Polițiști suspectați că au încasat ilegal bani de chirie

1
229

Statutul polițistului prevede că orice om al legii are dreptul la o compensație lunară pentru chirie, banii fiind acordați în anumite condiții. Numai că, așa cum se întâmplă la români, nu puține au fost cazurile când această indemnizație a creat tot felul de dispute. Au fost cazuri, la nivel național, când oameni ai legii care îndeplineau condițiile pentru a primi bani de chirie au fost uitați de șefii lor. Și acum există o discriminare între sumele primite de agenți și ofițeri, deși oferta imobiliară este aceeași și pentru o categorie și pentru cealaltă.  Pe de altă parte, s-au înregistrat și situații, deloc puține, de lucrători de poliție care au încasat ilegal acest drept. Fie nu îndeplineau condițiile pentru a obține indemnizația pentru chirie, fie încasau acești bani, declarând în fals că locuiesc cu chirie. Tocmai de aceea, periodic șefii inspectoratelor județene de poliție dispun efectuarea unor controale în vederea identificării celor care se bucură ilegal de aceste compensații. La nivelul Poliției Neamț, ultimul control de acest gen a avut loc în luna iunie 2016, când au fost prinși pe picior greșit 8 polițiști. În cazul acestora s-a constatat că încasau banii de chirie, deși nu locuiau în imobilele declarate ca fiind închiriate. Controlul a făcut obiectul unor verificări ale Biroului Control Intern, iar de aici cazurile au fost trimise spre parchete în vederea soluționării dosarelor penale.

Peste 500.000 lei/an pentru plata chiriilor

Trebuie spus că efortul financiar din bugetul IJP Neamț pentru plata acestor indemnizații nu este deloc de neglijat. La nivelul lunii septembrie 2016, IJP Neamț a achitat bani de chirie pentru 90 de polițiști, valoarea totală a sumei fiind de 46.971 lei. Un calcul simplu arată că, în fiecare an, pentru chiriile polițiștilor sunt plătiti peste 500.000 de lei. De altfel, raportat la numărul lucrătorilor din IJP Neamț, respectiv 850 de polițiști, cei 90 de oameni ai legii care beneficiază de bani pentru chirie reprezintă aproximativ 10% din efectiv. Controlul acestora este exclusiv la mâna conducerii IJP-ului, prin intermediul Biroului Control Intern. Cum indemnizațiile pentru chirie nu sunt evidențiate separat în declarațiile de avere ale polițiștilor, numai la nivelul Poliției Neamț se știe cine beneficiază de acest drept. Este un aspect care ar trebui să dea de gândit atât șefilor din Poliția Română, dar și inspectorilor de la Agenția Națională de Integritate. Și asta pentru că dacă polițiștii ar fi obligați să menționeze separat în declarațiile de avere și indemnizațiile pentru chirie, atunci controlul asupra acestor cheltuieli ar fi unul mult mai eficient. La nivel național există foarte mulți șefi de secții de poliție rurală care au fost prinsi pe picior greșit, deoarece aveau încheiate contracte, dar nu locuiau în casele închiriate. Dacă vorbim, de exemplu, de o secție de poliție situată la 10 kilometri de locul în care își are domiciliul polițistul, mai mult ca sigur acesta prefera să facă naveta zilnic, decât să stea în casa închiriată. Însă banii pentru chirie îi încasează lună de lună. Iar de multe ori această compensație, în special în cazul ofițerilor, poate să sară lejer de 800 de lei/lunar.

Am solicitat Inspectoratului Județean de Poliție Neamț să ne explice de ce polițiștii care încasează indemnizație de chirie nu-și menționează separat aceste sume în declarațiile de avere. Răspunsul a fost unul care lasă loc interpretărilor.

„În   conformitate   cu   prevederile   Legii   nr.176/01.09.2010   privind   integritatea   în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007   privind   înfiinţarea,   organizarea   şi   funcţionarea  Agenţiei   Naţionale   de Integritate, polițiștii au obligația să depună declarațiile de avere anual până la data de 15 iunie. La rubrica venituri din salarii se completează veniturile anuale nete încasate, așa cum sunt evidențiate de către fișa fiscală, iar sumele provenite din compensația pentru chirie nu reprezintă venit, ci indemnizație”, a declarat Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț.

