Pinalti, condamnat la închisoare și în dosarul “Poșta Română”

1
3266

După mai multe amânări, magistrații Tribunalului București s-au pronunțat astăzi în procesul în care Gheorghe Ștefan, fostul primar al orașului Piatra-Neamț, este judecat pentru fapte de corupție (trafic de influență, spălare de bani (8 acte materiale) și instigare la abuz în serviciu, cu obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul), alături de alte șase persoane, foști directori ai Poștei Române și oameni de afaceri. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel București. Pinalti se află, de luna trecută, în închisoare unde execută pedeapsa de 4 ani și 6 luni de închisoare pe care a primit-o în dosarul Giga TV

 

 

 

 

Pinalti a fost condamnat la 4 ani și 9 luni de închisoare, pedeapsă din care se scad perioadele în care a fost reținut sau în arest preventiv (un an și jumătate)

Decizia judecătorilor Tribunalului București:

“Constată că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului ŞTEFAN Gheorghe este Codul penal din 1969. I.1. În temeiul art. 257 alin.1 Cod penal din 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul ?TEFAN Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969, pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969. I.2. În temeiul art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr.656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu aplicarea dispoziţiilor art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 alin.1 Cod penal condamnă acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată (8 acte materiale), la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969, pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969. I.3. În temeiul art. 396 alin.5 din C.proc.pen. rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen, cu ref. la Decizia nr.405/2016 a Curţii Constituţionale, dispune achitarea inculpatului ?TEFAN Gheorghe, cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art.25 Cod penal din 1969 rap. la art.248 Cod penal din 1969, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal (încheierea contractului cu SC Posh Telecom Solutions SRL fără organizarea unei proceduri de achiziţie). Constată că infrac?iunile pentru care este condamnat inculpatul prin prezenta sunt concurente cu cele pentru care acesta a fost condamnat prin sentin?a penală nr.1080/13.09.2018 pronun?ată de Tribunalul Dâmbovi?a, Sec?ia Penală în dosarul nr. 3104/120/2018, astfel cum a fost îndreptată material prin încheierea din 17.09.2018, rămasă definitivă prin necontestare la 19.09.2018, şi descontopeşte pedeapsa rezultantă principală de 3 ani ?i 9 luni închisoare, respectiv pedepsele accesorii ?i complementare, pe care le repune în îndividualitatea lor după cum urmează: – 3 ani închisoare stabilită în temeiul art. 257 alin. 1 Cod penal din 1969, rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal şi art. 480 alin.4 C.proc.pen.; – 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, teza a 2-a, b şi c din vechiul Cod penal rap. la art. 12 alin. din Legea nr. 187/2012; – pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, teza a 2-a, b şi c rap. la art. 71 alin. 2 din vechiul Cod penal rap. la art. 12 alin. din Legea nr. 187/2012; – 2 ani închisoare stabilită în temeiul art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 480 alin. 4 C.proc.pen.; – 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, teza a 2-a, b şi c din vechiul Cod penal rap. la art. 12 alin. din Legea nr. 187/2012; – pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, teza a 2-a, b şi c rap. la art. 71 alin. 2 din vechiul Cod penal rap. la art. 12 alin. din Legea nr. 187/2012; – toate aplicate prin sentinţa penală nr. 89/13.01.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 45367/3/2016, definitivă prin decizia penală nr. 583/19.04.2017 a Curţii de Apel Bucureşti; – 3 ani şi 6 luni închisoare, în temeiul art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 alin.1 din noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal, – pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b din noul Cod penal, pentru o perioadă de 4 ani; – pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b din noul Cod penal; aplicate prin sentinţa penală nr. 258/24.03.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 1191/1/2015, definitivă prin decizia penală nr. 162/03.10.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, modificată prin decizia penală nr. 168/26.06.2017, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 5608/120/2016, definitivă prin necontestare la data de 11.07.2017; – 1 an închisoare stabilită pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 12 alin. 1 teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002; – 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea at. 19 din Legea nr. 682/2002; – 3 ani închisoare stabilită pentru comiterea infracţiunii prev. de art 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.; – pedeapsa accesorie prev. de art. 66 lit. a teza a II-a şi b din vechiul Cod penal; – toate aplicate prin sentinţa penală nr. 23/09.03.2017, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 4374/103/2014, definitivă prin decizia penală nr. 912/29.06.2018 a Curţii de Apel Bacău; – sporul de 3 luni închisoare stabilit prin sentinţa penală nr. 23/09.03.2017, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 4374/103/2014, definitivă prin decizia penală nr. 912/29.06.2018 a Curţii de Apel Bacău ?i men?inut prin sentin?a penală nr. 1080/13.09.2018 pronun?ată de Tribunalul Dâmbovi?a Sec?ia Penală în dosarul nr. 3104/120/2018 astfel cum a fost îndreptată material prin încheierea din 17.09.2018, rămasă definitivă prin necontestare la 19.09.2018, spor care se men?ine ?i prin prezenta. Constată că faptele sunt concurente cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.1231/22.07.