DNA NU GĂSEȘTE DOSARUL PRIVIND RETROCEDAREA CĂTRE MOȘTENITORII PRINCIPELUI STURDZA. UNDE O FI DISPĂRUT?

2
447

Procurorii anticorupție din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au ridicat în cursul anului 2014, de la Prefectura Neamț, documente ce aveau legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate celor șase moștenitori ai principelului Sturdza pentru suprafața de 26.100 hectare de pădure în județul Neamț. Concret, anchetatorii au solicitat și primit o copie după Hotărârea nr. 4773/15.03.2006 a Comisiei Județene Neamț prin care moștenitorilor defunctului Mihai D. Sturdza li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 26.100 hectare de terenuri cu vegetație forestieră, situate pe raza localităților Bicaz, Bicazu Ardelean, Ceahlău, Farcașa, Grințieș, Hangu și Poiana Teiului. Informația a fost confirmată de Vlad Angheluță, prefectul județului la acea vreme. Angheluță a declarat pentru atacul.ro că nu a fost vorba de o descindere a procurorilor anticorupție la Prefectura Neamț, ci de o corespondență purtată cu aceștia, prin care au solicitat o copie după hotărârea mai sus amintită. 

„Totul s-a făcut procedural. Dânșii au solicitat documentul, iar noi ne-am conformat. Ce s-a întâmplat mai departe, nu știu”, a spus Vlad Angheluță.

Așadar, DNA-ul a fost interesat de această retrocedare despre care Curtea de Conturi a spus, într-un document oficial, că moștenitorii Sturdzeni au primit în plus 10.707 hectare de pădure, față de cât li s-ar fi  cuvenit de drept. Un lucru normal, însă tardiv. Interesul procurorilor a apărut după 8 ani de la reconstituirea dreptului de proprietate și numai după ce Curtea de Conturi a publicat un raport oficial în care arăta potlogăria comisă. Numai că speranțele celor care așteptau ca DNA-ul să facă dreptate în această mega afacere s-au cam năruit. Și asta pentru că DNA-ul nu poate confirma, în acest moment, dacă există sau nu un dosar în lucru ce vizează această retrocedare. Cel puțin asta a raspuns Biroul de presa al DNA la solicitarea Atacul.ro.

Pe baza criteriilor furnizate de dvs. nu s-a reușit identificarea dosarului la care faceți referire.  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 lit. b din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru a putea identifica informaţiile solicitate, vă rugăm să ne oferiţi detalii suplimentare despre posibilul dosar la care faceți referire, pentru a evita orice confuzie de identificare a acestuia”.

În data de 3 ianuarie am revenit cu o nouă solicitare, ce conține clarificările solicitate de către DNA, însă nu am mai primit niciun răspuns. Putem astfel trage concluzia că este puțin probabil să existe un dosar în care să fie cercetate aspectele sesizate de Curtea de Conturi. Sau poate există o astfel de lucrare penală, însă Biroul de presă nu a reușit încă se dea de urma lui. Și totuși, indiferent dacă există sau nu un dosar, normal ar fi ca DNA-ul să știe ce s-a întâmplat cu documentele ridicate de la Prefectura Neamț. Cu siguranță, actele au ajuns pe masa unui procuror care s-a documentat înainte de a lua o decizie, fie ea de clasare sau de începere a urmăririi penale. Cert este că mare parte din suprafața de 26.100 hectare de pădure, ce a fost retrocedată Sturdzenilor, a fost înstrăinată, fiind acum în proprietatea firmei austriece Holzindustrie Schweighofer și a unui fond de investiții german.

