De ce au pierdut prietenii lui „Niță de la CJ” contractul cu finanțare europeană de la Mănăstirea Văratec. Câți bani au încasat

9
1604

Implementarea a două proiecte cu finanțare europeană la Mănăstirea Văratec se află în impas după ce contractele au fost sistate cu acordul ambelor părți. Contractele pentru cele două proiecte au fost câștigate de societăți cu „pedigree politic”, o firmă aparținând familiei Elenei Baltag Kuzmanovic, o apropiată a lui Ionel Arsene, șeful Consiliului Județean Neamț, și a Oanei Bulai, fost consilier de stat a ex-premierului PSD Viorica Dăncilă. Cealaltă societate este controlată de un gălățean, bun prieten cu Adrian Niță, membru în Corpul de control al Consiliului Județean Neamț și unul dintre responsabilii cu imaginea inculpatului (pentru fapte de corupție) Ionel Arsene. Nu este deloc lipsit de importanță faptul că Elena |Baltag Kuzmanovic este fost consilier al arhiepiscopului Ioachim Băcăuanul, fratele Elenei Giosanu, stareța Mănăstirii Văratec.

(Foto: Oana Bulai și Adrian Niță au fost iubiți)

De asemenea, Adrian Niță a fost iubitul Oanei Bulai, prietena Elenei Baltag Kuzmanovic. Pe baza acestei țesături de relații este posibil să fi fost încheiate cele două contracte cu fonduri europene de la Mănăstirea Văratec. Unul, “Consolidarea, restaurarea si valorificarea turistică a Bisericii “Schimbarea la Față”, a fost câștigat de SC Nobel Home Services SRL, unde asociat majoritar este soțul Elenei Kuzmanovic, iar administrator este fratele acesteia, iar celălalt („Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din cadrul ansamblului Mănăstirii Văratic”-vezi foto), de firma Asocierea Ideal Windows SRL Galați și SC Euroamira SRL. Dacă primul contract a  încetat înainte ca firmei să i se predea amplasamentul obiectivului, cel de-al doilea a fost executat parțial, până în momentul în care au apărut probleme privind respectarea graficului de lucrări.

Niță, reprezenta firma în ședințele tehnice de la Mănăstirea Agapia

„În cadrul proiectului <<Consolidarea, restaurarea si valorificarea turistică a Bisericii “Schimbarea la Față>>, contractul încheiat cu societatea Nobel Home Services SRL a  încetat  prin  acordul părților, înainte ca acesteia să i se predea amplasamentul obiectivului. În cadrul proiectului <<Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea si conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul>>,  încheiat cu Asocierea Ideal Windows SRL-Euroamira SRL a  încetat  tot prin  acordul părților, dar, deoarece contractul era executat parțial,  dată fiind nerespectarea graficului de execuție asumat prin contract, în contextul în care contractul de finanțare se desfășoară în baza unui grafic asumat de către beneficiar în relația cu finanțatorul, AMPOR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, încetarea contractului pe cale amiabilă a fost soluția optimă  pentru îndeplinirea obiectivelor din contract”, se arată în răspunsul reprezentanților Mănăstirii Văratec la o solicitare a publicației atacul.ro.

(Foto: Ionel Arsene și Adrian Niță)

Informațiile noastre indică faptul că Adrian Niță, angajatul Consiliului Județean Neamț s-a comportat ca un adevărat reprezentant al societății gălățene pe care a reprezentat-o inclusiv la ședințele tehnice care au avut loc la Mănăstirea Văratec. Acest lucru nu face decât să întărească informațiile privind buna relație în care Niță se află cu Ionuț Bahnaru, administratorul și unul dintre asociații firmei gălățene. Cea din urmă datora, la finele anului trecut, o sumă importantă unei societăți comerciale care a efectuat lucrările de înlocuire a acoperișului lăcașului de cult.

