„Statul Paralel” din CJ Neamț sau cum a ajuns soțul prefectei de Neamț director de marketing la Muzeu

10
304

Daniela Soroceanu este o persoană binecunoscută la nivelul județului Neamț, ca urmare a funcțiilor publice deținute. A fost șefă la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, subprefect, secretar al județului, iar acum este prefect de Neamț. Postul de secretar al județului îi aparține, urmând să-l ocupe în momentul în care Îi va expira detașarea la Prefectura Neamț. Actualul prefect de Neamț a fost implicat și în scandaluri de presă, cel mai notoriu fiind cel din urmă cu aproximativ 10 ani, când Daniela Soroceanu, cu un diagnostic de TBC osos, a stat în concediu medical plătit regește aproape un an. Despre un alt subiect, privind angajarea soțului, Cristian Soroceanu, în funcția de director adjunct de marketing la Complexul Muzeal Neamț, instituție aflată  în subordinea Consiliului Județean Neamț, s-a vorbit mai puțin. A fost amintit în treacăt doar de câteva publicații, iar câțiva liberali au luat poziție în Consiliul Județean Neamț, fără să fie băgați în seamă. Afacerea angajării soțului Danielei Soroceanu în funcția de director de marketing la muzeu merită însă mult mai multă atenție, în primul rând pentru că arată cum funcționează „Statul paralel” în Neamț, iar în al doilea rând pentru că anchetatorii ar putea identifica elemente ce ar putea duce la întocmirea unui dosar penal. Dacă doresc acest lucru, bineînțeles. Oricum, modul în care s-au desfășurat evenimentele ce aveau sa-i aducă soțului secretarei județului o funcție bine remunerată la Complexul Muzeal Județean Neamț este penal. Consilierii PSD, ALDE și PMP votau, în iulie 2016, pentru funcția soțului doamnei secretar, fără să se gândească la consecințe. Acestea ar putea să apară de acum. 

Cristian și Daniela Soroceanu (Sursa foto: www.facebook.com/daniela.soroceanu)

 

Postul de îngrijitor, transformat în post de director adjunct

La ședința Consiliului Județean Neamț din 28 iulie 2016, prima cu Ionel Arsene președinte, pe ordinea de zi a fost introdus și proiectul privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Județean Neamț care urmărea aprobarea noii organigrame și statul de funcții. Mai exact, schimbarea organigramei însemna apariția în schemă a celei de-a doua funcții de director adjunct (marketing). Proiectul a avut la bază expunerea de motive a lui Ionel Arsene, expunere ce a fost întocmită în baza unei adrese (1.062/2016) a Complexului Muzeal Județean Neamț. Logic, această adresă trebuia să vină cu argumente solide în susținerea înființării funcției de director de marketing.

În adresa nr. 1062/14.07/2016 a Complexului Muzeal Neamț, directorul interimar de la acea vreme îi aduce la cunoștință președintelui Arsene că, în perioada 25 ianuarie – 11 martie 2016, la Muzeu s-a desfășurat o misiune de audit public intern. În Raportul de audit public intern, auditorii au venit cu o serie de recomandări pentru îmbunătățirea activității Complexului Muzeal Neamț. La un moment dat, directorul vorbește despre necesitatea implementării unor strategii de marketing muzeal, idee care, se subînțelege, ar aparține auditorilor. Iar ca să facă loc în organigramă unei noi funcții de director marketing, se ia decizia renunțării la o funcție de îngrijitor. Însă, la vremea respectivă au fost discuții că muzeul a rămas fără om care să facă curățenie. 

„Dată fiind necesitatea implementării unor strategii de marketing muzeal la nivelul instituției, cunoscând faptul că nu avem personal specializat în derularea unor astfel de manifestări/strategii,considerăm necesară trecerea la o organigramă care să cuprindă doi directori adjuncți, respectiv director adjunct științific și director adjunct marketing, iar prin transformarea postului vacant de îngrijitor (poz.98 în statul de funcții aprobat în 25.11.2015) în director adjunct, am obține un post vacant de director adjunct pe probleme de marketing”, se arată în informarea semnată de directorul interimar Ciprian Nicola.

În proiectul de hotărâre este amintit și procesul verbal al ședinței, din 23 iunie 2016, a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț, din care reiese necesitatea înființării funcției de director adjunct marketing.

Subiectul este atins chiar la finalul ședinței CA, fiind prins la finalul procesului verbal: „Membrii Consiliului de Administrație au fost informați asupra modificărilor propuse pentru organigramă și statul de funcții, în sensul punerii de acord cu recomandările Comisiei de Audit, au fost de acord cu cele expuse, iar contabilul șef al instituției a certificat faptul că modificările propuse în nota de fundamentare pentru organigramă si statul de funcții se încadrează în prevederile bugetare aprobate pe anul 2016”.

