Toți pensionarii președintelui

8
208

Legea permite oricărui președinte de consiliu județean din această țară să-și angajeze consilieri pentru a-l sprijini în activitatea pe care o desfășoară spre binele comunității. În Neamț, Ionel Arsene (foto), președintele Consiliului Județean Neamț, și-a ales cinci consilieri personali. Aceștia fac parte din Cabinetul președintelui și, în schimbul  lefurilor frumușele au atribuții clar stabilite. Deși mulți ar fi preferat ca în aceste funcții să vadă oameni tineri și dornici de muncă, lucrurile nu stau chiar așa, pentru că din cinci consilieri patru sunt pensionari. Asta înseamnă că, pe lângă pensie, ei mai încasează un salariu de la Consiliul Județean Neamț. Faptul că Arsene este ghidat de pensionari, mulți trecuți de 60 de ani, nu înseamnă neapărat că este vorba de o pierdere. Numai că nu putem să nu ne întrebăm ce facem cu promisiunile din campania electorală a PSD-ului vizavi de promovarea tinerilor și înființarea de noi locuri de muncă. Să nu mai fie în Neamț oameni capabili să ocupe astfel de funcții? Tineri școliți care să își dorească o carieră în administrația publică? Ba da, există astfel de persoane, numai că, din păcate pentru ele, accederea în astfel de posturi se face foarte greu. Dacă Arsene a preferat să aibă consilieri din rândul pensionarilor este numai problema lui, legal nu a greșit cu nimic, însă cum ar putea să le explice el tinerilor nemțeni, care-și caută un loc de muncă, alegera sa?  Cu siguranță ar spune că experiența consilierilor a contat atunci când a mers pe mâna pensionarilor. Așa o fi, dar tinerilor cărora nu li se oferă șansa să presteze în domeniul pentru care s-au pregătit, cum o să capete experiență? Pe de altă parte, nu este nicio noutate că Arsene s-a înconjurat de foștii oameni ai lui Gheorghe Ștefan, zis și Pinalti, fostul primar al orașului Piatra Neamț. Unul dintre ei, Vasile Vișan, a fost secretarul Primăriei Piatra Neamț în perioada în care Pinalti a făcut ce a dorit în acest oraș. Un alt consilier personal al președintelui Arsene este doctorul Valeriu Andrița. Trecut de 80 de ani, Andrița a fost consilier local PDL la Piatra Neamț mai multe mandate, dar și unul dintre oamenii de încredere ai fostului primar. Pentru asta a fost recompensat cu generozitate. Iar aici amintim numai de afacerea pe care ginerele său a făcut-o cu societatea Urban SA, firmă aflată în subordinea Consiliului Local Piatra Neamț. Fosta pizzerie de lângă Muzeul de Istorie din Piatra Neamț a fost cumpărată de la Urban SA la un preț de nimic de ginerele lui Andrița. Investiția a fost recuperată rapid, pentru că spațiul a fost închiriat Poștei Române, acum acolo funcționând Oficiul Poștal nr.1 Piatra Neamț, ce plătește în continuare chirie ginerelui lui Andrița. Petre Ilie, fostul secretar al Prefecturii Neamț, ieșit la pensie la începutul acestui an, a fost angajat și el pe o funcție de consilier personal al președintelui. Cel mai tânăr dintre consilieri și singurul care nu este pensionar este Bărbuleț Tărăntuș.

Gheorghe Stanciu, pensionar și el, a fost ofițer în cadrul Serviciului de Informații și Protecție Internă, cunoscut și ca „Doi ș`un sfert”. Un alt fost ofițer de poliție a fost la un pas, spre finele anului trecut, să fie numit consilier personal al lui Arsene, însă varianta ar fi picat. Asta dacă nu cumva respectivul rezervist prestează în alte zone aflate sub influența PSD-ului. La cabinetul unui parlamentar, de pildă.

