De ce a fost arestat Arsene: „Inculpatul a declanşat noi valenţe dăunătoare încrederii în sistemul politic”

10
229

Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, „a declanșat noi valențe dăunătoare încrederii în sistemul politic”, se arată, printre altele, în motivarea deciziei luată de Curtea de Apel Bacău. Înainte de a hotărî astfel, judecătorul a ascultat pledoariile celor doi avocați ai inculpatului, dar și poziția procurorului DNA. În final, magistratul a considerat că se impune arestarea preventivă. Arsene a fost arestat în data de 29 ianuarie, după ce Curtea de Apel Bacău a admis contestația formulată de către DNA împotriva deciziei Tribunalului Bacău (19 ianuarie), prin care Ionel Arsene a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Argumentele judecătorului:

”Raportând considerentele teoretice expuse la situația concretă din dosar, Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Bacău constată că privarea de libertate a inculpatului e necesară pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, care se evidenţiază pe mai multe planuri, acestea întrepătrunzându-se unele cu altele: 1. Un prim plan, general, derivă din gravitatea abstractă a comiterii unor fapte de corupţie, gravitate recunoscută drept una ridicată în orice societate democratică în care domnia legii este de cea mai importanţă în dezvoltarea sa sub toate aspectele. O asemenea societate nu poate funcţiona normal fără ca persoanele care reprezintă o autoritate sau chiar o  funcţie publică să nu fie la adăpost de orice bănuială de influenţă, în alt mod decât cel reglementat legal sau administrativ. În considerarea acestui deziderat, primordial în asigurarea ordinii de drept, orice încercare de corupere a unui funcţionar se impune a fi sancţionată dur şi imediat. Combaterea acestei maladii sociale a constituit o preocupare constantă pentru autorități și face obiectul a numeroase instrumente juridice naționale și internaționale, dintre acestea din urmă remarcându-se Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31.10.2003, ratificată de România prin Legea nr.365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.903 din 05.10.2004 şi Convenţia penală privind Corupţia a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 27.01.1999 şi ratificată de România prin Legea nr.27 din data de 16.01.2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr.65 din data de 30.01.2002. Se subliniază acolo că fenomenul corupţiei constituie o ameninţare pentru stabilitatea şi siguranţa societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democratice, valorile etice şi justiţia, compromiţând dezvoltarea durabilă şi statul de drept; corupţia subminează principiile de bună administrare, echitate şi justiţie socială, denaturează concurenţa, împiedică dezvoltarea economică şi pune în pericol stabilitatea instituţiilor democratice şi bazele morale ale societăţii. Totodată, rezultă şi din Strategia naţională anticorupţie, adoptată de Guvernul României, că la nivelul percepţiei publice corupţia continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central şi local, ca un fenomen care subminează administrarea eficientă a fondurilor publice. De asemenea, Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare reiterează recomandarea consolidării politicii generale anticorupţie, cu deosebire la nivel înalt; 2. Un al doilea plan priveşte condiţiile concrete în care se presupune că a fost comisă fapta, în sensul că inculpatul (n.r. Ionel Arsene), la acea dată având calitatea de deputat și președinte a organizației județene a Partidului Social Democrat Neamț a făcut o înțelegere cu Primarul municipiului de reședință de județ (n.r. Gheorghe Stefan), Piatra-Neamț, (în cauză sunt suspiciuni că la înțelegere a participat și un om de afaceri) pentru a determina constatarea unei stări de incompatibilitate sau unui conflict de interese a Președintelui Consiliului Județean Neamț, prin traficarea, respectiv, cumpărarea de influență prin intermediari (inclusiv a unui ziarist, redactor șef la un cotidian național) a președintelui Agenției Naționale de Integritate, instituție publică special creată pentru a preveni și semnala astfel de situații care constituie surse importante de corupție și de obținere frauduloasă de bani din bugetul public. Practic, s-a încercat deturnarea caracteristicilor şi funcţiilor specifice unei instituții publice, care avea menirea de a sprijini combaterea corupției, în scop de răfuială politică și de preluare a unei funcții cu acces direct la o importantă sursă de bani publici, însă nu pe calea legală, firească într-o democrație consolidată, anume prin obținerea unui mandat de ales local. Modalitatea josnică în care s-a încercat înlăturarea unui oponent politic dintr-o funcție electivă importantă, prin ocolirea votului acordat în cadrul alegerilor locale, nu poate genera decât un profund sentiment colectiv de respingere și se constituie tocmai într-o stare de pericol pentru ordinea publică, în care cetățenii trebuie să aibă siguranța că votul lor contează, ca o componentă esențială a exercitării suveranității populare. Starea de pericol relevată nu este una îndepărtată, cum încearcă apărarea să acrediteze, ea prelungindu-se în concret pe tot parcursul anului 2014, până la decesul lui T. C. (Tarata Culita). Din datele cauzei mai rezultă că la nivelului anului 2015 s-a încercat o compensare financiară între A.I. (Arsene Ionel) și Ș.G. (Stefan Gheorghe), inclusiv prin dirijarea profitului dintr-o lucrare publică, pentru ca pe parcursul anului 2016 inculpatul să obțină tocmai funcția publică a celui pe care se presupune că a dorit să-l îndepărteze prin săvârșirea traficului de influență. În sfârșit, existența unei probleme de natură financiară pentru persoana care deține funcția de Președinte al Consiliului Județean Neamț, care derivă dintr-o faptă de corupție și pentru care s-au purtat negocieri pe tot parcursul anului 2017, intermediate de un alt om politic important, Prefectul Județului Neamț, nu poate conduce la concluzia reinstaurării ordinii publice, ci, dimpotrivă, la perpetuarea unei grave stări de pericol pentru societate și pentru valorile sociale care trebuie apărate de legea penală;