În cazul ambelor proiecte, sistate cu acordul ambelor părți, Mănăstirea Văratec se află în curs de relansare a procedurilor de achiziție.

1,6 milioane de lei pentru executarea a 30% din lucrări

Dacă societatea Nobel Home Services SRL nu a încasat niciun leu, întrucât contractul a fost sistat înainte de ordinul de începere a lucrărilor, nu la fel au stat lucrurile în cadrul celuilalt proiect, unde decontările au ajuns la peste 1,6 milioane de lei. Cum Mănăstirea Văratec a refuzat să ne pună la dispoziție informațiile pe care le-am solicitat în legătură cu procedurile de achiziție, am solicitat sprijinul Agenției de Dezvoltare Nord-Est și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Așa am aflat că oferta firmei Nobel Home Services SRL a fost singură, societatea prezentând, pentru experiența în lucrări similare, lucrările executate de terțul susținător SC Rotary Construcții SRL din București. Numele companiei Rotary Construcții este întâlnit  și în cazul executării contractului de reabilitare termică a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman, ce a fost câștigat de un partener al afaceristului Rotaru, ce controlează firma din Capitală. În ceea ce privește celălalt proiect, autoritatea contractantă a avut la dispoziție mai multe oferte.

(Foto: Oana Bulai, Daniela Soroceanu și Elena Baltag Kuzmanovic)

 

ÎNTREBĂRILE ATACUL.RO ADRESATE ADRNE ȘI MINISTERULUI DEZVOLTĂRII:

 1. Care este stadiul  implementării celor două proiecte, finanțate cu fonduri europene, de la Mănăstirea Varatec: „Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea si conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezatorul”,respectiv  „Consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a Bisericii “Schimbarea la Față”?
 2. Ce sume au fost decontate până în acest moment și pentru ce lucrări? (defalcat pentru fiecare proiect în parte) 
 3. Prin ce procedură a fost aleasă societatea Nobel Home Services SRL Bucuresti să execute lucrările la proiectul „Consolidarea , restaurarea si valorificarea turistica a Bisericii Schimbarea la Fata” și ce alte firme au mai depus oferte? 
 4. Care este exeperiența în lucrări similare (consolidare, restaurare) a firmei Nobel Home Services? Vă rugăm să nominalizați, dacă există, care sunt lucrările similare executate de societatea în cauză.
 5. Care a fost procedura prin care Asocierea de firme Ideal Windows SRL-Euroamira SRL a fost aleasă pentru a executa Contractul de proiectare, execuție de lucrări și dotări, în cadrul proiectului “„Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea si conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezatorul”? Au fost și alte oferte? Dacă da, care au fost acestea?
 6. Nominalizați lucrările similare (consolidare și conservare) din portofoliul celor două societăți comerciale.
 7. Care a fost procedura aplicată și cui au fost atribuite contractele, în cadrul celor două proiecte, de prestări servicii de consultanță, de informare, publicitate și promovare, de servicii dirigenție de șantier. Vă rugăm să ne prezentați toate ofertele depuse pentru fiecare contract în parte (consultanță, publicitate etc).
 8. Societățile care efectuează lucrări sunt acreditate de către Ministerul Culturii?

RĂSPUNSUL ADRNE:

 1. Stadiul implementarii proiectelor:
 • Contract de Finantare nr. 43/13.06.2017, cod SMIS 116243, pentru proiectul “PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII SF. IOAN BOTEZATORUL DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATIC” stadiul valoric al implementarii este 30,80%;
 • Contract de Finantare nr. 1048/26.01.2018, cod SMIS 116760, pentru proiectul “CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII SCHIMBAREA LA FATA” stadiul valoric al implementarii este 1.57%.
 1. Sume solicitate la rambursare/plata (CR/CP):
 • Contract de Finantare nr. 43/13.06.2017, cod SMIS 116243, pentru proiectul “PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII SF. IOAN BOTEZATORUL DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATIC”valoare totala nerambursabila pentru lucrarile de constructii a fost de 1.148.305,57 lei pentru obiectul 4 – Arhitectura Biserica;
 • Contract de Finantare nr. 1048/26.01.2018, cod SMIS 116760, pentru proiectul “CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII SCHIMBAREA LA FATA” nu au fost solicitate la rambursare lucrari de constructie.
 1. La achizitia executarii lucrarilor, beneficiarul a aplicat procedura de achizitie privata competitiva in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. La data fixata pentru deschiderea ofertelor, a fost depusa o singura oferta, respectiv a firmei S C Nobel Home Services SRL, conform procesului verbal de deschidere a ofertelor.
 2. Experienta in lucrari similare – Pentru proiectul: cod SMIS 116760 “CONSOLIDAREA,RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII SCHIMBAREA LA FATA”, in documentele inaintate de beneficiar, pentru experienta in executia de lucrari similare au fost prezentate lucrarile executate de tertul sustinator SC ROTARY CONSTRUCTII SRL si anume: ”Modernizare si reabilitare imobil situat in Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, sector Bucuresti”, monument istoric si “Amenajare sediu Consiliul Local al Sectorului 1, Bd. Banu Manta, nr. 9 Bucuresti”, monument istoric. Tertul sustinator a prezentat “Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului”.
 3. La achizitia executarii lucrarilor beneficiarul a aplicat procedura de achizitie privata competitiva in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. La data fixata pentru deschiderea ofertelor au fost depuse oferte de la urmatorii agenti economici: SC CONSTRUCTII UNU SA, SC LEMAR INDUSTRIES SRL si ASOCIEREA SC IDEAL WINDOS SRL si SC EUROAMIRA SRL
 4. Pentru proiectul: cod SMIS 116243 “PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII SF. IOAN BOTEZATORUL DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATIC”in documentele achizitiei nu a fost solicitata prezentarea de lucrari similare executate, in schimb s-au solicitat „Lista principalelor contracte pentru executie lucrari din ultimi 3 ani” si “Lista principalelor contracte de proiectare prestate in ultimii 3 ani”.

Aceste contracte sunt:

                – Executie lucrari: „Bloc de locuinte Italian Residence, Tronson 2, Demolare cos fum centrala temica si construire cos nou – Spitalul de Psihiatrie Sfantul Nicolae Roman, Construire locuinta P + 1 E si imprejmuiri”

                – Elaborare proiecte: Protectie impotriva infiltratiilor de apa in zidurile si spatiile muzeale la Cetatea Neamt, Modernizare imobil 45-136 Miercurea  Ciuc, judetul Harghita, Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement „Arenele Traian”.

 1. Contracte incheiate: a) Pentru proiectul cod SMIS 116760 “CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII SCHIMBAREA LA FATA”:

                – Consultanta: “Servicii de consultanta (elaborarea cererii de finantare si managementul investitiei)” furnizor SC LUANLI COM  SRL, Achizitie directa;

                – Informare si publicitate: furnizor SC MUMULAND SRL, achizitie directa;

                – Dirigentie de santier: furnizor SC NORD CONSULTING SRL, achizitie directa;

b) Pentru proiectul cod SMIS 116243 “PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII SF. IOAN BOTEZATORUL DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATIC”:

                – Consultanta: Servicii de consultanta – intocmirea cererii de finantare: furnizor SC LUNANLI SRL, achizitie directa; Servicii de consultanta in managementul investitiei furnizor SC FIDES CONSULT SRL, achizitie directa;

                – Informare si publicitate: furnizor SC MUMULAND SRL, achizitie directa;

                – Dirigentie de santier: furnizor SC NORD CONSULTING SRL, achizitie directa;

 1. Acreditare societati de catre Ministerul Culturii: Legea privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/2001 actualizata si republicata, art.24, alin. (2) prevede: “(2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii”. Societatile care executa lucrari de interventie la monumentele istorice nu mai trebuie acreditate de catre Ministerul Culturii.