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, definitivă prin neapelare la data de 13.08.2019, respectiv: – 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influen?ă, prevăzută de art. 257 Cod penal din 1969 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 19 din OUG nr. 43/2002, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. ?i art. 5 Cod penal; – pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a ?i lit.b Cod penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. – pedeapsa accesorie, prevăzută de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a ?i lit.b C.p. din 1969; În temeiul art. 36 alin. 1, art. 34 alin.1 lit. b, art. 35 alin. 2, Cod penal din 1969, contopește pedepsele arătate mai sus stabilite pentru infrac?iunile concurente, cu pedepsele aplicate prin prezenta, urmând ca inculpatul ȘTEFAN Gheorghe să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă sporul de 9 luni – 6 luni în prezenta şi sporul de 3 luni închisoare, stabilit prin sentinţa penală nr.23/09.03.2017, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 4374/103/2014, definitivă prin decizia penală nr. 912/29.06.2018 a Curţii de Apel Bacău, menținut prin sentința penală nr. 1080/13.09.2018 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița Secția Penală în dosarul nr. 3104/120/2018, astfel cum a fost îndreptată material prin încheierea din 17.09.2018, rămasă definitivă prin necontestare la 19.09.2018, în final, pedeapsa principală rezultantă de 4 (patru) ani şi 9 (nouă) luni închisoare, şi pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a teza a II-a și lit.b Codul penal din 1969, pe o perioadă de 4 ani și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 66 lit. c din Codul penal din 1969, rap. la art. 12 din Legea nr. 187/2012, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul disp. art. 404 al. 4 lit. a C.proc.pen. rap. la art. 36 al. 3 Cod penal din 1969 deduce din pedeapsa principală perioadele executare, respectiv durata reținerii din 28.10.2014, a arestării preventive și a arestului la domiciliu de la 29.10.2014 la 19.06.2015 și perioada executată de la data de 03.10.2016 la data de 20.09.2017 ?i de la 29.06.2018 la 15.11.2018. II. 1. În temeiul art.297 alin.1 C.pen. raportat la art.309 Cod penal şi art.132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul CIOBOTARU Florin Aurelian la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu (denunţarea unilaterală a contractului cu SC Smart Telecom Solutions SRL). În temeiul art. 67 alin.1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului CIOBOTARU Florin Aurelian, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani, calculată conform art.68 alin.1 lit.c Cod penal. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi. 2. În temeiul art. 396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen, cu ref. la Decizia nr.405/2016 a Curţii Constituţionale, dispune achitarea inculpatului CIOBOTARU Florin Aurelian, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (încheierea contractului cu SC Posh Telecom Solutions SRL fără organizarea unei proceduri de achiziţie). III. În temeiul art.48 Cod penal cu referire la art.297 alin.1 C.pen. raportat la art.309 Cod penal şi art.132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul MIHĂILESCU Cosmin Dragoş la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu (denunţarea unilaterală a contractului cu SC Smart Telecom Solutions SRL). În temeiul art. 67 alin.1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului MIHĂILESCU Cosmin Dragoş, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani, calculată conform art.68 alin.1 lit.c Cod penal. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi. IV. În temeiul art. 396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen, cu ref. la Decizia nr.405/2016 a Curţii Constituţionale, dispune achitarea inculpatului TOADER Dan Mihai cu privire la săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la abuz în serviciu, prevăzută de art.52 alin.3 Cod penal, cu referire la art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal şi art.132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (încheierea contractului cu SC Smart Telecom Solutions SRL fără organizarea unei proceduri de achiziţie). V. În temeiul art. 396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen, cu ref. la Decizia nr.405/2016 a Curţii Constituţionale, dispune achitarea inculpatului SORILLOS Emmanouil cu privire la săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la abuz în serviciu, prevăzută de art.52 alin.3 Cod penal, cu rreferire la art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal şi art.132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (încheierea contractului cu SC Smart Telecom Solutions SRL fără organizarea unei proceduri de achiziţie). VI. În temeiul art. 396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen, cu ref. la Decizia nr.405/2016 a Curţii Constituţionale, dispune achitarea inculpatei persoană juridică SC Smart Telecom Solutions SRL cu privire la săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la abuz în serviciu, prevăzută de art.52 alin.3 Cod penal, cu rreferire la art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal şi art.132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (încheierea contractului cu SC Smart Telecom Solutions SRL fără organizarea unei proceduri de achiziţie). VII. În temeiul art. 396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen, cu ref. la Decizia nr.405/2016 a Curţii Constituţionale, dispune achitarea inculpatului CONSTANTINOF Marian cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 Cod penal, cu referire la art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.132 