Am căutat declarațiile de avere ale celor cinci consilieri, însă nu le-am găsit pe site-ul Consiliului Județean Neamț. În cazul lui Gheorghe Stanciu am avut noroc, întrucât soția sa este funcționar public la Consiliul Județean Neamț și obligată, conform legii, să completeze declarația de avere. Astfel, din documentul completat de Vasilica Stanciu aflăm că soțul, Gheorghe, care este consilier al președintelui Arsene, a câștigat anul trecut aproape 60.000 de lei, după cum urmează: 36.948 lei – pensie; 9.150 lei – salariu CJ (jumătate de normă) pentru perioada 2 august – 31 decembrie 2016; 5.858 lei – administrator provizoriu în CA al Apaserv SA; 5.000 lei – consilier cabinet parlamentar. Așadar, cum lesne se poate observa, un consilier al președintelui are șansa să câștige mai mulți bani. Cazul Stanciu, angajat cu jumătate de normă în funcția de consilier personal al lui Arsene, este mai mult decât elocvent. Pe lângă leafa de la CJ, fostul angajat SIPI a mai încasat bani de la cabinetul unui parlamentar, fără să spună și care este acesta, dar și o sumă frumușică de la o societate subordonată Consiliului Județean Neamț. 

Declaratia de avere a Vasilicai Stanciu: Declaraţii de avere şi de interese Stanciu Vasilica

Mai rămâne ca la Spitalul Județean Neamț să ajungă în funcția de director Nicolae Lambru, fost ofițer SRI. Asta ca tacâmul de informaticieni din CJ și instituțiile subordonate să fie aproape complet. Spunem aproape, pentru că mai sunt locuri pentru cei care au lucrat în structuri și se plictisesc la pensie.

Atribuțiile consilierilor lui Arsene

Ca informația să fie completă, mai jos puteți afla ce atribuții au consilierii președintelui Consiliului Județean Neamț, așa cum sunt ele precizate pe site-ul instituției. Asta ca să știe fiecare nemțean unde și cui trebuie să i se adreseze atunci când are de rezolvat o problemă la Consiliul Județean Neamț.

Cabinetul Președintelui asigură acestuia consiliere și sprijin în îndeplinirea atribuțiilor și competențelor ce îi revin, potrivit legii. În acest sens, Cabinetul Președintelui îndeplinește atribuțiile stabilite de președintele Consiliului județean prin fișa postului, atribuții care se încadrează pe următoarele domenii principale:

 Vișan Vasile

 1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul – managementul administrației publice;
 2. Sprijină activitatea de identificare a surselor și resurselor materiale/umane/financiare în vederea optimizării planului de dezvoltare economico-socială a județului;
 3. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

 Andrița Valeriu (cu jumătate de normă)

 1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul ”sănătate”, potrivit competențelor ce revin Consiliului Județean Neamț;
 2. Sprijină activitatea de acordare a audiențelor și a relațiilor cu publicul în domeniul ”sănătate”;
 3. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț asupra stării de sănătate a populației județului și să prezinte împreună cu Direcția de Sănătate Publică măsuri reale și eficiente pentru îmbunătățirea indicatorilor de morbiditate și mortalitate generală și infantilă;
 4. Urmărește modul cum sunt folosiți banii alocați de Consiliul Județean Neamț și Ministerul Sănătății pentru investiții și plata arieratelor în curs;
 5. Ține legătura cu celelalte instituții subordonate Consiliului Județean care sunte responsabile de sănătatea populației (Direcția Sanitar Veterinară, Inspectoratul Sanitar, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor);
 6. Urmărește modul în care managerii unităților saitare recrutează, angajează și sprijină personalul medico-sanitar cu pregătirea necesară în vederea ocupării unor locuri vacante în unitățile respective în funcție de cerințele actuale de tehnică și investigație medicală;
 7. Implementează noi măsuri pentru creșterea calității actului medical printr-o strânsă colaborare cu Colegiul Medicilor Neamț în vederea organizării de conferințe, simpozioane și congrese medicale;
 8. Studierea posibilității diversificării serviciilor medicale pentru crearea de de noi facilități pacienților în vederea unui consult medical mai rapid și eficient în ambulatoriul de specialitate;
 9. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț cu privire la necesitățile unităților sanitare din județ care pot fi plătite din bugetul Consiliului Județean Neamț cu strictă rigurozitate a priorităților și prin urgențele care se impun;
 10. Prezintă periodic Președintelui Consiliului Județean Neamț un raport a activității desfășurate în funcție de perioada care se va stabili de către conducător, estimativ 3 luni calendaristice;
 11. Controlează împreună cu reprezentații Direcției de Sănătate Publică, inclusiv în cursul nopții, modul cum sunt dotate unitățile subordonate Consiliului Județean Neamț să intervină în caz de urgență majoră (cutremur, inundații, acte teroriste);
 12. Studiază posibilitatea unei finanțări prin fonduri europene neramburabile în vederea înființării unei secții anexe de recuperare a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamâ în Stațiunea Negulești, comuna Piatra Șoimului, întrucât unitatea spitalicească, în specță Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț dispune de un personal medical de specialitate, iar această soluție ar crea spații libere în cadrul spitalului;
 13. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Stanciu Gheorghe   (cu jumătate de normă)

