Apa Serv SA, țeapă în fiecare casă, locul unde se fură pe rupte. Stații de epurare devastate, bunuri furate, pagube nerecuperate

1
5323

La compania județeană Apa Serv, unde Consiliul Județean Neamț este acționar majoritar cu 85% din acțiuni, se fură într-o veselie, iar când vine vorba despre recuperarea prejudiciilor lucrurile se mișcă foarte greu. De cele mai multe ori, nu se iau măsuri pentru recuperarea pagubelor. Așa se face că pierderile înregistrare în urma furturilor sau ca urmare a încheierii unor contracte păguboase sunt suportate de către compania care, recent, a scumpit apa și serviciile de canalizare.

Un control efectuat, de curând, la Stația de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Piatra Neamț a scos la iveală dimensiunea jafului și a dezastrului de la Apa Serv: bunuri furate (pompe, generatoare, instrumente diverse) în valoare de peste 250.000 de lei, plus două stații de epurare, de la Ștrand și Hlăpești, devastate în asemenea hal că au ajuns să fie nefuncționale.

Nu este deloc lipsit de interes să spunem că procesul deschis de către Apa Serv SA împotriva a doi angajați, considerați responsabili pentru lipsa bunurilor, a fost suspendat la termenul din 28 februarie, în temeiul art. 242, alin. 1 Cod Procedură Civilă, care îi dă dreptul judecătorului să suspende judecarea cauzei „când constată că desfășurarea normală a procesului este împiedicată din vina reclamantului (n.r. Apa Serv SA), prin neîndeplinirea obligațiilor stabilite în cursul judecății”. Informațiile noastre din interiorul companiei arată că, după schimbarea directorului Apa Serv SA, a fost abordată o altă strategie în acest proces, ce a dus la suspendarea judecării cauzei.

Stația de epurare de la Piatra Neamț, distrusă de furturi

S-a ajuns la proces după ce, în vara anului 2018, a fost făcută inventarierea bunurilor de la Stația de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Piatra Neamț. Concluziile la care au ajuns membrii comisiei de inventariere sunt dureroase pentru clienții Apa Serv și arată cât de „pricepuți și interesați” sunt șefii companiei, plătiți regește, de buna funcționare a acestei societăți.

Astfel, s-a constatat că multe obiective (metatanc 1 și 2, gazometru, postament din beton șnecuri mari și postament din beton șnecuri mici) sunt nefolosite, nefuncționale, degradate, iar  postamentele șnecurilor mici și mari sunt folosite ca magazii. (n.r. șnec – transportor pentru materiale pulverulente sau în formă de pastă, format dintr-un arbore prevăzut cu una sau mai multe palete elicoidale, potrivit dexonline.ro)

„Lipsa unor echipamente influențează buna funcționare a stației, în acest sens se poate exemplifica: lipsa suflantelor la obv. 2 face imposibilă separarea grăsimilor, în cazul situației existente la obv. 15.2 și 15.4, unde avem vane crăpate și mixer lipsă, duce la imposibilitatea fermentării nămolului, lipsa motoarelor de pe pompe de nămol și de la dozatorul de polielectrolit duce la imposibilitatea folosirii îngroșătorului de bandă, sistemul de supraveghere video în general și în special de control acces poarta nr. 2 lipsește, iluminatul în cadrul acestor stații este deficitar sau chiar inexistent ceea ce facilitează vandalismul, distrugerile, sustragerile. La obiectivul nr. 2 – lipsa pompelor de nisip determină imposibilitatea funcționării unor cuve, lipsa convertizoarelor de la obv. 1 și a motorului, face imposibilă folosirea grătarelor. Între obv. 1 și obv. 1’, stavila de pe bypass are sistemul de acționare distrus. Lipsa sistemului de acționare duce la imposibilitatea izolării și efectuării de reparații la obv.1’ – grătare dese. Pentru efectuarea unor reparații se impune oprirea funcționăriii procesului tehnologic pentru toate stația. Lipsa mixerelor de la obv. 8,2 – 8.4 – bazine anoxice duce la imposibilitatea folosirii lor în caz de nevoie (sunt ținute ca rezervă). Defectarea sistemului SCADA duce la o administrare defectuoasă a stației și o creștere a consumului de energiei. Decantorul primar prezintă infiltrații și deteriorări, fapt ce afectează buna funcționare a întregului sistem, decantoarele secundare 11.1 – 11.2 prezintă infiltrații. Nu există o evidență cu privire la mișcările de echipamente în cadrul stației cu privire la demontarea lor de pe poziții (cauza demontării, data, unde sunt duse, unde se află…  instalate la alt obiectiv, la reparat, în altelier…). Această realitate a dus la depunerea unor eforturi suplimentare, de către comisia de inventariere, pentru găsirea și depistarea unor mijloace fixe care nu se mai aflau pe poziție în instalații. Lipsa inscripționării numerelor de inventar pe mijloace fixe este un element important care, în cadrul inventarierii, a dus la căutări, presupuneri, riscuri de confuzie în cazul identificării”, se arată în raportul de control.