3. În sfârşit, poate cel mai important dintre pericolele puse în evidenţă prin acuzația ce este adusă inculpatului este identificat tocmai în valorile sociale concrete ce se presupune că au fost lezate şi care au determinat apartenenţa traficului de influenţă la grupul infracţiunilor de corupție. Prin fapta descrisă anterior inculpatul a declanşat noi valenţe dăunătoare încrederii în sistemul politic, pe care conştiinţa opiniei publice ar trebui să îl perceapă dincolo de orice suspiciune de corupere. Investirea de către cetăţeni a parlamentarilor cu puterea de a legifera și a aleșilor locali cu puterea de a le administra bunurile presupune din partea acestora un comportament dincolo de orice suspiciune de corupţie. Înşelarea încrederii acordate conduce la erodarea însăşi a democraţiei şi este necesar ca aceiaşi cetăţeni, prin intermediul organelor judiciare, să beneficieze de instrumente ferme care să dovedească voinţa şi determinarea statului de a se proteja de faptele de corupţie ale reprezentanţilor săi cei mai înalţi. Lipsa unei riposte ferme a societăţii ar induce un puternic sentiment de insecuritate socială, de nesiguranţă în opinia publică, ar întreţine climatul infracţional devoalat public prin acuzația în materie penală adusă unui important lider politic local şi ar crea inculpatului şi celor tentaţi să comisă fapte similare impresia că pot persista în sfidarea legii, ceea ce practic ar echivala cu încurajarea tacită a acestora şi la săvârşirea unor fapte similare şi cu scăderea încrederii populaţiei în capacitatea de ripostă a justiţiei şi de protecţie a statului, fapt care în final s-ar repercuta negativ asupra actului de justiţie. În consecinţă, sintetizând cele expuse, Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Bacău constată că interesul general reclamă privarea de libertate a inculpatului la acest moment, fără ca prin aceasta principii fundamentale ce guvernează procesul penal, cum ar fi prezumţia de nevinovăţie sau dreptul la apărare, să fie afectate. În ceea ce privește alegerea măsurii concrete în care se va realiza detenția preventivă a lui A.I., potrivit art.218, alin.1 și 2 c.pr.pen.: “Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1). Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.” Mai trebuie arătat că atât persoanele aflate în arest preventiv, cât şi cele aflate în arest la domiciliu se află într-o formă de privare de libertate, iar din perspectiva naturii/substanţei, efectelor, manierei de executare şi a intensităţii, a condiţiilor şi cazurilor de luare a acestora, cele două măsuri reprezintă o interferenţă majoră în dreptul la libertatea individuală a persoanei. Spre deosebire de măsura arestului preventiv, care determină plasarea persoanei în cauză într-un loc de deținere, fiind izolat şi supus unei supravegheri permanente, măsura arestului la domiciliu are ca efect rămânerea persoanei în cauză la domiciliul personal, în prezenţa propriei familii. Din interpretarea sistematică a prevederilor legale citate și a expunerii naturii juridice similare a celor două măsuri preventive privative de libertate ar rezulta că un criteriu important de diferențiere îl reprezintă circumstanțele personale ale inculpatului, respectiv existența unor împrejurări deosebite referitoare la sănătate, vârstă, situație familială sau altele asemenea. Or, în privința lui A.I. nu se remarcă existența unor situații personale deosebite, care, eventual, să îl vulnerabilizeze în condițiile obișnuite de detenție. La această constatare se adaugă caracterul de clandestinitate pe care îl relevă discuțiile înregistrate ambiental și redate la dosarul cauzei, precum și poziția sa influentă în mediile politice din care provin mai mulți martori, astfel că, pentru buna desfășurare a procesului penal, este necesară plasarea inculpatului în regim de izolare și supraveghere pentru 30 de zile.

 PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE I. În baza art.425/1, alin.7, pct.2, lit.a c.pr.pen., raportat la art.204 c.pr.pen., admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Bacău, împotriva încheierii nr.9/Î din 19.01.2018, pronunţată în dosarul nr.129/110/2018 al Tribunalului Bacău. Desfiinţează încheierea contestată şi pe fond. În baza art.204, alin.10 c.pr.pen., raportat la art.223, alin.2 c.pr.pen. și art.226 c.pr.pen., admite propunerea procurorului şi dispune arestarea preventivă a inculpatului A.I pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influență, prevăzută de art.291, alin.1 c.pen., raportat la art.6 și 7, lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5, alin.1 c.pen. pentru o perioadă de 30 de zile, care curge de la data punerii în executare a măsurii. Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă. În baza art.275, alin.3 c.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în contestația procurorului rămân în sarcina acestuia. II. În baza art.425/1, alin.7, pct.1, lit.b c.pr.pen., raportat la art.204 c.pr.pen., respinge contestaţia formulată de contestatorul-inculpat A.I. împotriva aceleiași încheieri, ca nefondată. În baza art.275, alin.2 c.pr.pen., obligă contestatorul la plata a 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 29.01.2018, în prezenţa inculpatului”, se arată în motivarea deciziei Curții de Apel Bacău.

Vom reveni.

Daniel MURARU

Citeste si:

Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

 

 

10 comments

 1. sonia 6 februarie, 2018 at 17:53 Răspunde

  Ce mai la deal la vale. Noi, opinia publica intelegem simplu: Inculpatul AI a fost arestat pentru ca este un pericol social. Este un smecher si un hot, un santajist si un escroc

 2. Diana 6 februarie, 2018 at 18:00 Răspunde

  Alta intrebare! Mai e ceva de adaugat? Oricum, mi se pare o picatura din oceanul de mizerii pe care le-a facut. Vad ca-l invoca pe Dumnezeu. Dar cand chema oamenii si-i ameninta sau isi punea jigodiile sa le faca rau nu se gandea la Dumnezeu? Credeti ca se va schimba dupa doar 30 zile? Eu una nu cred. Ii trebuie mai mult sa-si bage mintile in cap. A sfidat pe toata lumea. Cei apropiati spun ca incepuse sa-si piarda orice urma de normalitate, jignea pe toata lumea, vorbea urat si ameninta pe oricine nu-i pupa mana, credea ca Dumnezeu e un slujbas de-al lui daca platea din banii nostri la biserici. Auzi la el, denuntatorii sa nu fie luati in seama. Dar cine sa fie luati in seama, hotii? Stefan nu e exemplul cel mai bun, e drept. Am observat o adevarata prigoana impotriva denuntatorilor si martorilor de prin dosare. Dar ce sa faca oamenii, sa minta si sa va acopere hotiile? Va credeti Cosa Nostra? Baaaaaaai oameni buni, treziti-va. Gata! In strainatate oricine suna la politie doar daca vede o persoana necunoscuta plimbamdu-se pe strada lor, dar daca il vede furand.