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal (încheierea contractului cu SC Posh Telecom Solutions SRL fără organizarea unei proceduri de achiziţie). În baza art. 19 C.proc.pen. şi art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 1357 si urm. C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Compania Naţională Poşta Română SA, astfel: Obligă în solidar pe inculpaţii CIOBOTARU Florin Aurelian şi MIHĂILESCU Cosmin Dragoş către partea civilă Compania Naţională Poşta Română SA la plata echivalentului în lei la data plăţii a sumei de 1.396.938,10 euro. În temeiul art.397 alin.1 C.proc.pen. rap. la art.25 alin.5 C.proc.pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la infracţiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în în serviciu, instigare la abuz în serviciu, participaţie improprie la abuz în serviciu, pentru care s-a dispus achitarea inculpaţilor. Constată că inculpatul ŞTEFAN Gheorghe a depus suma de 582.663,86 lei prin OP nr.1/09.05.2015 în contul de trezorerie RO 62TREZ7045032XXX003561, beneficiar Tribunalul Bucureşti (f.17, vol.4, d.i.), cu specificaţia ,,se achită prejudiciul în dosar 42057/3/2015 Trib. Bucureşti, pt. Ştefan Gheorghe, pt. art.74 ind.1 VCP’’. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. d Cod de procedură penală raportat la art. 257 alin. 2 Cod penal din 1969, confiscă de la inculpatul ŞTEFAN Gheorghe echivalentul în lei, la data executării, a sumei de 35.306 euro, precum şi suma de 422.138,07 lei, reprezentând sumă traficată. În temeiul dispoziţiilor art.404 alin.4 lit.d Cod de procedură penală, raportat la art.112 alin.1 lit.e Cod penal confiscă de la inculpatul CIOBOTARU Florin Aurelian suma de 62.000 lei (suma remisă de inculpatul CONSTANTINOF Marian fiului inculpatului, cu titlul de sponsorizare, în perioada iulie – septembrie 2009). În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 693/P/2014 din 06.05.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (f.65, vol.15, dup), asupra sumelor de bani deţinute de inculpatul ŞTEFAN Gheorghe în conturile deschise la CEC Bank SA, BRD-Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română SA. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 693/P/2014 din 06.05.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (f.68, vol.15, dup), astfel cum a fost modificată prin Încheierea din data de 28.10.2015, pronunţată în dosarul nr.35667/3/2015 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, asupra bunurilor imobile deţinute de inculpatul CIOBOTARU Florin Aurelian: teren în oraşul …, în suprafaţă măsurată de 505 m2 şi în acte de 500 m2, în valoare estimată de 35.000 euro ; apartament situat în …, în valoare estimată de 30.000 euro şi a sumelor de bani deţinute de inculpatul CIOBOTARU Florin Aurelian în conturile deschise la Banca Comercială Română SA. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 693/P/2014 din 06.05.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (f.66, vol.15, dup), asupra sumelor de bani deţinute de inculpatul MIHĂILESCU Cosmin Dragoş în conturile deschise la Banca Transilvania SA şi BRD-Groupe Societe Generale SA. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 693/P/2014 din 06.05.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (f.71, vol.15, dup), asupra bunurilor imobile deţinute de inculpatul CONSTANTINOF Marian: teren situat în …; construcţie situată în …, cu valoare estimată a imobilului de 150.000 euro şi a sumelor de bani deţinute de inculpatul CONSTANTINOF Marian în conturile deschise la Piraeus Bank Romania SA, Unicredit Ţiriac Bank, Citibank Europe PLC, Credit Europe Bank Romania SA. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 693/P/2014 din 30.10.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (f.402, vol.15, dup), asupra bunurilor imobile deţinute de inculpatul TOADER Dan Mihai: apartament situat în … şi o valoare estimată de 30.000 euro; apartament nr.20, situat în … şi o vloare estimată de 80.000 de euro şi a sumelor de bani deţinute de inculpatul TOADER Dan Mihai în conturile deschise la CEC Bank, BRD-Groupe Societe Generale SA. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 693/P/2014 din 30.10.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (f.401, vol.15, dup), asupra sumelor de bani deţinute de inculpatul SORILLOS Emmanouil în conturile deschise la Veneto Banca Romania, Bancpost SA, Banca Românească SA, Credit Agricole Bank Romania SA. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 693/P/2014 din 30.10.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (f.400, vol.15, dup), asupra sumelor de bani deţinute de inculpata persoană juridică SC Smart Telecom Solutions SRL în conturile deschise la Veneto Banca Romania, Bancpost SA, Banca Românească SA, Credit Agricole Bank Romania SA. În temeiul art.399 alin.1 şi art. 493 alin. 8 C.proc.pen. revocă măsurile preventive prevăzute de art.493 alin.1 lit. a, b şi c C.proc.pen. luate faţă de inculpata persoana juridică SC Smart Telecom Solutions SRL prin încheierea din data de 17.11.2016 în dosarul nr.42057/3/2015/a4 În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i Cod de procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 Cod de procedură penală dispune anularea contractelor de prestări servicii media nr.211 din 01.08.2009 încheiate între SC Art Media Consulting SRL, SC Nemar Building SRL şi SC Posh Telecom Solutions SRL (f.362-363, vol.9, dup). În temeiul art. 274 alin. 2 Cod de procedură penală obligă inculpaţii ŞTEFAN Gheorghe, CIOBOTARU Florin Aurelian şi MIHĂILESCU Cosmin Dragoş la plata sumei de 21.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 3.000 lei în cursul urmăririi penale), câte 7.000 lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 12.10.2021.
Document: Hotarâre 1145/2021 12.10.2021”

