Ce au decis magistrații instanței supreme în dosarul de corupție în care este judecat primarul Dragoș Chitic

3
967

Decizie spectaculoasă la termenul de ieri, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul „Schimbului ilegal de terenuri de la Primăria Piatra-Neamț”. Magistrații au aprobat, în parte, cererile de administrare a probelor formulate de inculpații din dosar: primarul Dragoș Chitic (foto), Vasile Vișan, fostul secretar al Primăriei Piatra Neamț, Vasile Zăpor, evaluator imobiliar, Alexandru Casapu, notar, și omul de afaceri Mihai Apopii. Practic, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție le-au oferit șansa inculpaților să-și dovedească nevinovăția, inclusiv prin administrarea de noi probe, după ce Curtea de Apel Bacău i-a condamnat pe toți la pedepse cu închisoare, dar cu suspendare. Astfel, procesul va continua, magistrații urmând să audieze martorii propuși, să analizeze adresele unor societăți comerciale, dar și alte informații utile judecării cauzei. De asemenea, instanța supremă a admis proba cu expertiza tehnică judiciară imobiliară de evaluare pentru a stabili dacă valoarea de piață a terenurilor, care au făcut obiectul schimbului de terenuri între primărie și Mihai Apopii, a fost corect stabilită de către cel care a făcut evaluarea.

Vor fi audiați, în calitate de martori, Dabija Florea, Fătu Tomuleasa Ana Maria, Florea Dan, Simionică Aurelia, Olaru Ioan,Tănase Neculai şi Căpitanu Carmen, iar Chitic Dragoş Victor, Vişan Vasile și Zăpor Vasile vor fi audiați în calitate de inculpați. Instanța a respins solicitarea efectării unei expertize topografice, dar și cererea inculpatului Alexandru Casapu privind disjungerea cauzei.

