Primăria Podoleni, „avocatul” firmei fratelui ex-prefectului în fața Camerei de Conturi. Totul pentru o taxă de câteva zeci de mii de lei

2
3606

Să-ți spună Curtea de Conturi că ai de recuperat bani de la o firmă, pentru că nu ai încasat taxa pentru excavare, iar tu, ca reprezentant al primăriei, să contești decizia este strigător la cer. Curtea de Conturi este, așa cum se știe, instituția statului care verifică modul în care sunt cheltuiți banii publici, dar și cum se colectează taxele și impozitele. Toate entitățile bugetare sunt obligate să dea socoteală pentru modul în care cheltuiesc banii pe care îi primesc de la stat. Primăriile intră în această categorie, nefiind în niciun caz afaceri private, așa cum au înțeles mulți primari.

Sub semnătura primarului Cristian Croitoriu, Primăria Podoleni a contestat o decizie a Camerei de Conturi Neamț care solicitase recuperarea unei sume importante de bani, cu titlu de taxă de excavare neîncasată. În total, vreo 85.000 de lei, bani pe care administrație locală îi putea folosi în diferite scopuri. Poziția Primăriei Podoleni în acest litigiu este cel puțin dubioasă pentru că, de regulă, în astfel de situații, banii sunt recuperați de la agenții economici fără discuție. În cazul de față, Primăria Podoleni s-a transformat în avocatul societății datoare la bugetul local și a contestat decizia Camerei de Conturi Neamț. Firma cu pricina este Andrei Construct SRL Podoleni, o societatea de construcții care, în ultimii ani, a avut mai multe perimetre de exploatare a agregatelor minerale pe râul Bistrița, în zone situate pe raza adminsitrativ teritorială a comunelor Podoleni și Costișa. În urma controlului efectuat de Camera de Conturi Neamț, s-a constatat că Primăria Podoleni nu a încasat „taxa de excavare” de la Andrei Construct SRL, firmă ce aparține lui Andrei Adrian Archip, fratele lui Mihai Archip, fost prefect de Neamț în perioada guvernării portocalii, fost comisar la Garda Financară Neamț.

Contestația primăriei, respinsă de Camera de Conturi

Primăria Podoleni a contestat, în vara anului 2018, Decizia 10/2018 emisă în urma auditului financiar, solicitând anularea măsurii prin care se stabilise recuperarea sumei rezultată din „nestabilirea, neînregistrarea și neurmărirea la încasare a taxei pentru eliberarea autorizației de excavație pentru exploatarea produselor de carieră și balastieră”.

Concret, în urma controlului, auditorii financiari au constatat că „un beneficiar al autorizației de exploatare, emisă de Agenția Națională pentru Resurse Minerale București, nu a depus declarații fiscale anuale, iar organul fiscal al comunei Podoleni nu a stabilit în sarcina contribuabilului taxa pentru eliberarea autorizației de excavație pentru  exploatarea produselor de carieră și balastieră, valoarea abaterii fiind de 85.461 de lei”.

În aceste condiții, Camera de Conturi Neamț a dispus măsuri „în vederea extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației de excavație și încasarea sumei stabilite la audit de 85.461 de lei”.

Toate acestea nu au convenit primăriei care a solicitat anularea măsurii.