Cum a pierdut statul peste 10.000 ha de pădure

Hotărârea nr. 4773/15.03.2006 a Comisiei Județene Neamț a fost cea prin care celor șase moștenitori ai defunctului Mihai D. Sturdza li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 26.100 hectare de terenuri cu vegetație forestieră, situate pe raza localităților Bicaz, Bicazu Ardelean, Ceahlău, Farcașa, Grințieș, Hangu și Poiana Teiului. Hotărârea a fost atacată de juriștii Direcției Silvice Neamț la Judecătoria Bicaz care, prin decizia din 16 august 2006, a anulat în parte Hotărârea Comisiei Județene Neamț. Juriștii Silvicului au prezentat judecătorilor același punct de vedere expus și în cadrul ședinței Comisiei Județene Neamț de Fond Funciar, dar unde nu a fost luat în seamă. Reprezentanții Direcției Silvice s-au plâns, pe bună dreptate, că documentele doveditoare ale proprietății nu au fost analizate temeinic, întrucât nu s-a luat în considerare expropierea suprafeței de 10.707 ha din averea defunctului Mihai D. Sturdza. Magistrații bicăjeni au constatat că moștenitorii prințului Mihai D. Sturdza sunt îndreptățiți la reconstituirea dreptului de proprietate doar pentru suprafața de 14.436 hectare de teren cu vegetație forestieră. În sentința Judecătoriei Bicaz se menționează clar că celor șase moștenitori li s-a reconstituit în mod greșit dreptul de proprietate și pentru suprafața de „10.707 ha obiect al expropierii în perioada 1945-1946”. Decizia Judecătoriei Bicaz a fost atacată de moștenitorii principelui Sturdza la Tribunal Neamț care le dă câștig de cauză… pe viciu de procedură. În decembrie 2006, Tribunalul Neamț, prin Decizia 1107/RC din 14.12.2006, admitea recursurile formulate de cei șase moștenitori ai principelui Sturdza. S-a ajuns aici, după ce magistrații au constatat că Direcția Silvică Neamț nu avea calitate procesuală activă de a formula plângere în instanță, pentru acest lucru fiind obligatoriu ca DS Neamț să aibă personalitate juridică. Cum doar Regia Națională a Pădurilor avea această calitate, ea ar fi trebuit să facă plângerea împotriva Hotărârii Comisiei Județene Neamț prin care moștenitorilor principelui Sturdza li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru cele 26.100 hectare de teren cu vegetație forestieră. Procesul a fost pierdut, iar cu el și cele 10.707 ha de pădure, pentru că RNP-ul nu s-a implicat, în calitatea pe care o avea, în rezolvarea problemei.

Curtea de Conturi: „Moștenitorilor prințului Mihai D. Sturdza li s-a stabilit reconstituirea dreptului de proprietate cu 10.707 ha pădure mai mult decât aveau dreptul”

În raportul Curții de Conturi a României, intitulat ”Situația patrimonială a fondului forestier din România, în perioada 1990-2012” găsim, la pagina 44, un întreg capitol dedicat retrocedării celor 26.100 ha pădure pe care îl prezentăm astăzi integral:

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate de moștenitorii principelui Mihail D. Sturdza 11.1 În județul Neamț: Validarea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor lui Mihail D. Sturdza asupra a 26.100 ha terenuri forestiere, situate pe teritoriul administrativ al oraşului Bicaz, precum şi al unor comune din judeţul Neamț R o m â n i a C u rt e a d e C o n t u r i 45 Potrivit documentelor identificate, în anul 1941, la momentul decesului principelui Mihail D. Sturdza, domeniul Hangu, așa cum era denumită proprietatea imobiliară revendicată, avea suprafața totală de 27.143 hectare, din care 25.310 hectare pădure de rășinoase și foioase și 1.833 hectare diverse terenuri. Prin aplicarea Legii nr. 187/23.03.1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, având în vedere faptul că în zona bazinului râului Bistrița, unde era situat domeniul Hangu, nu se găseau suficiente terenuri agricole pentru împroprietărirea familiilor de țărani din zonă, comitetele agrare constituite la acea vreme au decis să exproprieze în întregime terenurile neacoperite cu păduri, precum și parte din păduri, în scopul transformării acestora în pășuni, în vederea împroprietăririi. Cu toate că prin Legea nr. 187/23.03.1945 pentru înfăptuirea reformei agrare nu s-a prevăzut şi exproprierea pădurilor, în mod excepțional, din domeniul Hangu au fost expropriate circa 5.000 hectare pădure masivă care au trecut prin împroprietărire la familiile de țărani. Prin aplicarea Legii fondului funciar nr.18/19.02.1991 și a Legii nr.1/11.01.2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, moștenitorilor țăranilor împroprietăriți în perioada 1946 – 1948 li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafață de cca. 10.707 hectare pădure, din care 5000 ha pădure masivă şi 5707 ha alte terenuri. Aceste suprafeţe sunt menţionate în procesele verbale întocmite de către comitetele locale de reformă agrară şi aprobate de comitetele de plasă, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 187/1945. Moştenitorii defunctului Mihai D. Sturdza, printr-o cerere adresată Prefecturii judeţului Neamţ (cererea nr.11536 din 16.08.2005), în condiţiile dispozițiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03 1945-22.12.1989, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei totale de 27.143 ha, din care 26.100 ha pădure, 139 ha poieni şi 904 ha goluri de munte. Pentru a răspunde acestei solicitări, instituțiile statului competente au verificat în arhive suprafețele deținute de Mihai D. Sturdza care li s-ar cuveni ca moștenire urmașilor, ajungând la concluzii diferite, astfel: R o m â n i a C u rt e a d e C o n t u r i 46  RNP-Romsilva – Direcția Silvică Neamț, pe baza documentelor doveditoare aØ proprietății familiei Mihai D. Sturdza privind domeniul Hangu-județul Neamț, prin notele de constatare încheiate, arată că moștenitorii erau îndreptățiți să primească 14.384 ha cu vegetație forestieră, diferența până la 27.143 ha fiind compusă din 10.707 ha suprafață expropriată și 2052 ha situate pe teritoriul județului Harghita (nota de constatare 1541/09.02.2006);  Ministerul Afacerilor Interne – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară NeamțØ consideră că moștenitorii defunctului Mihail D. Sturdza ar fi îndreptățiți să primească 26.100 ha terenuri forestiere, din care 24.048 ha în județul Neamț și 2052 ha în județul Harghita;  Instituția Prefectului Județului Neamț constată dreptul de proprietate al moștenitorilorØ familiei lui Mihail D. Sturdza pentru o suprafață totală de 27.143 ha teren vegetație forestieră pe teritoriul județului Neamț (referatul nr. 2861/28.02.2006). În baza cererii adresată de moștenitorii lui Mihail D. Sturdza și invocând documentele mai sus-menționate, Prefectura Județului Neamț a emis Hotărârea nr. 4773/15.05.2006, prin care stabilește reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu vegetație forestieră în suprafață totală de 26.100 ha situată în orașul Bicaz și pe raza a 6 comune din județul Neamț (Bicazu Ardelean, Ceahlău, Fărcașa, Grințieș, Hangu și Poiana Teiului). Din analiza acestei hotărâri, se desprind următoarele concluzii:  Prefectura nu a ținut seama de documentele și argumentele prezentate de RNPRomsilvaØ – Direcția Silvică Neamț, potrivit căreia, moștenitorilor familiei lui Mihai D. Sturdza li se cuvenea să fie retrocedată suprafața de doar 14.384 ha teren cu vegetație forestieră;  Nu s-a ținut seama de faptul că urmare a (re)organizărilor teritoriale din perioadaØ 1945-1990, suprafața de 2052 ha din fostul domeniu Hangu se afla în județul Harghita, și, prin urmare, competența de retrocedare revenea autorităților din acest județ;  Din suprafața de 27.143 ha aflată în anul 1941 în posesia prințului Mihai D. Sturdza,Ø trebuia scăzută