 

RĂSPUNSUL MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI LA ADRESA ATACUL.RO:

Întrebarea nr. 1:      Pentru proiectul cu titlul „Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din cadrul Ansamblului Mănăstirii Văratic”, cod SMIS 116243, potrivit informațiilor cuprinse în ultimul raport de progres depus (Raportul de progres nr. 9 depus la ADR Nord Est în data de 19.09.2019), progresul general al proiectului este de 30,67%, procentul de execuție a lucrărilor prevăzute în contractul de finanțare fiind de 30,03%. Facem precizarea că obligația de raportare a beneficiarului se realizează trimestrial.

Pentru proiectul cu titlul „Schimbarea la Față” sat Văratec, comuna Agapia, NT-II-a-a-10732.04”, cod SMIS 116760, potrivit informațiilor cuprinse în ultimul raport de progres depus (Raportul de progres nr. 7 depus la ADR Nord-Est in data de 31.10.2019), progresul general al proiectului este de 1,57%, procentul de execuție a lucrărilor prevăzute în contractul de finanțare fiind de 0%. Achiziția de execuție lucrări a fost atribuită inițial operatorului SC Nobel Home Services SRL prin contractul nr. 303/13/13.03.2019. Contractul de lucrări a fost, însă, reziliat prin acordul părților, în data de 15.05.2019, fiind încheiat Actul adițional nr. 1 la contract cu nr. 621/51/15.05.2019. În data de 14.08.2019, achiziția de execuție lucrări a fost relansată, aceasta fiind anulată.

Întrebarea nr. 2:      Pentru proiectul cu titlul „Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din cadrul Ansamblului Mănăstirii Văratic”, cod SMIS 116243, suma decontată până în prezent, reprezentând cheltuieli eligibile autorizate, este de 1.612.331,38 lei, iar cheltuielile au fost decontate, conform capitolelor și liniilor de buget, astfel: 

– I.3. elaborare SF proiect complex – 153.510,00 lei, 

– I.4. întocmire cerere de finanțare și dosar aferent cererii de finanțare – 153.510,00 lei, 

– II.12. informare și publicitate – 1.500,00 lei, 

– II.18. asistență tehnică- 4.760,00 lei, 

– II.19. management de proiect – 1.290,00 lei,

– II.3. derularea procedurilor de atribuire a contractelor privind următoarele categorii de servicii: consultanță în managementul investiției, proiectare (elaborare proiect tehnic), asistență tehnică (diriginte de șantier), respectiv a serviciilor de audit, informare și publicitate, promovarea proiectului și digitizare – 124.731,02 lei,

– II.4. elaborarea proiectului tehnic – 1.289,98 lei și

– II.8. realizarea lucrărilor de construcție și instalații – 1.171.740,38.

Pentru proiectul cu titlul „Schimbarea la Față” sat Văratec, comuna Agapia, NT-II-a-a-10732.04”, cod SMIS 116760, suma decontată până în prezent reprezentând cheltuieli eligibile autorizate, este de 285.415,00 lei, iar cheltuielile au fost decontate, conform capitolelor și liniilor de buget, astfel: 

– I.3. elaborare SF proiect complex – 147.060,00 lei;

– I.4. întocmire cerere de finanțare și dosar aferent cererii de finanțare – 79.800,00 lei;

– II.4. elaborarea proiectului tehnic – 57.120,00 lei și

– II.12. informare și publicitate – 1.500,00 lei.

Întrebările nr. 3 și 4: Pentru proiectul cu titlul „Schimbarea la Față” sat Văratec, comuna Agapia, NT-II-a-a-10732.04”, cod SMIS 116760, la achiziția executării lucrărilor, beneficiarul a aplicat procedura de achiziție privată competitivă în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. La data fixată pentru deschiderea ofertelor, a fost depusă o singură ofertă, respectiv a firmei SC Nobel Home Services SRL, conform procesului verbal de deschidere a ofertelor. 