 1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul tehnic;
 2. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții autorităților publice centrale/locale;
 3. Asigură consiliere de specialitate în domeniul monitorizării serviciilor de utilitate publică la nivelul autorităților publice locale;
 4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

  Tărantuș-Bărbuleț Andrei-Octavian

 1. Sprijină activitatea Consiliilor Consultative constituite la nivelul Consiliului Județean Neamț;
 2. Asigură consiliere de specialitate în domeniul relațiilor interinstituționale;
 3. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții Patronatelor, Sindicatelor, Organizațiilor Neguvernamentale;
 4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

 Ilie Petre

 1. Asigură consiliere de specilitate în domeniul administrației publice locale;
 2. Sprijină activitatea de relaționare cu instituția prefectului, cu alte autorități publice centrale și locale, cu alte consilii județene, consilii locale, etc.;
 3. Acordă asistență juridică de specilitate în domeniul de activitate delegat;
 4. Participă, în baza mandatului încredințat de președintele consiliului județean, la ședințele structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, respectiv Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România, Uniunea Națională a Consiliilor județene din România sau alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii;
 5. Participă la ședințele consiliului județean;
 6. Poate asista și lua cuvântul, fără drept de vot, în calitate de reprezentant al președintelui consiliului județean, la ședințele consiliilor locale; reprezentarea operează în baza unei împuterniciri scrise;
 7. Poate face parte, ca reprezentant al consiliului județean, din componența comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sau din colectivul de sprijin al acesteia;
 8. Poate face parte, ca reprezentant al consiliului județean, desemnat prin hotărâre de către acesta, din comisia de organizare a referendumului județean sau, după caz, local pentru:

a)dizolvarea consiliului județean;
b) dizolvarea consiliului local;
c) demiterea primarului;

 1. Poate coordona, prin delegare, unele compartimente din aparatul de specialitate al consiliului județean, stabilite prin dispoziție emisă de președintele acestuia;
 2. Acordă sprijin și consiliere președintelui consiliului județean în soluționarea unor sesizări sau fundamentarea unor puncte de vedere referitoare la:
 3. dizolvarea de drept a consiliului județean;
 4. dizolvarea prin referendum a consiliului județean;
 5. exercitarea mandatului de către aleșii locali;
 6. suspendarea sau, după caz, încetarea de drept a mandatului aleșilor locali;
 7. nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului județean;
 8. Îndeplinește orice alte însărcinări primite de la președintele consiliului județean pentru realizarea, cu celeritate, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin acestuia potrivit actelor normative în vigoare.  