Inculpații din acest proces au fost trimiși în judecată în noiembrie 2015, iar în mai 2017, Tribunalul București aplica pedepse grele, Pinalti fiind condamnat la 8 ani și 2 luni de închisoare. Decizia a fost anulată, câteva luni mai târziu, de Curtea de Apel Bacău, la cererea lui Gheorghe Ștefan. Acesta a cerut anularea sentinței pe motiv că nu a fost citat legal, neavând dreptul la un proces echitabil. Astfel, sentințele aplicate au fost desființate, magistrații hotărând reluarea procesului de la zero, tot la Tribunalul București, care, ieri, după aproape doi ani de judecată, a anunțat pronunțarea. Decizia nu va fi definitivă, părțile având posibilitatea să o atace la Curtea de Apel București, instanță care l-a condamnat, recent, pe Pinalti la 4 ani și 6 luni închisoare în dosarul Giga TV.

Bani pentru cantonamentul FC Ceahlăul, publicitate la un post TV și un sejur la Mamaia

Sentința inițială de 8 ani și 2 luni a fost anulată pe un viciu de procedură, așa că este de așteptat că Tribunalul București să aplice, astăzi, o pedeapsă la fel de aspră. Chiar dacă nu va fi o decizie definitivă, e greu de crezut că lucrurile se vor schimba radical în apel, Curtea de Apel București fiind recunoscută pentru pedepsele aspre aplicate celor judecați de corupție. Toate acestea înseamnă că Pinalti are șanse mari să stea o perioadă mult mai mare de timp în spatele gratiilor.