Pentru acest proiect, în documentele înaintate de beneficiar pentru a dovedi experiența  experiența în execuția de lucrări similare, au fost prezentate lucrările executate de terțul susținător SC ROTARY CONSTRUCTII SRL, și anume: „Modernizare și reabilitare imobil situate în Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, sector București”, monument istoric și “Amenajare sediu Consiliul Local al Sectorului 1, Bd. Banu Manta, nr. 9 București”, monument istoric. Terțul susținător a prezentat Angajament ferm privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului.

Întrebările nr. 5 și 6:       Pentru proiectul cu titlul „Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din cadrul Ansamblului Mănăstirii Văratic”, cod SMIS 116243, la achiziția executării lucrărilor, beneficiarul a aplicat procedura de achiziție privată competitivă în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. La data fixată pentru deschiderea ofertelor, au fost depuse oferte de la următorii agenți economici: SC CONSTRUCTII UNU SA, SC LEMAR INDUSTRIES SRL și ASOCIEREA SC IDEAL WINDOS SRL și SC EUROAMIRA SRL.

Pentru acest proiect, în documentele achiziției nu a fost solicitată prezentarea de lucrări similare executate, în schimb s-au solicitat „Lista principalelor contracte pentru execuție lucrări din ultimii 3 ani” și Lista principalelor contracte de proiectare prestate în ultimii 3 ani”. Aceste contracte sunt:

– Execuție lucrări: „Bloc de locuințe Italian Residence, Tronson 2, Demolare coș fum centrală termică și construire cos nou – Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae Roman, Construire locuință P + 1 E și împrejmuiri și

– Elaborare proiecte: Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în zidurile și spațiile muzeale la Cetatea Neamț, Modernizare imobil 45-136 Miercurea  Ciuc, județul Harghita, Reabilitare și modernizare complex sportiv și de agrement „Arenele Traian”.

Întrebarea nr. 7:      Pentru proiectul cu titlul „Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din cadrul Ansamblului Mănăstirii Văratic”, cod SMIS 116243, procedura de achiziție aleasă de beneficiar, conform contractului de finanțare, pentru contractele menționate de dumneavoastră, a fost achiziție directă. Operatorii economici cu care au fost încheiate contractele subsecvente sunt:

– Servicii de consultanță – întocmirea cererii de finanțare: furnizor SC LUANLI SRL, contract nr. 302/30.11.2015; 

– Servicii de consultanță în managementul investiției: furnizor SC FIDES CONSULT SRL, contract nr. 644/381/22.05.2019;

– Informare și publicitate: furnizor SC MUMULAND SRL, contract nr. 247/1091/17.07.2017;

– Dirigenție de șantier: furnizor SC NORD CONSULTING SRL, contract nr. 180/1607/ 11.10.2017;

Pentru proiectul cu titlul „Schimbarea la Față” sat Văratec, comuna Agapia, NT-II-a-a-10732.04”, cod SMIS 116760, procedura de achiziție aleasă de beneficiar conform contractului de finanțare, pentru contractele menționate de dumneavoastră, a fost achiziție directă. Operatorii economici cu care au fost încheiate contractele subsecvente sunt:

– Servicii de consultanță – elaborarea cererii de finanțare și managementul investiției: furnizor SC LUANLI COM  SRL, contract nr. 308/04.12.2015;

– Informare și publicitate: furnizor SC MUMULAND SRL, contract nr. 276/2/23.02.2018;

– Dirigenție de șantier: furnizor SC NORD CONSULTING SRL, contract nr. 1583/145/20.12.2018;

Întrebarea nr. 8:      Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (Direcțiile Județe pentru Cultură). Prin urmare, Autorizația de construire/ Autorizația de desființare, precum şi autorizațiile referitoare la intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice, se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în forma actualizată și republicată, prevede la art. 24, alin. (2): “Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de finanțare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști şi experți atestați şi sub inspecția şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național, în condițiile legii”. Intervențiile asupra monumentelor istorice, așa cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate nu de societăți de construcții acreditate de Ministerul Culturii, ci de specialiști, experți și verificatori tehnici atestați, înscriși în registrele speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care sunt angajați sau colaborează în execuția lucrărilor cu respectivele societăți comerciale.