„În urma contestației noastre, Camera de Conturi Neamț a arătat că s-a avut în vedere răspunsul organului abilitat al statului, Agenția Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Siret, care, prin adresa nr. 1966/25.10.2017 face cunoscut că SC Andrei Construct SRL Podoleni a fost autorizată să exploateze agregate minerale în perioada 2014 – 2017, pe cursul râului Bistrița din perimetrele aflate în raza teritorială a comunei Podoleni. (…) În perioada 2014 – 2017, operatorul economic SC Andrei Construct nu a solicitat nicio autorizație de excavație de la UAT Podoleni. Din parcurgerea punctului 8 din Decizie se constată că măsura dispusă este justificată doar prin expunerea obligațiilor legale ale titularilor de autorizații exploatațiilor agregate minerale, respectiv: <<Întrucât exploatarea agregatelor se face în scopul decolmatării și regularizării cursurilor de apă, beneficiarul este obligat să excaveze volumele autorizate; conform pct. 134 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, titularul licenței are obligația depunerii Cererii pentru eliberarea autorizației de foraje și excavație, cu cel mult 30 de zile înainte de data începerii operațiunilor. Este adevărat că sarcina eliberării autorizației de foraje și excavări revine primarului, însă, la cererea scrisă a beneficiarului. Conform pct. 134 alin (3) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, ”Autorizația de foraje și excavări, model stabilit potrivit pct. 256, se eliberează de către primarii în a căror rază de competență teritorială se realizează oricare dintre operațiunile: studii geotehnice, ridicări topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și oricare alte exploatări, la cererea scrisă a beneficiarului acesteia. Se menționează că primarul este îndreptățit să inventarieze materia impozabilă de pe raza comunei ceea ce nu poate fi interpretat ca fiind o obligație legală încălcată. Considerăm că nu se poate imputa organului fiscal al comunei Podoleni faptul că nu a stabilit în sarbina contribuabilului taxa pentru eliberarea autorizației excavație atâta timp cât nu există o autorizație eliberată. Însăși denumirea taxei presupune eliberarea unei autorizații de foraje și excavări. De asemenea, determinarea taxei de către auditorul public extern în sumă de 51.205 lei, s-a făcut în baza unui algoritm folosit de un expert contabil și nu poate fi decât prezumtiv, întrucât textul de lege (…) este foarte clar și strict: Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografuice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și alte exploatări se calculează înmulțind numărul de metri pătrați de teren afectat de foraj sau de excavație cu o valoare stabilită de consiliul local de până la 50.000 de lei (vechi). Având în vedere cele arătate mai sus, solicităm modificarea punctului I.8, în sensul eliminării textului referitor la încasarea sumei stabilite la audit în sumă de 84.461 de lei”, se arată în contestația Primăriei Podoleni.

Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Camerei de Conturi au respins contestația și au menținut atât constatarea cât și sumele consemnate în raportul de audit, respectiv procesul verbal de constatare. Mai mult decât atât, Comisia de Soluționare a Contestațiilor a mai constatat că primarul nu a sancționat firma Andrei Construct, deși ar fi trebuit să o facă.

„Așa cum s-a menționat și în punctul de vedere, în examinarea obiecțiunilor s-a avut în vedere răspunsul organului abilitat al statului, Agențiaa Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret, care, cu adresa nr. 1966/25.10.2017, face cunoscut că a fost autorizată să exploateze agregate minerale, pe cursul râului Bistrița, din perimetrele aflate pe raza teritorială a comunei Podoleni, societatea comercială Andrei Cosntruct SRL Podoleni, în perioada 2014 – 2017, conform datelor preluate din autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 119/30.05.2013 și nr. 260.05.10.2015, pentru exploatarea de agregate minerale. La Cap.II ”Titularul autorizației este obligat”, alin. (4) se precizează: ”Întrucât exploatarea agregatelor minerale se face în scopul decolmatării și regularizării cursurilor de apă, beneficiarul este obligat să excaveze volumele autorizate”. Perimetrul de exploatare autorizat are permis de exploatare emis anual de Agenția Națională pentru Resurse Minerale București, ce acordă titularului dreptul de exploatare pentru cantitățile de agregate minerale supuse taxei de excavație. Conf. pct. 134 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, titularul licenței are obligația depunerii ”Cererii pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări” la structura de specialitate în a cărei competență teritorială se realizează lucrările de excavație, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii operațiunilor. Potrivit pct. 134 alin.(1) din aceleași norme metodologice, sarcina eliberării autorizației de foraje și excavări revine primarului în a cărui rază de competență teritorială se realizează operațiunile pentru care a fost emisă licența. Primarul, în calitate de persoană cu atribuții de administrare a patrimoniului comunei, era îndreptățit să inventarieze materia impozabilă de pe raza comunei și să dispună efectuarea de inspecții fiscale, prin verificarea faptică a terenurilor afectate de lucrările de excavație în vederea stabilirii dreptului de creanță fiscal din această sursă de venit. Mai mult decât atât,  pentru nedepunerea cererii care are elementele constitutive ale declarației fiscale, primarul nu a procedat la sancționarea contravențională a titularului licenței/permisului, în conformitate cu dispozițiile art. 294 alin. (5) din Codul fiscal, pentru nerespectarea de către acesta a reglementărilor legale în vigoare”, au arătat membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.

