Nereguli la Primăria Războieni: sporuri ilegale, salarii mărite nejustificat, lucrări plătite și neexecutate

1
2149

Primăriile s-au îndepărtat demult de scopul pe care îl au, acela de a fi exclusiv în slujba cetățenilor plătitori de taxe și impozite. Instituțiile nu mai servesc interesului public, serviciile sunt greu de accesat, iar activitățile se desfășoară, cel mai adesea, pe lângă lege. Primăriile, ca de altfel toate instituțiile publici, au devenit fabrici de angajați și de bani, iar dezvoltarea economico-socială, soluționarea problemelor comunității au rămas fără importanță.

Banii publici sunt cheltuiți cu precădere pentru salariile personalului, iar recreerea și religia sunt mai bine finanțate decât învățământul sau sănătatea. 

Salariații lucrează pe lângă lege

Un exemplu elocvent în acest sens este Primăria Războieni, unde inspectorii Camerei de Conturi Neamț au efectuat o acțiune de verificare în timpul căreia au constatat ilegalități în lanț. Raportul de audit financiar a fost întocmit după alegerile locale, pe 8 octombrie, iar activitatea de audit a vizat anul 2019.

Potrivit documentului, la Primăria Războieni, deși salariații lucrează de perioade îndelungate, iar primarul este în funcție din 2008, legea, indiferent că este vorba de drepturi salariale, cheltuieli, evidență contabilă etc, nu le este cunoscută. Și-au acordat ilegal sporuri, au mărit salarii nejustificat, au plătit lucrări neexecutate, au achitat ilegal servicii de cazare.

Haosul care a pus stăpânire pe Primăria Războieni a fost susținut prin lipsa controlului intern și a unor măsuri de constrângere. Spre exemplu, nu erau stabilite proceduri de delegare a responsabilităților, salariații nu erau monitorizați și controlați, nu exista o separare a atribuțiilor angajaților, nu exista o procedură de cercetare disciplinară prealabilă a angajaţilor pentru cazurile în care erau sesizate abateri disciplinare, nu exista un Cod etic pentru salariați.

„Abaterea are caracter de continuitate, fiind consemnată și în procesul verbal de constatare întocmit cu ocazia precedentei misiuni de audit financiar, efectuată în anul 2017”, potrivit documentului.

Cu toate acestea, cheltuielile de personal au înregistrat creșteri semnificative, în timp ce învățământul a înregistrat un regres considerabil, iar cheltuielile cu religia și recreerea au crescut.

Raportul Camerei de Conturi Neamț arată că Primăria Războieni a înregistrat cheltuieli de personal, în 2019, de 1.869.540 de lei (în 2018, valoarea a fost de 1.404.144 lei), bunurile și serviciile s-au cifrat la 775.288 de lei, asistența socială a fost de 154.631 de lei (127.690 de lei, în 2018), proiectele cu finanțare externă nerambursabilă – 35.462 de lei (în 2017 și 2018, nu a fost cheltuit niciun leu), iar la capitolul cheltuieli de capital (de investiții), suma a scăzut la 1.493.098 de lei, în 2019, de la 4.520.759 de lei, în anul precedent.

Cheltuielile pe activități scot în evidență o scădere considerabilă în domeniul învățământului, de la 1.017.089 de lei, în 2017, la 224.346 de lei, în 2019. La sănătate nu este evidențiat niciun leu, în schimb la cultură, religie și recreere, suma a urcat de la 64.701 lei, în 2018, la 285.956 de lei, în 2019. Protecția mediului a înregistrat cheltuieli de 44.928 de lei, iar transporturile de 1.342.863 de lei.

„Comparativ cu anul 2018, în exercițiul financiar 2019 s-au înregistrat creșteri de cheltuieli pentru domenii de activitate precum: autorități publice și acțiuni externe (+15,85%),  apărare, ordine publică și siguranță națională (+25,10%), cultură, recreere și religie (+441,97%), asigurări și asistență socială (+43,62%) și servicii de dezvoltare publică (+51,93%). Cea mai mare descreștere au înregistrat-o cheltuielile privind transporturile (-68,37%), și de cheltuielile privind protecția mediului (-10,14%)”, se arată în raport.

