de lei cauzată de cheltuieli fără documente justificative.

„În urma fenomenelor meteorologice periculoase, înregistrate în perioada 16.06 – 04.07.2018, pe râul Bistrița, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț a constatat mai multe distrugeri: drumul sătesc distrus pe o lungime de 0,25 km (valoarea pagubei fiind de 148.000 lei); colmatarea albiei râului Bistrița, aparținând Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț, în amonte pod CFR, cu erodare mal drept (valoare pagubă de 375.000 lei) Administrarea albiei râului Bistrița intră în atribuțiile celor de la SGA, însă cu toate acestea, prin Hotărârea nr.4 din 22.11.2019 a Comitetului local pentru situații de urgență al comunei al comunei Tarcău, s-a aprobat demararea lucrărilor, în regim de urgență, de reprofilare a albiei râului Bistrița, consolidare mal drept în zona amonte CFR și refacere drum de pământ către locuințele izolate cuprinse între rambleul CFR și albia râului Bistrița. Cu utilajele de la cele două ocoale silvice de pe raza comunei și a trei firme, au fost efectuate diverse lucrări. Astfel, s-a dispus utilizarea integrală a stocului de motorină existent pentru situații de urgență la nivelul Primăriei comunei Tarcău și completarea necesarului de carburant până la cantitatea necesară estimată de 10.000 de litri, prin achiziționarea de cantități suplimentare din fondul de rezervă al bugetului local aflat la dispoziția Consiliului Local al comunei Tarcău, precum și pentru acoperirea celorlalte cheltuieli aferente. Totodată, s-a emis și Hotărârea Consiliului Local al comunei Tarcău nr. 94 din 29.11.2019, prin care s-a aprobat utilizarea fondului de rezervă bugetară în sumă de 30.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare efectuării lucrărilor de protecție civilă, constând în amenajarea albiei râului Bistrița, consolidarea malului drept și amenajarea unui drum de acces către locuințele izolate cuprinse între rambleul CFR și albia râului Bistrița. Autoritățile care au efectuat controlul au constatat că nu s-a confirmat caracterul în regim de urgență pentru efectuarea respectivelor lucrări, acestea fiind realizate la 1 an și 4 luni de la data afectării bunurilor în cauză. Lucrările de amenajare a albiei râului Bistrița, de consolidare a malului drept și amenajare a unui drum de acces către locuințele izolate, comuna Tarcău a utilizat cantitatea de 5.495 litri motorină cu preț mediu de 5,87 lei, în valoare de 32.255, 65 lei, depășind cu 2.255,65 lei fondul de rezervă bugetară alocat cu această destinație. Verificările au scos la iveală faptul că procesele verbale de confirmare a orelor prestate și a consumurilor nu au fost menționate de o comisie de recepție ce trebuia constituită în acest sens, ci doar de către primar. (…) Valoarea erorii/abaterii a fost de 3.915,47 de lei, potrivit raportului.

Abonamente de telefonie fixă și mobilă „fără număr”

Dezmățul pe banii comunității tărcăuane a continuat cu încheierea a 36 de abonamente de telefonie mobilă și fixă, pentru care au fost plătite facturi, fără ca abonamentele să fie repartizate angajaților primăriei ori fără să aibă vreo  legătură cu activitatea primăriei. Numai fostul primar, Iulian Găină, a beneficiat de două abonamente, de 5,6 euro/lună, respectiv de 9,1 euro/lună, în plus față de abonamentul deținut, de 17,5 euro/lună.

„Din verificarea cheltuielilor cu serviciile de telefonie și internet ale comunei Tarcău, în anul 2019, s-a constatat că s-au efectuat cheltuieli supraevaluate, astfel:

 • În cazul serviciilor contractate cu Telekom România:

– s-au achitat cheltuieli fără bază legală reprezentând: pachete rețele mobile „Freedom Mobile Extra”, facturat separat pentru 2 abonamente a câte 10 euro lunar, fără să aibă alocate numere de telefon și fără a fi repartizate unor utilizatori din cadrul Primăriei Tarcău;

– 1 abonament voce fixă, PXB de 11 euro lunar, fără să fie alocat un număr de telefon și fără să se cunoască utilitatea acestuia;

 • În cazul serviciilor contractate cu Orange România, s-au achitat cheltuieli fără bază legală reprezentând:
 • pachete rețele mobile facturat separat pentru 22 de abonamente a câte 4 – 8 euro lunar, fără a fi repartizate, în mod efectiv, unor utilizator din cadrul Primăriei comunei Tarcău;
 • Abonament telefon fix, de 9 euro lunar, fără a fi atribuit număr de telefon și fără a fi utilizat;
 • 2 abonamente telefon mobil pentru domnul primar, de 5,6 euro/lunar, respectiv de 9,1 euro/lunar, suplimentar față de abonamentul deținut de 17,5 euro/lunar;
 • 2 abonamente opțiune cloud + internet a câte 11,2 euro/lunar, nejustificate ca fiind utilizate în activitatea Primăriei comunei Tarcău;
 • 3 abonamente opțiune cloud + internet a câte 9,8 euro lunar, nejustificate ca fiind utilizate în activitatea Primăriei Tarcău;
 • 2 abonamente opțiune cloud -+ internet a câte euro/lunar, în ultimele luni ale anului  2019, nejustificate ca fiind utilizate în activitatea Primăriei comunei Tarcău;
 • 1 abonament serviciu fix a câte 70 euro/lunar, nejustificat ca fiind utilizat în activitatea Primăriei comunei Tarcău.

Se precizează că valoarea abonamentelor, în euro, înscrisă în detalierea facturilor este fără TVA, iar în centralizatorul facturilor fiind adăugat TVA. (…) Valoarea erorii/abaterii constatate este în sumă de 18.988 lei (2.768 + 16.230), pentru care instituția a fost păgubită, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.213 lei de la data plăților, valoarea totală fiind în sumă de 20.211 lei”.

Raportul Camerei de Conturi Neamț, plus un altul privind mai multe angajări efectuate în mandatul actualului primar, Manole Dănuț Fârțală, realizat de Prefectura Neamț, au ajuns pe masa anchetatorilor. În acest sens, lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul Poliției Neamț, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, efectuează cercetări într-un dosar penal ce are la bază tocmai constatările autorităților menționate.

Va urma.

N.R.

Citește și:

Anchetă penală la Primăria Tarcău. Fîrțală, noul primar, a umplut primăria cu liberali și rude ale acestora, transformând instituția în „Dănuț SRL”

2 comments

 1. Vitea 6 iulie, 2021 at 16:59 Răspunde

  “Aceste nereguli au dus la întocmirea unui dosar penal care este instrumentat de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț.”

  Apa de ploaie !Se rezolva cu cateva camioane de cherestea ! Maxim 2-3 !

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.