Trăgând linie și adunând, ajungem la următoarea concluzie: Comisia de Audit ar fi recomandat modificarea organigramei și înființarea funcției de director marketing. În primul rând, se vorbește de o recomandare, nu de o obligație. În al doilea rând, proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei are la bază Raportul Comisiei de Audit, însă documentul nu este la vedere. Consilierii județeni care au votat nu l-au văzut. Este pomenit în procesul verbal al Consililui de Administrație și în adresa pe care directorul interimar a trimis-o la Consiliul Județean Neamț. Arsene a folosit aceste documente pentru a elabora proiectul de hotărâre, însă, analizând cu atenție, nu există toate informațiile necesare luării unei decizii. De unde și până unde oportunitatea înființării unei funcții de director adjunct marketing la Muzeu? Că așa au spus auditorii? Poate au spus, dar unde este documentul în care este consemnat acest lucru? Unde sunt argumentele care justifică modificarea organigramei?

Liberalii au cerut amânarea votării proiectului

Consilierii județeni liberali au constatat că sunt mai multe aspecte ce ridică serioase semne de întrebare vizavi de proiectul de hotărâre privind organigrama și statul de funcții de la Muzeu și, prin vocea fostei consiliere Monica Anton, au propus un amendament pentru amânarea discutării proiectului, însă aleșii PSD, ALDE și PMP au votat împotrivă.

„(…) Acum, uitîndu-mă pe Organigrama pe care ne-ați pus-o la dispoziție tot în anexă, constat că, în ceea ce privește secțiile, acestea au șef de secție și toate aceste secții sunt arondate funcției de director adjunct științific or, la directorul adjunct de marketing sunt doar două compartimente care sunt repartizate conform Organigramei, respectiv Serviciul de protecție și promovare a patrimoniului municipiului Piatra Neamț și Serviciul protecție-patrimoniu Roman. Asta ar fi o neconcordanță între Regulamentul de organizare și funcționare și Organigramă. A doua chestiune, domnule președinte și domnilor colegi: eu nu am regăsit în materialul anexă la hotărâre care ar fi oportunitatea creării acestui post și de ce atribuțiile aferente acestui post nu pot fi preluate de un post de execuție din personalul deja existent. Numirea sau crearea unui post de director de marketing presupune majorarea fondului de salarii pe care noi, Consiliul Județean, îl asigurăm. (…) Urmare a acestei inteperlări, propun un amendament în sensul amânării discutării acestei hotărâri într-o ședință viitoare, situație în care să se coreleze Regulamentul de Organizare și Funcționare cu Organigrama în așa fel încât să existe o concordanță și să putem înțelege atribuțiile concrete ale acestui compartiment, apoi motivare concretă de ce nu pot fi preluate aceste atribuții de către personalul de execuție și a treia chestiune, firește: de ce se impune crearea acestui post având în vedere majorarea fondului de salarii”, a declarat, în plen, Monica Anton. Amendamentul a fost supus la vot și respins de consilierii PSD, ALDE și PMP.

Extras din sedinta CJ Neamt (28 iulie 2016)

 

Director de marketing, dar fără studii de specialitate

Că totul a fost cusut cu ață albă și că funcția a fost una cu dedicație o demonstrează și anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director de marketing. Vorbim de penibilul în stare pură, pentru că cei de la Complexul Muzeal Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct (marketing), iar la condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați nu găsim și studiile de marketing, așa cum normal ar fi fost să fie. Cum rămâne cu necesitatea implementării unor strategii de marketing, cu o persoană care nu are studii de specialitate? 

http://www.muzeu-neamt.ro/images/pdf/anunt-concurs-director-adjunct-marketing-1-11-2016.pdf

Episodul angajării lui Soroceanu la Muzeu a fost prins de liberalii din legislativul județean în „Cartea Neagră PSD 2016-2017”, unde se spune clar că a fost vorba de un post creat cu dedicație.