Una dintre cele mai frecvente probleme ale unităților administrative teritoriale este ținerea evidenței contabile. Deși au oameni bine plătiți și cu experiență în domeniu, niciodată nu lipsesc rateurile. Asta s-a întâmplat și la Primăria Războieni unde unele operațiuni au fost înregistrate eronat, ori au fost trecute la alte clasificații bugetare, iar altele nu au fost înregistrate deloc. Este și cazul unui telefon mobil, achiziționat în luna decembrie 2018, în valoare de 995 de lei, care nu a fost înregistrat în evidența contabilă la data controlului din 2019.

Mai mult, cei din conducere nu au stabilit o limită a cheltuielilor cu serviciile de telefonie mobile pentru salariații primăriei și astfel că din banii comunității au fost plătite servicii suprataxate, ce nu au avut legătură cu activitatea instituției.

Sporuri ilegale

Auditorii au mai constatat că primarul a dispus acordarea ilegală a unui spor de 15% bibliotecarului, pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, valoarea prejudiciului adus bugetului local cifrându-se la 6.688 de lei. Alți 3 salariați au beneficiat ilegal de spor pentru condiții de muncă în proporție de 10%, valoarea prejudiciului fiind, în acest caz, de 12.184 de lei.

Primarul și viceprimarul și-au majorat ilegal indemnizațiile cu 25%, deoarece atât au considerat că merită munca lor în cadrul proiectului “Lucrări de consolidare-restaurare și punere în valoare <Monumentul eroilor căzuți în lupta de la Valea Albă>”. Auditorii le-au tăiat 10% din procent, spunând că:  „valoarea maximă a sporului aferent unui contract de finanțare este de 15% și nu 25%”. Prejudiciu a fost de 17.736 de lei.

Alți 5 angajați ai primăriei au beneficiat de venituri salariale ce au depășit nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, ceea ce este ilegal. Veniturile celor 5 angajați au crescut prin acordarea de sporuri suplimentare, vouchere de vacanță și indemnizații de hrană, care, adunate, au depășit nivelul reglementat de legislația în vigoare. În acest caz, plata ilegală a însumat 35.246 de lei.

Auditorii au mai constatat că bibliotecarului i-a fost mărit salariul în mod nejustificat. De la 2.378 de lei, salariul bibliotecarului a urcat la 3.691 de lei, iar ulterior, în 2019, la 4.041 de lei. 

Verificările au mai scos la iveală faptul că primăria a plătit servicii de cazare în valoare de 521 de lei unor persoane care nu aveau legătură cu entitatea.

Lucrări neexecutate de DalinXXL, dar plătite

Ilegalitățile nu s-au oprit aici. Primăria Războieni, potrivit raportului de audit, a efectuat firmei Danlin XXL plăți pentru lucrări neexecutate, prejudiciul fiind de peste 100.000 de lei. 