Neculai Isache, secretar general în cadrul Sindicatului Național al Polițitilor (SNPPC) și fost președinte al SNPPC Neamț, recunoaște că sunt multe cazuri de polițiști care încasează ilegal bani de chirie și spune că aceștia trebuie depistați, iar banii recuperați. De asemenea, Isache este de părere că ar fi normal ca aceste venituri să fie menționate separat în declarațiile de avere: „Chiria este prinsă în salariu și se trece la total venit, nu se trece separat în declarația de avere. Norma de hrană și banii pentru echipament ar trebui menționate separat. Nu este ilegal dacă în declarațiile de avere banii pentru chirie sunt trecuți la total venituri din salarii, deși ar fi mult mai bine ca această sumă să fie evidențiată separat. Însă vreau să știți că aceste situații sunt analizate foarte bine. Să primești bani pentru chirie ca polițist trebuie să întrunești o serie de condiții. Dacă vrei să faci un ban ilegal și ești prins, plătești. Este o mare problema dacă se dovedește că nu ai stat în locuința pe care declare că ai închiriat-o. Controale au fost și o să mai fie, s-au făcut tot timpul. Acum vreo 6-7 ani, când eram la Neamț, am verificat chiriile din tot județul. Acolo unde s-a constatat că sunt nereguli, situatia a fost analizata într-o comise special constituită. Știu că au fost foarte multe ilegalitati atunci, cred că undeva la 50% din cei verificați nu stăteau în locuințele pe care le aveau închiriate doar pe hârtie. Acum au apărut noi semnale și controalele vor fi reluate, urmând să fie verificați toți polițiștii care stau cu chirie”

Ce condiții trebuie să îndeplinească polițiștii pentru a primi indemnizația de chirie

Compensația pentru chirie în cazul polițiștilor se acordă în conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul polițistului. Noul sindicat al polițiștilor – Europol – explică pe site-ul sindicateuropol.ro cine și în ce condiții poate obține această compensație.

 

După cum bine știm, izvorul dreptului referitor la compensația de chirie își are natura în cuprinsul prevederilor art. 31 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Polițiștii au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:

a) 50% din salariul de bază, dacă locuiesc în municipii, staţiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite;
b) 40% din salariul de bază, dacă locuiesc în alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a).

Este important de precizat că avem două situații distincte cu privire la contextul în care polițiștii pot beneficia de compensația de chirie, respectiv situația în care sunt mutați în altă localitate decât cea de domiciliu sau sunt mutați în aceeași localitate de domiciliu, potrivit HG 284/2005.

Pentru prima situație, polițiștii numiți în prima funcţie sau mutați în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) nu efectuează naveta la şi de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
b) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
c) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;
d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
e) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. d), încheiat şi înregistrat la administraţia financiară în condiţiile legii;
f) şi-a stabilit reşedinţa în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinţei închiriate potrivit lit. e).

Pentru a doua situație, polițiștii  numiți în prima funcţie sau mutați în interesul serviciului în localitatea în care îşi au domiciliul beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie dacă îndeplinec cumulativ următoarele cerinţe:
a) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu;
b) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;
c) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. c), încheiat şi înregistrat la administraţia financiară în condiţiile legii;
e) poliţistul şi-a stabilit reşedinţa sau domiciliul la adresa locuinţei închiriate potrivit lit. d);
f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că poliţistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensaţie pentru chirie.

Pentru a beneficia de acest drept, polițiștii trebuie să  solicite prin raport scris, şefului unităţii de poliţie în care sunt încadraţi, înregistrat la secretariatul unităţii şi va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

 1. a) numărul şi data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituţiei de învăţământ ori chemării/rechemării în activitate;
  b) date privind situaţia familială a poliţistului în cauză: starea civilă, numărul copiilor şi al altor persoane aflate în întreţinerea poliţistului, domiciliul;
  c) adresa la care şi-a stabilit reşedinţa sau, după caz, domiciliul, în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, anexând copia contractului de închiriere înregistrat la administraţia financiară, precum şi copia actului de identitate;
  d) dacă în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului are atribuită locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat;
  e) dacă poliţistul sau, după caz, soţia/soţul deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
  f) dacă soţia/soţul este poliţist sau cadru militar în activitate, denumirea unităţii/indicativul structurii militare în care este încadrată/încadrat şi localitatea/garnizoana de dislocare;
  g) dacă efectuează naveta în localitatea în care îşi are domiciliul, pentru poliţiştii prevăzuţi la art. 2;
  h) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării compensaţiei lunare pentru chirie;
  i) orice alte date pe care poliţistul le consideră necesare;
  j) declaraţia pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, precum şi angajamentul de a restitui în condiţiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.

