De luna aceasta, pentru anumite contravenţii nu se mai aplică, în mod obligatoriu, avertismentul ca sancţiune, conform Legii prevenirii

0
1009

Operatorii economici nu mai sunt sancționați cu avertisment, începând cu data de 5 noiembrie, pentru anumite contravenţii pentru care nu mai este aplicat, în mod obligatoriu, avertismentul ca sancţiune, conform H.G nr. 937/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, arată ANAF.
Actul normativ abrogă o serie de contravenții care intrau sub incidența Legii prevenirii (respectiv pentru care se aplica, în mod obligatoriu, la prima abatere avertisment), astfel:
➢ contravențiile prevăzute la art. 336 alin. (1) lit. a), b), d) -f), h), s) și ș), art. 336 alin. (31 ) și alin. (32 ) și art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:
• nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
• neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea
acestora;
• nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 118 alin. (7), respectiv a obligației contribuabilul de a da, la finalizarea inspecției fiscale, a unei declarații scrise, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală;
• nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer în condițiile și la termenele prevăzute prin ordinul președintelui ANAF, precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin. (2);
• nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4); 
• nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;
• nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri, potrivit art.138 alin. (7);
• efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru;
• nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
• nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (21 );
• nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
• depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.  contravențiile prevăzute la art. 10 lit. f) -h), j) și u) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Dintre acestea pot fi enumerate contravențiile prevăzute la art. 10 lit. f) -h), j) și u) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Dintre acestea, Fiscul enumeră:
• emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;
• neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
• neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11).
• încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a) -d);
• nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e) sau f);
➢ contravențiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Fiscul enumeră unele dintre acestea:
• utilizarea de către unitățile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
• nerespectarea prevederilor art. 2;
• distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;
• nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. (1), (3) și (8) referitoare la:

– obligația persoanelor juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, respectiv de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice;
– obligația operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică și a instituțiilor și autorităților publice de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât și prin aplicații care facilitează acceptarea plăților electronice, respectiv de a accepta încasarea sumelor printr-un sistem electronic de plată la distanță/online.
• refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit;
• refuzul instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit și cardurilor de credit;
• lipsa afișării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informațiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar și a costurilor serviciului;
• refuzul instituțiilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1);
➢ contravențiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. a) și b), precum și alin. (4) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.

Sursa foto: www.finantistii.ro

N.R.

⚠️ ️️Articolele publicate de ATACUL.RO nu pot fi preluate decât în limita a 500 de caractere şi obligatoriu cu citarea sursei (indicarea link-ului este obligatorie). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de judecată.

Leave a reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.