Curtea de Conturi: Nereguli grave la achiziționarea spitalului modular de la Lețcani

1
374

Asociația Euronest, cea care a gestionat achiziția spitalului modular de la Lețcani, proiect la care Consiliul Județean Neamț a contribuit cu 3,3 milioane de euro, a fost sancționată de Curtea de Conturi pentru grave abateri. Potrivit unui raport al instituției, Euronest a fost amendată cu 60.000 de lei pentru că nu a respectat Legea privind achizițiile publice. Nereguli la derularea acestui proiect au fost descoperite și la cele două consilii județene, Neamț și Iași, însă, Curtea de Conturi a omis să precizeze dacă a sancționat și aceste instituții.

Controalele auditorilor au fost efectuate recent și au vizat modul în care au fost gestionate resursele publice în perioada stării de urgență. În momentul în care au verificat alte cheltuieli ocazionate de necesitatea luării unor măsuri de prevenire și combatere a epidemiei de Covid-19 la Asociația Euronest, inspectorii au constatat că: Sumele cele mai mari se regăsesc la poziția F – Alte tipuri de cheltuieli, respectiv 157.112 mii lei, cu precizarea că în această sumă, precum și în suma de 139.830 mii lei plăți evidențiate la aceeași poziție se regăsesc contribuțiile consiliilor județene Iași și Neamț în sumă de 88.000 mii lei (aproximativ 18 milioane euro) la Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară EURONEST, în vederea realizării obiectivului de investiții „Spital Mobil Covid-19 Regiunea Nord Est România”.

Potrivit raportului: O inițiativă cu impact financiar semnificativ a fost cea a participării Consiliilor județene Iași și Neamț la realizarea, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADI EURONEST), a obiectivului de investiții „Spital Mobil COVID-19 Regiunea Nord-Est România”. Contribuția UATJ Iași a fost de 72.000 mii lei (aproximativ 14,8 milioane euro), iar cea a UATJ Neamț a fost de 16.000 mii lei (aproximativ 3,3 milioane euro)”

FOTO: Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, și Maricel Popa, președintele CJ Iași

În ceea ce privește realizarea acestui spital, auditorii au constatat că nu există elaborată o strategie a achiziției publice a spitalului și respectiv a modului de gestionare ulterioară punerii în funcțiune (nu s-a prezentat dovada elaborării și supunerii spre aprobarea autorității deliberative a județului, a unui program/plan de implementare a investiției, în baza unui studiu care să cuprindă informațiile necesare și obligatorii cu privire la realizarea obiectivului, precum: descrierea investiției, date tehnice, durata de realizare, graficul de execuție, costurile/valoarea estimativă, posibili furnizori identificați, modalitatea de livrare/instalare, dotări aparatură de specialitate, echipamente, etc). Totodată, nu au fost prezentate înscrisuri prin care să se susțină modul în care s-a procedat la identificarea riscurilor alocării și utilizării resurselor financiare și un plan de măsuri pentru diminuarea acestora, în condițiile în care, alocarea resurselor financiare nu s-a realizat în baza unui contract de finanțare cu prezentarea detaliată a obligațiilor ce revin asociației, modul de raportare a utilizării sumelor alocate la termenele asumate, restituirea sumelor neutilizate, modul de exploatare pe timpul garanției echipamentelor. În același timp, nu exista un contract de management al spitalului, neregăsindu-se evaluări cu privire la costurile exploatării, inclusiv în ceea ce privește personalul medical și modul de finanțare a acestora, avizele de funcționare (cel puțin la nivel de corespondență), costurile de întreținere și mentenanță etc.

Având în vedere aceste deficiențe identificate în cadrul controalelor efectuate la cele două consilii județene, a fost efectuată o acțiune de control și la ADI EURONEST, în urma căruia au fost consemnate deficiențe în procesul de planificare, atribuire și administrare a contractului de furnizare a spitalului mobil, cu referire la: nerespectarea prevederilor legale cu privire la elaborarea caietului de sarcini, parte integrantă din documentația de atribuire, în sensul în care: nu s-a stabilit, pentru produsele necesare, cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică care să descrie, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante și nu s-au precizat atribuțiile și activitățile de raportare aferente gestionării contractului în perioada de derulare a acestuia; nepublicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică, în termenul legal de 30 de zile de la data încheierii acestuia; neconstituirea garanției de bună-execuție în cuantumul de 1% din valoarea contractului de furnizare, fără TVA, și în termenul prevăzut prin clauzele contractuale (garanție evaluată la 646.912 lei); efectuarea recepției produselor din cadrul obiectivului de investiții la o valoare de 1.520.848 euro, și respectiv efectuarea de plăți la concurența acestei sume, în situația în care nu este posibilă verificarea corelației între informațiile/datele caietului de sarcini, ale ofertei depuse și respectiv elementele facturate de către furnizor; efectuarea de plăți în valută, prin utilizarea acreditivului, contrar prevederilor contractului de furnizare (la data finalizării controlului nu s-au prezentat informații cu privire la modalitatea de utilizare a acreditivului, existând riscul ca plățile efectuate să depășească valoarea în lei a contractului de furnizare)”.

N.R.

Citește și:

Spitalul modular și misterele din jurul firmei care a câștigat contractul. Când ar urma să ajungă primele containere

 

 

1 comment

  1. NCP si NCPP 12 august, 2020 at 10:38 Răspunde

    Curtea de Conturi a desfasurat activitati de verificare in acelasi mod cum a derulat si verificarile la UAT Comuna Dobreni in anul 2018, pentru exercitiul bugetar 2017??? Cum a putut fi trecuta cu vederea si tratata superficial o achizitie, care a fost inregistrata in contabilitatea primariei Dobreni si decontata, in baza unei facturi pe care se mentioneaza “ENTITATE” la rubrica furnizorului? Si cred ca si pe celelalte facturi tinute ascunse, da catre stim noi cine, scrie la fel, tot “ENTITATE”. Probabil ca furnizorul cu pricina isi are sediul intr-o zona crepusculara. Vom vedea curand.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.