„Respinge cererea formulată de apelantul intimat inculpat Casapu Alexandru privind disjungerea cauzei. Admite, în parte, cererile de administrare a probelor formulate de apelanţii intimaţi inculpaţi Chitic Dragoş Victor, Vişan Vasile, Zăpor Vasile, Casapu Alexandru şi Apopii Mihai, şi, în consecinţă: Încuviinţează administrarea următoarelor probe: Proba testimonială cu martorii: Dabija Florea, Fătu Tomuleasa Ana Maria, Florea Dan, Simionică Aurelia, Olaru Ioan,Tănase Neculai şi Căpitanu Carmen. Proba cu înscrisuri: Pentru apelantul inculpat Chitic Dragoş Victor : Adresa nr.690/30.10.2018 emisă de SC M&d Mens SRL, proces verbal din data de 06.11.2006, adresa nr.4071/15.03.2019 emisă de Compania Judeţeană Apa Serv SA, adresa nr.5343/29.03.2019 emisă de UAT Piatra Neamţ. Pentru inculpatul Zăpor Vasile: raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de evaluatorul Mocanu Iulian. Constată că apelanţii inculpaţi Apopii Mihal şi Vişan Vasile nu au indicat înscrisurile în raport de care s-a solicitat administrarea probei. Admite proba cu expertiza tehnică judiciară imobiliară de evaluare şi stabileşte următoarele obiective: Dacă valoarea de piaţă a terenurilor menţionate în rapoartele de evaluare – nr. 666/T/18.01.2010 privind suprafața de 11.156 mp teren proprietatea lui Apopii Mihai, înregistrat cu nr. 2954, – nr.660/T/24.06.2009 privind suprafața de 11.497 mp teren aflat pe str. Muncii, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 2968, – nr. 659/T/08.01.2010 privind suprafața de 592mp teren(drum) situat pe str. Muncii, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 2970, – nr. 658/T/08.01.2010 privind suprafața de 6090 mp teren situat pe str. Muncii nr.6, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 2972, – nr. 657/T/08.01.2010 privind suprafața de 481 mp teren situat pe str. Muncii fn. proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 2975, – nr.672/T/21.01.2010 privind suprafața de 1051 mp teren situat pe str. Castanilor fn, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr. 3060, – nr.673/T/21.01.2010 privind suprafața de 1344 mp str. Castanilor fn, proprietatea municipiului Piatra Neamț înregistrat cu nr.3060, întocmite de Conexpert SRL prin evaluator Zăpor Vasile a fost corect stabilită în raport de data la care a fost efectuată evaluarea, pentru fiecare teren în parte, şi de toate criteriile aplicabile în evaluarea terenurilor proprietatea privată şi publică a unităţii administrativ teritorială Piatra Neamţ. În măsura în care expertul apreciază că valoarea de piaţă a acestor terenuri nu a fost corect stabilită, va proceda la evaluarea lor, corespunzător datei de 22.01.2010, data înregistrării rapoartelor de evaluare la Consiliul Local Piatra Neamţ şi în raport de toate criteriile aplicabile în evaluarea terenurilor proprietatea privată şi publică a unităţii administrativ teritoriale Piatra Neamţ. Respinge ca neutile cauzei celelalte obiective indicate de apelanţii inculpaţi. Încuviinţează participarea la efectuarea expertzei a experţilor independenţi care vor fi indicaţi de către apelanţii inculpaţi. Respinge proba cu efectuarea unei expertize judiciare topografice. Admite cererea de audiere a inculpaţilor : Chitic Dragoş Victor, Vişan Vasile, Zăpor Vasile. Respinge cererea apelantului inculpat Casapu Alexandru privind administrarea probei cu următoarele înscrisuri: adresă către Monitorului Oficial al României ori către Guvernul României în vederea transmiterii un exemplar din Monitorul Oficial partea I, nr. 628 bis din 23 august 2002 însoţit de Anexa nr. 2 privind “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Piatra Neamţ”, actualizat, cu modificările ulterioare până la data de 12.12.2007, având în vedere că aceasta se poate realiza prin accesarea aplicaţiei corespunzătoare; adresă către A.N.C.P.I. în vederea transmiterii unui punct de vedere cu privire la corectitudinea şi legalitatea înscrierii în Cartea Funciară nr. 99/N a municipiului Piatra Neamţ a terenului în suprafaţă de 23.160 m2, raportat la nesocotirea prevederilor art. 47 alin. 1, art. 9 alin. 3, art. 20 alin. 1 şi a altor prevederi adiacente din Legea nr. 7 din 17.03.1996, întrucât stabilirea corectitudinii sau incorectitudinii înscrierii fiind atribuţia instanţei de judecată; adresă către S.C. “CONSTRUCTORU” Piatra Neamţ, pentru a transmite dacă în lunile ianuarie – februarie 2010 deţinea în proprietate, sau în folosinţă, terenuri dobândite de către municipiul Piatra Neamţ, situate în strada Muncii, întrucât nu este utilă cauzei. Respinge cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind administrarea probei cu înscrisurile indicate ca fiind neutilă cauzei. Pentru termenul de judecată din data de 16.09.2020 vor fi citaţi martorii Dabija Florea şi Fătu Tomuleasa Ana Maria. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 iulie 2020”, se arată în decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia Curții de Apel Bacău, din iunie 2019, a fost atacată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție de toți inculpații.

Pedepsele aplicate la Curtea de Apel Bacău:

Dragoș Chitic – 3 ani închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si 3 ani pedeapsă complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b,g C. pen. 

Vasile Vișan – 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a,b, g C. pen.

Bordei Marin – 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendare și 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b, g C.pen. 

Zăpor Vasile – 3 ani închisoare cu suspendare și 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b C. pen. 

Casapu Alexandru – 2 ani si 8 luni închisoare cu suspendare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b, g C. pen.

Apopii Mihai – 3 ani închisoare cu suspendare pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit  si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a,b C. pen. 

Comunicatul DNA din 1 februarie 2018:

„În perioada 20-28 ianuarie 2010, inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, în calitățile menționate mai sus, beneficiind de ajutorul inculpatului Bordei Marin, cu încălcarea dispozițiilor legale, au semnat și avizat mai multe documente care au stat la baza emiterii, de către Consiliul local Piatra Neamț, a unei hotărâri prin care a fost inventariată, la o valoare mult diminuată, o suprafață totală de 21.055 mp teren de pe raza municipiului.
În baza acelei hotărâri, în data de 18 februarie 2010, a fost încheiat un contract prin care Consiliul local Piatra Neamț, reprezentat de inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, a cedat inculpatului Apopii Mihai proprietatea suprafeței menționate mai sus, evaluată la suma de 576.278 lei în schimbul unui teren în suprafață de 11.156 mp situat pe raza aceluiași municipiu, evaluat la suma de 973.629 lei.
Acest contract a fost încheiat în condițiile în care inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile cunoșteau că această operațiune era din punct de vedere economic defavorabilă municipiului și privea inclusiv o suprafață de teren care făcea parte din domeniul public al localității.
Diferența de valoare, respectiv suma de 397.351 lei, a fost achitată de municipiul Piatra Neamț inculpatului Apopii Mihai la data de 27 ianuarie 2015. 
Evaluarea terenurilor ce aparțineau primăriei Piatra Neamț a fost realizată de inculpatul Zăpor Vasile, în calitate de expert, care le-a subevaluat cu suma totală de 1.089.170 lei, cunoscând că rapoartele sale vor fi determinante pentru încheierea contractului de schimb menționat mai sus, autentificat de notarul public Casapu Alexandru. Acesta din urmă a autentificat contractul respectiv cu încălcarea dispozițiilor legale, în condițiile în care cunoștea că una dintre suprafețele ce făcea obiectul schimbului (9.874 mp), făcea parte din domeniul public al municipiului Piatra Neamț.
Prin aceste demersuri, a fost produs municipiului Piatra Neamț un prejudiciu în valoare de 1.089.170 lei care constituie totodată un folos necuvenit pentru inculpatul Apopii Mihai. Municipiul Piatra Neamț a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză în vederea recuperării prejudiciului.  În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Casapu Alexandru, Vișan Vasile, Bordei Marin și Chitic Dragoș Victor“

Daniel MURARU

 

 

3 comments

 1. ADY 23 iulie, 2020 at 11:50 Răspunde

  iar chiticosul mai vrea primar??!!!!!! fereasca bunul Dumnezeu sa incerce numai ca pnl o sa iasa sifonat rau tare!! cat tupeu pot avea inculpatii sa mai cerseasca un mandat!!!! SICTIR (***)

 2. FLORIN 25 iulie, 2020 at 07:34 Răspunde

  Asa cum banuiam cu totii se pregateste eliberarea acestor hoti.
  Tergiversarea acestui proces simplu este cea mai buna dovada de musamalizare si bagatelizare a acestei anchete cu scopul final de a-i face ”scapati”.
  In acest timp au fost stransi banii necesari pentru schimbarea sentintei,adica banii furati de la bugetul acestui oras cu incredintari directe de ex(vezi achizitia de dozatoare unde s-au furat”legal” peste 150.000 euro) si spagile luate la toate lucrarile facute de firmele de casa,etc.
  Romania este un stat mafiot fara Justitie condus de securisti prosti care trag sforile si controleaza toate sentintele date in aceasta tara inclusiv de ICCJ care a devenit simbolul coruptiei din aceasta tara alaturi de PARCHET/DIICOT/SRI/IPJ.
  Fara desfiintarea acestor institutii mafiote corupte si incompetente care capuseaza cu salarii si pensii astronomice bugetul acestei tari pe fondul unei populatii de prosti patologici care platesc taxe si impozite pentru a intretine aceasta casta de lux in aceasta tara nimic nu se va schimba.

 3. Liviu 25 iulie, 2020 at 09:30 Răspunde

  Cand il vezi pe Chitic pozand in victima ti se face greata. Un (***) care e in stare sa ceara (***) si pentru un (***). A fost pion jucator in schimbul de terenuri de milioane si acum se da victima. A montat dispensere de milioane sfidand pana si bunul simt. A distrus acest oras economic si ca imagine inaugurand cu panglica toalete, facand drumuri asfaltate care se termina cu o trecere de pietoni pe dealuri, un (***) atat politic cat si ca administrator. A facut parte din gruparea lui Barjoveanu iar cand a prins gustul banilor nu a vrut sa mai imparta. Sper sa vina vremea sa plateasca si cu libertatea, daca se dovedesc adevarate toate golanelile. La Roman, Micu a prins radacini si-i este greu lui Leoreanu sa-l mai controleze. Il activeaza pe Achiriloaiei care probabil a fost docil, a semnat ce trebuie pe la ape, si vrea sa-l butoneze si la primarie. Nu o fi perfect, dar Micu este un primar foarte bun si implicat. O avea si el mizeriile lui, ca nu exista om perfect. Iar Cozmanciuc ii face jocul lui Leoreanu cu schimbarea lui Micu. Nu ca l-ar iubi Cozmanciuc pe Leoreanu, dar stie ca-i ameninta prin tenebroasele relatii functia de presedinte. O lume murdara, cu oameni corupti si fara caracter.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.