Haos în actele și banii primăriilor

2
1699

 

În primăriile din județ domnește haosul: evidențe contabile ținute pe lângă lege, sporuri și majorări salariale acordate ilegal, plăți efectuate ilegal și pentru lucrări neexecutate, nerecuperarea taxelor și impozitelor până la prescriere, din cauza indiferenței funcționarilor publici și multe alte nereguli.

Un raport al Curții de Conturi, recent publicat, scoate la iveală dezastrul din unitățile administrativ teritoriale din Neamț: prejudicii aduse bugetelor locale de peste 4,54 de milioane de lei, abateri financiar contabile de peste 42,69 milioane de lei și venituri suplimentare de peste 1,18 milioane de lei.

În urma celor 30 de misiuni de audit efectuate anul trecut, inspectorii Camerei de Conturi Neamț au ajuns la concluzia că: „situațiile financiare prezentate de unitățile administrativ-teritoriale nu oferă o imagine fidelă a poziției și performanței financiare ale acestor entități. Niciuna dintre entitățile auditate nu au organizat și implementat un sistem de control intern/managerial corespunzător, astfel încât aceste activități nu și-au atins scopul pentru care au fost instituite și nu au fost în măsură să ofere asigurări și consiliere managementului pentru o mai bună realizare a veniturilor, administrarea patrimoniului și gestionarea fondurilor publice în condiții de legalitate, regularitate și eficiență maximă. (…) au fost identificate și consemnate abateri și nereguli în activitatea financiară și fiscală a entităților verificate, care au condus la nerealizarea unor venituri proprii, aspecte cauzate de preocuparea insuficientă atât a managementului cât și a personalului responsabil cu activitatea de stabilire și încasare a veniturilor. Se mențin deficiențe cu impact negativ asupra administrării patrimoniului și utilizării fondurilor publice constatate cu ocazia misiunilor anterioare: inventarierea necorespunzătoare a patrimoniului public și privat, respectiv necuprinderea în operațiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale sau nevalorificarea rezultatelor inventarierii, neefectuarea operațiunilor de evaluare/reevaluare a bunurilor; plăți nelegale efectuate pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii și lucrări de investiții datorate superficialității în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de persoanele care asigură lichidarea cheltuielilor”, potrivit documentului.

Sporuri ilegale și plăți pentru lucrări inexistente

În verificările lor, inspectorii au constatat, spre exemplu, că unele dintre primăriile auditate au continuat practica acordării unor sporuri și adaosuri fără a exista bază legală în acest sens. Este vorba despre plata unor sporuri sau adaosuri salariale (majorarea salariului de bază, cu un alt procent decât cel legal, pentru implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, vouchere de vacanță, majorarea salariului cu un spor de 25%, indemnizația de hrană) pentru unii salariați, depășindu-se nivelul indemnizației pentru funcția de viceprimar (exemple: Consiliul Județean Neamț și primăriile Roznov, Târgu-Neamț, Agapia, Bicazu Ardelean, Boghicea, Bozieni, Gârcina, Grințieș, Horia, Icușești, Negrești, Păstrăveni, Săvinești, Războieni, Tarcău și Vânători – Neamț).

În alte cazuri, la Războieni, spre exemplu, primarul și viceprimarul au încasat sporuri și adaosuri într-un alt procent decât cel prevăzut de lege, la Bozieni, unii consilieri locali au încasat indemnizații fără a participa la ședințe.

Auditorii au mai constatat că majoritatea primăriilor verificate nu a respectat prevederile legale privind achizițiile publice de bunuri. Una dintre principalele abateri se referă la plăți nejustificate în baza unor contracte de prestări servicii, urmare acceptării la plată a unor documente care conțin informații neconforme cu realitatea (primăriile Dochia, Gârcina, Războieni). Alte abateri au constat în plăți nejustificate ca urmare a acceptării la plată a unor servicii neprestate sau nefinalizate (primăriile Boghicea, Dochia, Războieni, Gârcina),  dar și în plata unor cheltuieli ilegale pentru producții tv și servicii profesionale de fotografiere, pentru servicii de externalizare a întreținerii și actualizării paginii pe rețeaua de socializare Facebook, pentru servicii de telefonie mobilă, pentru executare silită, pentru servicii de mentenanță a rețelelor de iluminat public, pentru servicii de reclamă și publicitate, pentru accize plătite, (Consiliul Județean Neamț, primăriile Târgu – Neamț, Agapia, Boghicea, Doljești, Săvinești, Tazlău).

Inspectorii Camerei de Conturi au mai descoperit: „plata unor achiziții de bunuri și servicii a fost suportată de la alte capitole sau articole de cheltuieli decât cele pentru care s-au prestat serviciile sau au fost achiziționate bunurile (UATM Piatra Neamț, UATC Agapia, UATC Săbăoani, UATC Săvinești, UATC Vânători – Neamț); · angajarea și plata unor cheltuieli care nu au legătură cu activitatea entității, fără a avea la bază documente care să justifice cheltuiala efectuată sau pentru care nu există bază legală (UATM Piatra Neamț, UATO Bicaz, UATO Roznov, UATO Târgu – Neamț, UATC Agapia, UATC Bicazu Ardelean, UATC Bozieni, UATC Boghicea, UATC Doljești, UATC Gârcina, UATC Farcașa, UATC Săbăoani, UATC Săvinești, și UATC Vânători – Neamț); · angajarea și plata unor cantități de carburanți și materiale de întreținere a parcului auto fără a avea la bază documente care să justifice cheltuiala efectuată sau pentru care nu există bază legală (UATO Târgu – Neamț, UATC Boghicea, UATC Dochia, UATC Horia, UATC Săbăoani și UATC Tarcău)”, mai arată documentul.

În ceea ce privește cheltuielile de capital, unele primării au făcut plăți nejustificate pentru lucrări de construcții, urmare a acceptării la plată a preţurilor unor contracte, majorate, în mod eronat (primăriile Tarcău și Țibucani), altele au plătit ilegal pentru realizarea unor obiective de investiții, acceptând la plată unele situații de lucrări care conțin lucrări neexecutate/nerecepționate în cantitatea facturată și plătită (primăriile Piatra-Neamț, Bozieni, Doljești, Gârcina, Grumăzești, Horia, Războieni, Secuieni, Timișești, Vânători – Neamț).

La Consiliul Județean Neamț și primăriile Piatra-Neamț, Roznov, Agapia, Bicazu Ardelean, Dochia, Farcașa, Grințieș, Horia, Negrești, Săvinești, Tarcău, Tazlău,  Vânători – Neamț, auditorul a descoperit cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru realizarea unor obiective de investiții.

N.R.

2 comments

  1. Cris 3 martie, 2021 at 22:54 Răspunde

    Nici o noutate. Mai mulți funcționari, mai bine pentru întreaga societate de fraieri. Haos pare ceva frumos și blând fata de hoțiile care se fac in primării și de funcționărimea care freacă menta pe bani multi. Un sictir mi-e permis? Sictir rataților!

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.