suprafața de 10.707 ha expropriată cu care au fost împroprietăriți în temeiul Legii nr.187/1945 țăranii din zona respectivă; contestațiile moștenitorilor prințului Sturdza la expropriere au fost respinse prin hotărârea nr. 65/09/03.1946 de către Comisia județului Neamț, astfel că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la acea dată, exproprierea a fost legală și temeinică; R o m â n i a C u rt e a d e C o n t u r i 47  Chiar și în situația în care exproprierea ar fi fost abuzivă și nelegală, suprafața deØ pădure reconstituită de Prefectura județului Neamț trebuia diminuată cu 5000 ha întrucât, potrivit proceselor verbale și referatelor întocmite de Comitetele locale de reformă agrară în anii 1945-1946, rezultă că din suprafața totală de 10.707 ha expropriată, numai 5000 ha erau cu pădure, diferența de 5707 ha fiind alte terenuri. Hotărârea nr. 4773/2006 a Prefecturii județului Neamț a fost atacată în instanță, plângerea RNP-Romsilva – Direcția Silvică Neamț fiind admisă în parte de către Judecătoria Bicaz, care, prin Sentința civilă nr. 823/16.08.2006 a stabilit că moștenitorii prințului Mihai D. Sturdza sunt îndreptățiți la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața totală de 16.436 ha teren cu vegetație forestieră situat pe teritoriul județului Neamț. Sentința civilă nr. 823/16.08.2006 a Judecătoriei Bicaz a fost atacată la Tribunalul județului Neamț de către moștenitorii familiei Sturdza, precum și de către Comisia Județeană Neamț pentru stabilirea dreptului de proprietate a terenurilor din cadrul Prefecturii Neamț. Tribunalul Neamț a admis recursurile formulate și a anulat în totalitate Sentința civilă nr.823/16.08.2006 a Judecătoriei Bicaz și prin Decizia definitivă și irevocabilă nr. 1107/04.12.2006 a stabilit dreptul de proprietate privată urmașilor prințului Mihai D. Sturdza pentru suprafața de 26.100 ha pădure. În motivarea deciziei date, Tribunalul județului Neamț a invocat următoarele:  lipsa calității procesuale active a RNP-Romsilva – Direcția Silvică Neamț, situație înØ care instanța nu a ținut seama de practica Înaltei Curți de Casație și Justiție care a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. III alin 2 din Legea nr. 169/1997 pentru modificare și completarea Legii nr. 18/1991, RNP-Romsilva are capacitate procesuală activă (Decizia nr.2165/18.03.2005);  suprafața de 10.707 ha a fost expropriată de pe Domeniul Hangu ca urmare a unorØ măsuri abuzive luate în perioada 06.03.1945-22.12.1989; în realitate, însă, exproprierea s-a făcut printr-o lege democratică – Legea nr. 187/1945 privind înfăptuirea reformei agrare – semnată de către Regele Mihai, prin care s-au împroprietărit țăranii care au participat în calitate de combatanți la cel de-al doilea Război Mondial, urmărindu-se realizarea păcii sociale printr-o redistribuire a suprafețelor de teren ce urmau a fi preluate printr-o expropriere de la marii deținători și împărțite țăranilor care dețineau mai puțin de 5 ha de teren; totodată, având în R o m â n i a C u rt e a d e C o n t u r i 48 vedere și faptul că hotărârile de expropriere contestate de moștenitorii defunctului Mihai D. Sturdza nu au fost revocate sau anulate, acestea nu constituie măsuri abuzive. De altfel, însăți invocarea în cuprinsul cererii de reconstituire de către moștenitorii prințului Sturdza a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989 este eronată, întrucât nu intrau sub incidența acestei Legi terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea nr. 18/1991 și prin legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 169/1997. Față de cele mai sus, rezultă cu claritate faptul că moștenitorilor prințului Mihai D. Sturdza li s-a stabilit reconstituirea dreptului de proprietate cu 10.707 ha pădure mai mult decât aveau dreptul.

Daniel MURARU

⚠️ ️️Articolele publicate de ATACUL.RO nu pot fi preluate decât în limita a 500 de caractere şi obligatoriu cu citarea sursei (indicarea link-ului este obligatorie). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de judecată.

2 comments

  1. valisor 11 ianuarie, 2017 at 09:49 Răspunde

    Ar trebui specificat că e vorba de sturdzi și nu de pterodactjyli, că e greu și pentru procurori să caute în arhivele carbonifere. Sau, după cum se vede din maniera bolșevic-infantilă în care o dau ei cotită, cercetarea fenomenelor paranormale în codrii din Bucegi produc dureri la bătături de “pădurarii” vechi și noi; e tardiv să-l mai scoți pe Burebista vinovat de căderea Imperiului Otoman, dar dacă Brejnev capul lui Moțoc vrea, s-ar putea să se poată. Mă gândesc că totuși s-ar putea ca ăștia, care acuma e vremea lor, să se fi ținut de cioace pe vremea celorlalți, deci, dacă atunci… acuma cu atât mai greu…

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.