În acest proces, procurorii i-au adus lui Pinalti unele dintre cele mai grave acuzații, fostul vice al PDL fiind văzut ca principalul artizan al unei afaceri ce a prejudiciat Poșta Română cu peste 1,4 milioane de euro.

Alături de Pinalti, în judecată au fost trimiși și Florin Ciubotaru, fost director general adjunct al Poștei Române, la data faptelor; Dragoș Mihăilescu, om de afaceri; Marian Constantinof, om de afaceri; Dan Mihai Toader, fost director general al Poștei Române, și Emmanouil Sorillos, om de afaceri. În cauză, a fost pusă sub acuzare și firma Smart Telecom Solutions SRL pentru infracțiunea de participație improprie la abuz în serviciu.

În urma cercetărilor efectuate, procurorii au dezvăluit modul în care Poșta Română a fost prejudiciată de cei 7 inculpați.

„CN Poşta Română SA (CNPR) a încheiat, la data de 27 iulie 2006, în condiţii dezavantajoase, cu SC Super Total Services SRL (devenită SC Smart Telecom Solutions SRL), un contract de asociere în participaţiune privind prestarea unui serviciu de “bill payment” (încasare electronică a facturilor), folosind o reţea de terminale POS ce aparţinea unei societăţi de profil. SC Smart Telecom Solutions SRL, reprezentată de Emmanouil Sorillos nu a făcut decât să se interpună între CN Poşta Română SA şi firma respectivă, preluând o parte din profitul companiei naţionale.
Cel care, din partea CNPR, a determinat semnarea, de către subordonații săi, a acestui contract, este directorul general de la acel moment, Dan Mihai Toader. Contractul respectiv s-a încheiat ca urmare a înţelegerii acestuia din urmă cu inculpatul Emmanouil Sorillos. Prin executarea contractului, CN Poşta Română SA a suferit un prejudiciu de 1.437.139,24 euro.
În cursul anului 2009, inculpatul Gheorghe Ștefan, primarul municipiului Piatra Neamț și vicepreședinte al unui partid politic (fiind membru în biroul permanent național al partidului), pentru a controla modul de atribuire ori de executare a contractelor, și-a impus un apropiat, pe inculpatul Florin Ciobotaru Aurelian, în funcția de director general adjunct având în coordonare Direcția comercială a CN Poșta Română SA. Ulterior, Gheorghe Ștefan și Ciobotaru Florin Aurelian au convenit cu inculpatul Marian Constantinof ca o societate comercială nou înființată, controlată de acesta din urmă, să înlocuiască SC Smart Telecom Solutions SRL în relația contractuală cu CN Poșta Română SA, privind prestarea, în unitățile poștale ale companiei, de servicii de încasare electronică a facturilor prin folosirea unor terminale POS. În schimbul folosirii influenței sale, pentru a-l determina pe Ciobotaru Florin Aurelian să înceteze contractele CNPR cu SC Smart Telecom Solution SRL și să le atribuie SC Posh Telecom Solutions SRL (pe care Marian Constantinof o controla prin interpuși), Gheorghe Ștefan i-a cerut lui Marian Constantinof să-i dea jumătate din profitul pe care l-ar fi obținut această din urmă societate comercială, în executarea contractelor încredințate. În acest context, Gheorghe Ștefan a exercitat presiuni asupra lui Ciobotaru Florin Aurelian pentru identificarea urgentă a unor motive de încetare a contractelor dintre SC Smart Telecom Solutions SRL și CN Poșta Română. La rândul său, Florin Ciobotaru Aurelian a exercitat presiuni asupra angajaților din subordine pentru găsirea unor pretexte de încetare a contractelor amintite. Întrucât nu a găsit sprijin din partea angajaților amintiți, Florin Ciobotaru Aurelian a apelat la cunoștințele juridice ale lui Mihăilescu Cosmin Dragoș (recomandat de Marian Constantinof) pentru a-l ajuta în încetarea raporturilor comerciale dintre companie și SC Smart Telecom Solutions SRL. Contractele dintre CN Poșta Română SA și SC Smart Telecom Solutions SRL au fost denunțate unilateral, printr-o scrisoare semnată de Ciobotaru Florin Aurelian și Mihăilescu