„La data de 20.06.2018, Primăria Comunei Războieni a încheiat cu SC Danlin XXL SRL Contractul nr.2510, pentru obiectivul de investiţii: ,,Modernizare drumuri locale în comuna Războieni, județul Neamț’’, în valoare de 4.309.647,66 lei, inclusiv TVA. Din auditarea prin sondaj a documentelor justificative prezentate, s-au constatat o serie de neconcordanţe privind cantităţile decontate în cadrul situaţiei de lucrări nr. 1, aferentă facturii fiscale nr.14034/13.08.2018, în valoare de 3.540.244,58 lei, decontată integral cu OP nr.431/03.10.2018, anexa nr.44, față de lucrările executate, respectiv atașamentele (caietele de măsurători), puse la dispoziția achizitorului, de către executant, după cum urmează: pentru stadiul fizic ,,infrastructură’’, pe DL Bozu, în cazul la articolul de deviz ,, TSJ27A03+ “Consolidarea terasamentelor cu lianți hidraulici rutieri Lafarge tip Roadmix, balast stabilizat pentru platforme și parcări’’ s-a decontat nejustificat materialul pentru o suprafață de 2.305,56 mp, însemnând 38.989,45 lei. pentru stadiul fizic ,,infrastructură’’, pe DC 29, în cazul la articolul de deviz ,, TSJ27A03+ “Consolidarea terasamentelor cu lianți hidraulici rutieri Lafarge tip Roadmix, balast stabilizat pentru platforme și parcări’’ s-a decontat nejustificat materialul pentru o suprafață de 2.288,79 mp, însemnând 38.705,83 lei. pentru stadiul fizic ,,infrastructură’’, pe DL Valea Mare, în cazul la articolul de deviz ,, TSJ27A03+ “Consolidarea terasamentelor cu lianți hidraulici rutieri Lafarge tip Roadmix, balast stabilizat pentru platforme și parcări’’ s-a decontat nejustificat materialul pentru o suprafață de 1.395,14 mp, însemnând 23.593,29 lei. Cauzele și împrejurările, care au condus la săvârșirea abaterii consemnate, se datorează acceptării la plată de către beneficiar a facturilor fiscale, însoțite de situații de lucrări care conțin lucrări neexecutate, dar și funcționării defectuoase a controlului intern la nivelul compartimentelor entității. Valoarea erorii este de 126.610,71 lei, după cum urmează: -38.989,45 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 9.747,36 lei, valoarea aferentă cantităţilor nepuse în operă la obiectul DL Bozu. -38.705,83 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 9.676,46 lei, valoarea aferentă cantităţilor nepuse în operă la obiectul DC 29. -23.593,29 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 5.898,32 lei, valoarea aferentă cantităţilor nepuse în operă la obiectul DL Valea Mare. Consecinţele economico-financiare ale erorii constau în producerea unui prejudiciu, în valoare de 126.610,71 lei, bugetului local și implicit, raportarea unor date eronate în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2019”, mai arată raportul.

(Sursa foto: Facebook/comunarazboieni)

N.R.

 

1 comment

  1. Fraieri versus baieti isteti 29 decembrie, 2020 at 14:36 Răspunde

    Nu este singular cazul de la Primaria Razboieni. Exista o primarie de comuna, unde secretarul general si contabilul sef, si-au “daruit” (stabilit) inca de acum doi ani, venituri salariale in cuantumul nivelului prevazut pentru anul 2022. Mai exact, diferenta intre salariul secretarului general din primaria cu pricina, si cel mai mare salar al unui functionar public din aceeasi institutie, este de aproximativ 2000 lei. Aceasta situatie nu a permis indexarea veniturilor celorlalti angajati, cu nivelul salariului minim in plata la 01 ian 2020, deoarece daca s-ar efectuat aceasta actualizare, veniturile secretarului general al primariei si al contabilului sef, ar fi depasit cuantumul indemnizatiei viceprimarului din aceeasi institutie. Fapt nepermis. Dupa cum se stie, indemnizatiile alesilor locali au fost blocate la 01 ian 2020, ramanand la nivelul celor de la 31 dec 2019. Dupa cum se vede, intelegem ca “cine imparte, parte isi face”. Deci, angajatii de acolo, putin la numar, spre deosebire de alte institutii publice “stufoase”, nu vor avea parte nici de indexarea salariului minim, asa cum se prefigureaza de la 01 ian 2021. Ca sa nu mai vorbim despre presiunile care se exercita asupra unor functionari, pentru a confirma procese verbale de receptie ale unor lucrari care sant consemnate a fi executate, dar in realitate vor fi finalizate la “Sfantul Asteapta”. Sumele aferente care se vehiculeaza, nu sant la indemana unui om simplu, care-si face treaba cu simt de raspundere. Acele procese verbale, probabil vor trebui confirmate pana la urma, mai ales ca, din surse credibile, cei care deja au semnat si sant baieti destepti, au gasit sub brad telefoane mobile de ultima generatie, cu preturi undeva la 5000 lei. Din prostie, se mai si lauda la locul de munca. Greu de crezut ca nu au gasit sub brad si niscaiva plicuri. Sa tot vina Mosul. Mai tarziu, se vor duce ei la un Mos. Acela de la DNA, care face cadou “bratari”. Cam asa sta treaba, nu numai la Primaria Razboieni.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.