 

Daniel MURARU

Citește și:

Manevre cu fonduri europene la Mănăstirea Văratec. Firma „Voluntarului cu Porsche de la CJ”, care vinde aparate de filtrare a apei, contract pentru restaurarea unei biserici din secolul al XIX-lea

Scandalul proiectelor europene de la Văratec. Prietenii lui Niță de la CJ nu i-au plătit pe meseriașii care au montat acoperișul Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”

Milioane de lei și legături dubioase. O firmă de consultanță cu un singur angajat reabilitează termic Spitalul de Psihiatrie Roman

 

9 comments

 1. janel iosub 26 februarie, 2020 at 12:37 Răspunde

  fotografiile spun tot despre mafia din judetul nostru, iar cei abilitati sa-i trimita la mititica sunt niste indivizi care asculta ordinele politrucilor! in rest ce asteptari sa ai de la directorul ADRNE care ii pupa picioarele si lui arsene si bulaicai si lui nita? intr-o tara civilizata, astfel de lotrii infundau de multa vreme puscariile! nu putem trece peste mafia din manastire, acolo unde pokii de trefla sunt fratii hotilor din politica!

 2. Visarion 26 februarie, 2020 at 12:52 Răspunde

  Dl Adria Nita este posesorul unui autoturism marca Peugeot “achizitionat” de la baietii destepti de la Galati, fiind un avans de la eventualele lucrari platit in 2018. Cateva saptamani a umblat cu numerele de Galati, iar dupa ce batetii au inceput sa factureze prin Neamt, si-a pus numar autohton. Dar asta e cea mai mica problema a lui. Vin altele pe turnanta, ca la poker 😉

 3. janel iosub 26 februarie, 2020 at 15:48 Răspunde

  ei si uite asa incep sa iasa hotiile facute de fosti psd listi actuali psd isti si aspiranti la functia de primar! de exemplu, poate un candidat la functia de primar sa ne povesteasca cum a jucat la pacanele sutele de milioane sustrase din bani publici chipurile pt inlocuirea unui acoperis mare la o directia de sport?!!!!! si ca tacamul dsa fie complet, un fost procuror sef DNA a tinut mortis datorita faptului ca era prieten cu banditul sa-i acorde cu mare generozitate un NUP CAT MUNTELE CEAHLAU!!!!!! EI, DAR CONTINUAREA IN CAMPANIA ELECTORALA! TE SALUT ARMASAR PSD!

 4. David 27 februarie, 2020 at 05:54 Răspunde

  Moare nevasta armasarului psd-ist cand vede fotografii cu el alaturi de (***) OB. Cat despre hotii, e zona lor de competenta. Iar biserica a incetat de multa vreme sa-l slujeasca pe Dumnezeu.

 5. V.Vasile 27 februarie, 2020 at 09:07 Răspunde

  Ce-i drept, putin pesimism as avea da, tot mai sper ca Papura Voda dispare si onoratele instante vor da verdictele alea normale…pentru clica asta de neispraviti, care inca se cred de neatins.
  Asa credea si Pinalti da, tot a fost sifonat, cei drept, nu tare, mormanul a ramas in familie, pe ici, pe colo, prin Franta ; nu stiu daca fiul sau mai are curent la vanzare
  PS atentie, cei ce mai au studii de completat, etapata tare-n….coate, si-a tras academie, unde puteti deschide gurita la liber….

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.