 3. FLORIN 6 februarie, 2018 at 19:29 Răspunde

  Bla,bla,bla….apa de ploaie,zero argumente…asemenea motivatii te fac sa rizi si cu curu si ne arata inca odata ca justitia in Romania este la cheremul statului paralel.

  DNA Bacau=ZERO BARAT

  De altfel zi de zi ni se dovedeste ca DNA-ul este un instrument politic in mina statului mafiot.

  Vreau sa aduc aminte cazuri extrem de grave gen Microsoft,EADS,IPRS Baneasa,etc de unde s-au sifonat sute de milioane de euro au ajuns sa fie…prescrise datorita coruptilor din DNA.

  In schimb se face mare tam tam cu pirliti ca Arsene si spete de 2 bani de care se pot ocupa si sectoristii.

 4. valisor 7 februarie, 2018 at 07:49 Răspunde

  Deconspirarea fenomenului, cu particularitățile lui românești, de crimă organizată cu continuitate, mai gravă fiind continuitatea de mare risc pentru ordinea publică decât abominabila crimă organizată în sine cât nici după punerea în mișcare a unei acțiuni penale alde ăia nu se opresc, punerea punctului pe “I” de către instanța băcăuană într-o manieră temerară care până acuma fatalmente a fost evitată în mai toată justiția românească, susținerea de către DNA Bacău a cauzei juste de “înghețare” a cursului evenimentelor să le zic doar reprobabile, îmi readuc “în cuget și-n simțiri” senzația de catifea a bebelușului care se simte protejat. Da, e exact ce aștept eu, ca cetățean, de la Justiție dar și de la mine și în general de la noi toți care trebuie să ne deșteptăm cât deja e dimineață și trebuie să ieșim la cosit.
  Motivarea Instanței are grad mare de satisfacție atât prin decizia justă cât mai ales prin argumentație. Nu pretind că am pătruns în toată logica raționamentelor sau formulării juridice, fiind vorba despre un tablou al legăturilor structurale ale aspectelor analizate, tablou în care instanța băcăuană a investit toți creierii și toate cunoștințele din dotare departe de speranța mea de a le putea suficient pătrunde (mai ales că sunt zilele aste puternic încercat de o ciudată gripă “pasiv-agresivă”). Oricum, motivarea a fost editată destul de “lizibil” pentru orișicine știe citi scrisul gândit în limba română, astfel că a veni cu cârcoteli corespunde doar “celălantei” părți, versantul bolșevic al baricadei.
  Doamne-ajută! că totuși dracu-i mai negru decât pare.

 5. V.Vasile 7 februarie, 2018 at 11:10 Răspunde

  Apropo de incredere in politicieni, se spune ca au avut loc discutii aprinse in partidul de la guvernare, in legatura cu repartizarea functiilor ,,inalte,, si li s-a propus celor de la NT, sa-si ia prostul acasa !
  Despre cine sa fie vorba ?

 6. constantin 7 februarie, 2018 at 14:35 Răspunde

  sa vezi si sa nu crezi.munteanu a invocat motive de sanatate si si-a dat demisia din parlament.acum si-a revenit peste noapte(dupa ce a fost arestat arsenie) si este interimar la filiala neamt.ioane tot inculpat si omul spaga esti nu inteleg de ce te mai bagi.e vorba de ceva maruntis pe la judet.nu tu l-ai facut om mare pe arsenie.dute omule si lasa-ne in pace.s-au scumpit lamaile.

  • florentina 7 februarie, 2018 at 21:31 Răspunde

   Pai oricum ai da-o tot un penal trebuie in fruntea psd.E partidul lor, si in frunte tre sa fie cel mai penal dintre penalii judetului, ce credeati ca aduc vreun academician?

 7. Stefan 11 februarie, 2018 at 11:13 Răspunde

  Nu inteleg de ce CSM admite astfel de „eseuri” pe post de motivari ale unor decizii!Mi se pare de-a dreptul gretos sa justifici arestarea unui om (chiar numit Arsene) cu astfel de „argumente” inspirate de miscarea „hastag-secu”!

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.