Asta explică de ce Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret – Bacău are primul punct de monitorizare a calității apei din râul Bistrița, acolo unde este deversată apa epurată la SEAU Piatra Neamț, pe teritoriul județului Bacău. Adică la câteva zeci de kilometri de locul unde SEAU Piatra Neamț deversează apa rezultată în urma epurării. Constatarea atâtor lipsuri și disfuncționalități au ca rezultat, cu siguranță, poluarea râului Bistrița de către SEAU.

Comisia de inventariere a găsit, într-un spațiu din clădirea administrativă, care era folosit ca magazine, două pompe de nămol „SEWATEC”. Achiziționate în anul 2014, conform documentelor, pompele aveau proces verbal de punere în funcțiune (situații de lucrări) în anul 2017, dar faptic nu au fost montate în fluxul tehnologic. Documentele întocmite erau fictive, au spus cei din comisia de inventariere

Jale și în stațiile din Ștrandul Piatra Neamț și Hlăpești (Dragomirești)

Când au vizitat obiectivul „Sistem local de canalizare Ștrand Neamț”, comisia de inventariere a constatat că împrejmuirea lipsea, din  două tablouri electrice, unul lipsea, iar celălalt era distrus, pompele lipseau, iar celelalte echipamente care intrau în componența stației erau devastate. Terenul pe care este amplasată investiția era folosit de persoane private în alte scopuri, fără să se știe dacă  exista un accept din partea companiei. Față de aceste aspecte, dată fiind și gravitatea situației, comisia de inventariere a constatat că nu existau documente justificative privind evenimentele care au dus la distrugerea acestui obiectiv, care să ateste că s-ar fi adus la cunoștința conducerii companiei sau a altor organe abilitate ceea ce s-a întâmplat. Cum Stația de tratare de la Ștrandul Piatra Neamț era distrusă, investiția fiind compromisă, membrii comisiei au opinat că se impune construirea unei noi stații.

Controlul s-a extins și la „Sistemul local de canalizare Dragomirești – Stația Hlăpești”, unde comisia de inventariere a constatat că lipseau sau erau descompletate o serie de echipamente, iar din această cauză stația nu funcționează.

Lapte praf expirat

Membrii comisiei au procedat și la inventarierea obiectelor de inventar deținute de salariații din cadrul SEAU Piatra Neamț.

„S-a constatat că, în mare parte, salariații nu au putut prezenta comisiei spre vizualizare toate bunurile încredințate, motivând că le au la domiciliu, prezentându-le ulterior. Salariații au motivat și faptul că au dulapuri mici și nu au spațiu suficient unde să-și țină echipamentele.  La efectuarea inventarierilor personale, un salariat a reclamat faptul că nu a semnat pentru primirea unor bunuri. Astfel, Vasiliu V. Vasile reclama că are pe inventarul personal o serie de bunuri pentru care nu are cunoștință să fi semnat: furcă, brățară de coasă, stingător p6, coasă, greblă metalică, greblă pvc. Analizând documentele din contabilitate, s-a constatat că, prin bonul de consum nr. 18001782/19.05.2018, s-au eliberat din magazia 2 – gestionar Popa Vasile, bunurile pe marca 1889 – Vasiliu V. Vasile, cu semnături la rubricile: solicitant, șef compartiment și primitor în persoana domnului Potoroacă Bogdan. Se încalcă regulile privind completarea și circuitul documentelor de către magazioner și domnul Potoroacă Bogdan, trecerea în inventarul unui salariat a unor bunuri pentru care nu a semnat. Comisia de inventariere a găsit depozitate în spațiul SEAU Piatra Neamț, 3 cutii în care se aflau echipamente UPS. Am aflat că acestea au fost aduse de către un autovehicul străin de unitate, care le-au descărcat acolo (fiind trimiși…?!), fără a lăsa nici un document justificativ. (…) Nu exista întocmit un document justificativ (bon de consum) pentru a justifica ieșirea din magazie și prezența acestor echipamente în Stația de epurare. (…) Cu privire la anexa nr.5, privind bunurile inventariate într-o magazie din cadrul SEAU Piatra Neamț, putem face referire la faptul că, printre altele, s-a găsit un număr de 180 de săpunuri de față și 184 de pungi cu lapte praf a câte 500 de grame fiecare. Dintre acestea, 92 de pungi au termenul de expirare. Nu cunoaștem cauzele existenței în magazia de mana a acestor stocuri.  (…) Cu privire la paza și siguranța bunurilor companiei din cadrul zonelor inventariate, comisia de inventariere remarcă: iluminatul este dificitar datorită lipsei becurilor sau nefuncționarea instalațiilor, sistemele de supraveghere și alarmare, nu există sau nu mai funcționează. Nu există un raport, o analiză cu privire la deterioarea unor sisteme de protecție care au existat și au fost deteriorate, pe poarta Stației de epurare intră și iese oricine, pe jos sau cu mijloc auto fără a exista o monitorizare și un sistem de paza organizat”, se mai arată în procesul-verbal întocmit de comisia de inventariere.