Primarul a rămas fără semnal la telefon, când a aflat cine-l caută

Situații ca cele de la Podoleni au mai fost și deloc puține, inclusiv la nivel național. În ultimii ani, multe primării au fost obligate, în urma controalelor auditorilor de la Curtea de Conturi, să recupereze de la firmele care au exploatat agregate minerale taxa de excavare care se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de excavaţie cu o valoare stabilită de consiliul local, de până la 5 lei/mp. De exemplu, dacă în urma exploatării este afectată o suprafață de 10.000 mp de teren, taxa poate să fie 50.000 de lei, bani care reprezintă venit la bugetul local.

Cum firmele de exploatare s-au plâns că plătesc tot felul de taxe, ba la ANRM, ba la Apele Române etc, Înalta Curte de Casație și Justiție a lămurit și această chestiune. Astfel, prin Decizia ÎCCJ nr. 27/2017, s-a stabilit că „Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este datorată independent de existenţa taxei anuale pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale şi redevenţa minieră”. Așadar, lucrurile sunt clare, în sensul că această taxă trebuie achitată în funcție de suprafața de teren afectată în urma exploatării de agregate.

Primăria Podoleni nu se află pentru prima dată în această situație. În anul 2013, Camera de Conturi Neamț a constatat că instituția nu a stabilit, înregistrat, urmărit şi încasat la bugetul local taxa pentru eliberarea autorizaţiei de excavare pentru exploatarea produselor de carieră şi balastieră, stabilită prin hotărârea consiliului local, de la agenţii economici care au desfăşurat astfel de activităţi.  Prejudiciul – 210.000 de lei. Asta înseamnă că cei de la Primăria Podoleni știau foarte bine că această taxă trebuia încasată.

L-am contactat telefonic pe primarul Cristian Croitoriu pentru a ne oferi mai multe informații, inclusiv despre dosarele în care Primăria Podoleni are calitatea de pârât, iar SC Andrei Construct SRL de reclamant, semn că cele două părți încă se judecă pe constatarea Camerei de Conturi. După ce a aflat de la ce publicație suntem, primarul a rămas brusc fără semnal. La primărie nu l-am găsit, așa că toate eforturile noastre de a afla mai multe de la Croitoriu au fost sortite eșecului.

Daniel MURARU

Citeste si:

Primăria Podoleni a cumpărat o mașină de pompieri de la o brutărie. La preț supraevaluat

Angajații fratelui fostului prefect Archip, prinși la furat agregate minerale

 

2 comments

  1. Daniela 29 ianuarie, 2020 at 22:46 Răspunde

    Surprinzatoare este atitudinea Camerei Curtii de Conturi Neamt, de a se sesiza si extinde cercetarile si verificarile in scopul clarificarii situatiei de la Primaria Podoleni. Este inexplicabil si cel putin suspect, comportamentul mai sus numitei institutii de control, in ceea ce priveste verificarile si constatarile din luna mai 2018 la Primaria Dobreni. Desi s-au descoperit in timpul controlului de acolo, fapte de natura penala ce pot fi probate cu documente (acesta este punctul de vedere exprimat de una din persoanele care au verificat documentele de achizitie de la furnizorul Popa Valer Intreprindere Individuala), cei indreptatiti sa sesizeze autoritatile cu atributii de cercetare penala au ignorat si refuzat, din motive numai de ei stiute sa initieze procedurile in acest sens. Poate in final, vor lua atitudine. Nu cred ca are nimeni suficienti bani, cat sa cumpere o intreaga institutie.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.