Cosmin Dragoș (în calitate de consilier juridic „delegat” de un cabinet de avocatură). În acest fel, CN Poșta Română SA și-a asumat riscul plății unor daune interese compensatorii. După parcurgerea procedurilor judiciare declanșate de SC Smart Telecom Solutions SRL pentru soluționarea litigiului comercial cu CN Poșta Română SA, compania a fost obligată la plata unor despăgubiri de circa 4,5 milioane de euro. Ulterior, Ciobotaru Florin Aurelian, în calitate de director general adjunct având în coordonare Direcția comercială din CN Poșta Română SA, a negociat și a încheiat în aprilie 2009, cu Posh Telecom Solutions SRL, fără organizarea unei proceduri de achiziție transparente și legale, fără o justificare economică și în condiții dezavantajoase pentru compania națională, un contract de asociere în participațiune. Este de precizat că CN Poșta Română SA a încheiat cu Smart Telecom Solutions SRL și apoi cu Posh Telecom Solutions SRL contracte de asociere în participațiune (nu contracte de prestări servicii, pentru evitarea procedurilor de achiziție publică) având ca obiect prestarea de servicii de încasare electronică a facturilor prin folosirea unor terminale POS în unitățile poștale ale companiei. În realitate, în ambele cazuri, rețeaua de terminale POS aparținea Payzone SA (care a instalat terminalele, care deținea platforma de operare și un „call-center” pentru oferirea de consultanță și service); atât Smart Telecom Solutions SRL, cât și Posh Telecom Solutions SRL erau interpuse, fără o activitate efectivă – cu aceste societăți comerciale CN Poșta Română SA a acceptat nejustificat să își împartă profitul. Prin interpunerea SC Posh Telecom Solution SRL în relația comercială pe care în realitate o desfășura cu Payzone Romania SA, CN Poșta Română SA a achitat nejustificat, în perioada mai – octombrie 2009, suma de 224.979,56 euro, sumă care constituie prejudiciu adus bugetului companiei. La cererea lui Gheorghe Ștefan, Marian Constantinof, a achitat din conturile SC Posh Telecom Solutions SRL suma totală de 302.845,48 lei către o societate controlată prin interpuși de primarul din Piatra Neamț, pentru achiziționarea de publicitate în municipiul Piatra Neamț. Această societate comercială a direcționat o parte din banii încasați către o televiziune la care asociați erau copii lui Gheorghe Ștefan. Tot la solicitarea lui Gheorghe Ștefan, Marian Constantinof a achitat costurile deplasării și ale unui cantonament efectuat, în Italia, de echipa de fotbal Ceahlăul Piatra Neamț. Costul transportului și al cazării, achitat din conturile unei firme la care asociat este Marian Constantinof, a fost de 39.417 lei și 35.306 euro. La data de 03.09.2009, Marian Constantinof, prin societatea la care era asociat, a plătit 10.000 lei pentru Gheorghe Ștefan și soția sa, reprezentând costul unui sejur la Mamaia. Gheorghe Ștefan, în urma unor discuții cu Marian Constantinof, și-a dat acordul ca o parte din sumele necuvenite pretinse de primul menționat să fie direcționate, sub forma unor sponsorizări, către o asociație sportivă a unei persoane din familia lui Florin Aurelian Ciobotaru. Astfel, în iulie și septembrie 2009, din conturile firmei lui Marian Constantinof au fost făcute două plăți în favoarea asociației, în valoare totală de 62.000 de lei”, arată DNA.

Procurorii au mai stabilit că valoarea totală a sumelor date lui Gheorghe Ștefan sau altora, la cererea acestuia, a fost de 422.138,07 lei și 35.306 euro.

Luna trecută, Pinalti a fost condamnat de Curtea de Apel București la 4 ani și 6 luni de închisoare în dosarul „Giga Tv”, în urma deciziei, Ștefan fiind încarcerat pentru a-și ispăși pedeapsa.

Daniel MURARU

Citește și:

Pinalti, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare în dosarul „Giga TV”

 

1 comment

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.