„Post creat şi Angajare cu dedicaţie la Complexul Muzeal Județean Neamț Director de marketing, fără studii de marketing, şi fără personal în cadrul instituţiei cu studii de marketing, cu atribuţii în ROF – care conform organigramei sunt în sarcina altei persoane. 5. A) Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Județean Neamț (Anexa 3 la Hotărârea CJ Neamț nr.150/28.07.2016) în conformitate cu art.44 al. (2) “Directorul adjunct (marketing) are următoarele atribuții principale: a) coordonează întregul programul de formare și specializare a personalului instituției ținând legătura cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București; b) coordonează activitatea și asigură condițiile de evidență a patrimoniului și PSI; c) coordonează activitatea unor secții din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. 5. B) Adresa nr.1062/14.07.2016 Complexului Muzeal Judeţean Neamț. “Dată fiind necesitatea implementării unor strategii de marketing muzeal la nivelul instituției, cunoscând faptul că nu avem personal specializat în derularea unor astfel de manifestări/strategii, considerăm necesară trecerea la o organigramă care să cuprindă doi directori adjuncți, respectiv director adjunct științific și director adjunct de marketing, iar prin transformarea postului vacant de îngrijitor în director adjunct pe problem de marketing. În acest sens, (…) directorul de marketing ar coordona activitatea celor două Servicii de Protecție și Promovare Patrimoniu Piatra Neamț și Roman” 5. C) Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț, respectiv Anexa 2 la H.C.J. nr 251 din 31.10.2016 unde: i) Serviciul de Protecție și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț are în componență un muzeograf, doi restauratori, 2 gestionări custode, un supraveghetor muzeu, un paznic și șase muncitori ii) Serviciul de Protecție Patrimoniu Roman are în componență un muzeograf, un restaurator, un conservator, un paznic și patru muncitori. 5. D) Organigrama Complexului Muzeal Județean Neamț, respectiv Anexa nr 1. La H.C.J nr. 251 din 31.10 .2016, unde directorul adjunct de marketing are în subordonare două servicii: Serviciul de Protecție și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț și Serviciul de Protecție Patrimoniu Roman. 5. E) Anunțul de organizare a Concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de conducere Director Adjunct de Marketing nr. 1799/01.11.2016 în care Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: istorie, studiul patrimoniului, studii culturale, arhitectură, arte vizuale, limba și literatură, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, sociologie sau biologie; FĂRĂ studii de marketing?! Inadvertențele din documentele oficiale enumerate mai sus ne ridică următoarele semne de întrebare: – Care sunt secțiile din cadrul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ a căror activitate este coordonată de către Directorul Adjunct de Marketing? (pentru că, atribuţiile directorului adjunct de marketing nu sunt corelate cu organigrama, şi nu au nicio legătură cu activitatea de promovare sau de cercetare de piaţă. Conform Anexei 3 la Hotărârea CJ Neamț nr.150/28.07.2016 Directorul Adjunct de Marketing „coordonează activitatea şi asigură condiţiile de evidenţă a patrimoniului P.S.I.”, o atribuție pe care o are responsabilul tehnic, cel care coordonează activitatea P.S.I. Tot de aici reiese că Directorul adjunct de marketing coordonează activitatea unor secţii din cadrul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, dar conform organigramei, acestea sunt de fapt în subordinea directorului adjunct ştiinţific). – Care au fost cursurile de formare și specializare a personalului instituției în anii 2014, 2015, 2016 (pentru a putea analiza oportunitatea existenței unei astfel de atribuții în fișa postului)? – Care sunt persoanele din Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț care au pregătire în marketing sau au în derulare astfel de studii de specialitate?”

Cel puțin până în prezent, această poveste nu a atras atenția nimănui, însă târziu nu este. Funcția de director adjunct marketing la Complexul Muzeal Neamț îi aduce soțului prefectului de Neamț un venit de aproximativ 2.500 de lei/lunar.

Daniel MURARU

10 comments

 1. janel iosub 16 noiembrie, 2018 at 17:55 Răspunde

  Statul paralel sunt ei tocmai sefii numiti politic intre ei, cum vor si unde vor, fara ca breun procuror sa miste ceva in front! Hai noapte hai!

 2. FLORIN 16 noiembrie, 2018 at 20:26 Răspunde

  Janel,te inseli.

  Statul paralel sunt procurorii din DNA/PARCHET/DIICOT care sunt paraleli cu integritatea,sunt corupti si de o incompetenta cosmica.

  Deci Janel,noi cetatenii platitori de taxe si impozite suntem furati de 2 ori:

  1.Suntem furati de mafia din administratia locala/judeteana
  iar apoi
  2.Suntem furati de acesti procurori care isi primesc salarii si pensii colosale degeaba.Aceste salarii Janel sunt tot o hotie din banii publici in conditiile in care tu procuror nu faci nimic pentru acesti bani pentru ca esti incompetent,corupt sau pur si simplu …las.

 3. janel iosub 17 noiembrie, 2018 at 04:14 Răspunde

  Am uitat sa precizez un aspect pe care si un analfabet functional lipsit de expertiza juridica l-ar vedea din cosmos si anume: cum poate fi acest director in doua locatii diferite, daca conform graficului si a progamului de munca are ore la liceu si program la muzeu???! Dar chiar atat de prosti ne cred?! Undeva “s-a rupt apa” si cineva gireaza si semneaza cu bunastiinta niste ilegalitati, oferindu-i “ducelui de prefectura” bani publici MOCA! Daca la cate probe am oferit procurorilor DNA, acestia musamalizeaza acest dosar, ori trebuie sa ne calugarim toti, ori sa luam drumul haiduciei!

 4. valisor 18 noiembrie, 2018 at 11:55 Răspunde

  Nu zic să punem mâna pe furci și pe topoare să-i tăiem să-i găurim, dar măcar să ni le atașmentăm cumva la “buzunare”!
  Cât despre poză… mi-era că de ce mă fură, acuma mi-e că să nu mă (***)!

 5. Dan 21 noiembrie, 2018 at 20:11 Răspunde

  O rusine de functionari. O familie de lipitori la banul public. Atat isi doresc de la viata, ceaunul cu tochitura si bani pe card. Sunt rateuri ale speciei umane.

 6. vasilache 28 noiembrie, 2018 at 18:53 Răspunde

  dar domnul director de marcheting a facut si ceva pușcărie pentru furt calificat, in anii 90. probabil ca astea sunt studiile de specialitate. lucru verificabil, fireste.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.