252.000 de lei, valoarea bunurilor lipsă

Membrii comisiei de inventariere au discutat, așa cum era normal, cu salariații care au gestionat bunurile Stației de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Piatra Neamț. Astfel, la începutul verificărilor, Petru Ailenei, șeful Zonei Operaționale Sud Piatra Neamț – Bicaz, a precizat că știa că lipsește un agitator de inox de la metatanc, 8 motogeneratoare, înstrăinate de un fost angajat, și un motogenerator care ar fi fost dat la Stația de Epurare Podoleni. La rândul său, Bogdan Potoroacă, șeful Sectorului Distribuție – Operare Zona Operațională Sud Piatra Neamț –  Bicaz, a declarat că are știe despre lipsa unor generatoare.

 

Ulterior, după finalizarea inventarierii, cei doi au dat note explicative. Ailenei a menționat că nu a știut de existența tuturor lipsurilor, dar că știa că mixerul de omogenizare, în valoare de peste 64.000 de lei, a fost furat cu concursul personalului de pază, care ar fi fost identificat de Poliție. Ailenei s-a apărat, declarând că a informat conducerea companiei despre vandalizarea Stației de epurare Hlăpești. Iulian Potoarcă s-a apărat și el, spunând că, în momentul în care a preluat funcția, nu s-a realizat un inventar pe teren și nici nu a preluat o listă cu toate obiectivele stației.

Comisia de disciplină, constituită ulterior, a stabilit că cei doi ar fi trebuit să aibă cunoștință de lipsurile constatate și că nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu. Membrii comisiei disciplinare au considerat că apărările celor doi sunt nefondate și că faptele comise de către ei constituie abateri disciplinare.

„Având în vedere confirmarea, prin semnătură, pe listele de inventariere din anul 2017, atât a existenței tuturor bunurilor, cât și a asumării responsabilităților privind gestionarea acestora, comisia de cercetare disciplinară confirmă existența unui prejudiicu la nivelul companiei Apa Serv și propune recuperarea minusurilor constatate. În acest sens, considerăm necesară declanșarea procedurilor de recuperare a pagubei, de stabilire a gradului de vinovăție și, eventual, de răspundere materială de la salariații care au avut ca sarcină de serviciu administrarea și buna funcționare a mijloacelor fixe din punctele de lucru în cauză, respectiv domnii Petru Ailenei și Bogdan Iulian Potoroacă, prin înaintarea unei acțiuni în instanță”, se arată în raportul comisiei de cercetare disciplinară.

Totodată, cei doi angajați au fost sancționați și pecuniar: Ailenei – 5% din salariul de bază pe o durată de 3 luni, iar Potoroaca – reducere de 10% din salariu pe o perioadă de 3 luni.

Ponturi pentru Poliție

În urma discuțiilor pe care redactorii atacul.ro le-a avut cu salariați ai Apa Serv SA, și nu numai, rezultă că muncitorii știu foarte bine cine sunt  vinovații responsabili de dispariția bunurilor în valoare de peste 250.000 de lei. În ceea ce privește furtul generatoarelor electrice (de proveniență italiană), vorbește lumea că ar fi fost la mare căutare în rândul proprietarilor de pensiuni. Un astfel de generator ar fi în curtea unei pensiuni din zona Târgu Neamț, unde „Daddy” Dragnea „trăgea” când era invitat la Neamț.

Daniel MURARU

 

1 comment

  1. neagu. 2 martie, 2020 at 20:23 Răspunde

    Fratilor dati numele pensiunii poate citesc si baietii veseli de la SRI articolul!!! sa ii ajutam ! ca poate le este greu cu schimbarile astea zonale!!

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.