În afara acestor situații, dacă poliţiştii care beneficiază de acest drept îşi stabilesc ulterior domiciliul în localitatea în care își are sediul unitatea, au dreptul la compensaţie lunară pentru chirie.
În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt poliţişti, având dreptul la compensaţie lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de bază mai mare.
În situaţia în care poliţiştii, soţ şi soţie, locuiesc la adrese diferite, fiind despărţiţi în fapt, fiecare dintre aceştia beneficiază de compensaţie pentru chirie.

Pentru a beneficia de compensaţia pentru chirie, poliţiştii  trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere
Compensaţia lunară pentru chirie se acordă şi poliţiştilor care se află în următoarele situaţii:
a) iniţial au deţinut locuinţe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătoreşti de divorţ definitive şi irevocabile, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe;
b) au primit locuinţe din fondul locativ de stat şi, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
c) au fost încadraţi sau au redobândit calitatea de poliţist;
d) sunt detaşaţi pentru a îndeplini funcţii în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Compensaţia lunară pentru chirie se plăteşte în continuare poliţiştilor care:
a) sunt trimişi în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaţionale;
b) sunt trimişi la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;
c) sunt puşi la dispoziţie potrivit legii;
d) sunt mutaţi în altă unitate de poliţie situată în aceeaşi localitate în care au fost numiţi în prima funcţie sau mutaţi iniţial în interesul serviciului.

Poliţiştii numiţi în prima funcţie sau mutaţi în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul, care ulterior îşi stabilesc domiciliul în noua localitate, au dreptul la compensaţie lunară pentru chirie.
În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt poliţişti, având dreptul la compensaţie lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de bază mai mare.

În situaţia în care poliţiştii, soţ şi soţie, locuiesc la adrese diferite, fiind despărţiţi în fapt, fiecare dintre aceştia beneficiază de compensaţie pentru chirie
Pentru a beneficia de compensaţia pentru chirie, poliţiştii  trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere

Compensaţia lunară pentru chirie se acordă şi poliţiştilor care se află în următoarele situaţii:
a) iniţial au deţinut locuinţe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătoreşti de divorţ definitive şi irevocabile, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe;
b) au primit locuinţe din fondul locativ de stat şi, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
c) au fost încadraţi sau au redobândit calitatea de poliţist;
d) sunt detaşaţi pentru a îndeplini funcţii în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Compensaţia lunară pentru chirie, se plăteşte în continuare poliţiştilor care:
a) sunt trimişi în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaţionale;
b) sunt trimişi la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;
c) sunt puşi la dispoziţie potrivit legii;
d)  sunt mutaţi în altă unitate de poliţie situată în aceeaşi localitate în care au fost numiţi în prima funcţie sau mutaţi iniţial în interesul serviciului (sursa: www.sindicateuropol.ro)

Daniel MURARU

 

 

1 comment

 1. valisor 15 martie, 2017 at 17:05 Răspunde

  Jenă să le fie, că nu-i frumos!
  Pe de altă parte, ăștia-s bani de luat că nu de dat. Dacă nu-i ia ei, îi ia el, că-i tot buget și-și burdușește tot Aparatul cu șosete – sta-i-ar ‘n gât golanului!
  Chestia e că în prevederile alea sunt vederi de omi bolnavi, deci nu trebuie scandat “DNA să vină să vă ia!”, ci “Dom’ Doctor(…)!” și nu pe ei, ci pe noi, cretinii care întâi am mers la vot și abia apoi am ieșit ca oaiele în stradă, mai puțin pe mine, că-s curios să văd ce-o să mai fie.
  Eu zic să li se șterge cu buretul!

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.