Daniel MURARU

8 comments

 1. mihnea 12 iulie, 2017 at 09:30 Răspunde

  In mintea lor (ca e un trend) isi spun ca se pun la adapost fata de incercarile unor institutii (care au grija ca banii publici sa nu fie furati) de a-i impiedica. Dar daca te duci in “istorie” si vezi cat de profesionisti au fost pe unde au trecut, intelegi de ce s-au cuibarit in apropierea lui Arsene. Individual, fiecare dintre cei prezentati, sunt folositi doar pentru treburi murdare (smecherii care sa poata avea acoperire in lege, membri/presedinti in comisii de concurs/evaluare pentru angajarea/demiterea celor dinainte stabiliti, strangerea de barfe sau alte informatii cu care sa santajeze/compromita pe cei care nu vor sa-i pupe ghiulul boss-ului. Asta se vede din avion, apropo de echipa de “specialisti”.

 2. Isa 12 iulie, 2017 at 09:36 Răspunde

  Dar de cine s-ar putea inconjura acest “presedinte”? De oameni oportunisti carora nu le ajung milioanele din pensie, mai vor! Aveti mare dreptate cu tinerii. Bine ca pleaca la munca in strainatate! Rusine, Arsene, rusine, pensionarilor!

 3. Arsinel Ionel 12 iulie, 2017 at 10:15 Răspunde

  Baiatul asta, este doar un om “contrafacut” ce a primit cateva lectii de “imbracaminte” si de dictie, uitandu-ne in trecutul sau de n ani experienta, acesta nu a facut absolut nimic palpabil in orasul nostru, ba mai mult, el si “suculet” isi pregatesc terenul pentru suprematia Neamtului….vorbesc si eu asa…ca opinie publica…

 4. Elena 12 iulie, 2017 at 10:57 Răspunde

  Mulțumim pentru aceste informații, să sperăm că le citesc toți nemțenii și că ne vom trezi până la urmă. Din afară nu vedem toate astea, ba din contră, chiar reușeșc să ne lase impresia că își rup spatele muncind pentru binele poporului. Să le fie rușine! Cu reabilitarea stațiunii de la Negulești defilează de la inceputul anilor 90, praf în ochi pentru cei care cred că vor avea acces la servicii de sănătate performante. Sunt trași la raspundere cu adevărat acesti consilieri daca nu fac nimic? Nu cred!

 5. constantin 12 iulie, 2017 at 12:54 Răspunde

  este un chin sa fii consilier personal a lui arsene.oamenii isteti lucreaza cu sefi isteti.slugoii ling clantele la usa si sterg scamele de pe sefi.ce consiliere ofera pensionarii dusi cu duhul si cu ochii dupa bani.in loc sa fie linga pinalti fiindca au jefuit impreuna stau la culcus si il argatesc pe arsene.sunt pensionar dar nu asi consilia un asemenea exemplar.

 6. valisor 12 iulie, 2017 at 13:20 Răspunde

  S-a înțeles greșit!
  Izmene dorește să-și completeze studiile cu ceva academic, ca să nu mai avem în curul frunții un “popa prostu”. El crede că acuma face Ștefan Gheorghiu. E și ușor să confunde, din moment ce acești nou-nouți ai lui “profesori” până la moarte vor ști minte, precis, slovă cu slovă, ca pe “Taxu Lor”, Cuvîntările Tovarășului.
  Nimic nou sub Soare! Suntem aceiași proștii-proștilor.

 7. Maria Sfetcu 12 iulie, 2017 at 15:29 Răspunde

  Ar fi foarte interesant să vedem și noi un raport de activitate al domnului Andrițoiu. În special chestia aia cu verifica cu DSP în cursul nopții cum sunt dotate unitățile aflate în subordinea…….. (pct. 11)! Oare câte nopți nedormite datorită controalelor are domnu’ doctor? Nu simte nevoia unui concediu de odihna? Chiar, acești consilieri, produc vreo hârtie care le justifică banii publici care îi încasează?

 8. stupid socks 12 iulie, 2017 at 21:23 Răspunde

  Ce-o fi asa de greu de vazut/inteles? Dinozaurii astia sunt unelte ale sistemului… Prin ei, sistemul e aproape de Arsene, iar Arsene se foloseste de ei, ca sa-si asigure bunavointa sistemului. in plus, unii dintre ei, cazul “onorabilului” Visan, stiu lucruri despre diversi potentati trecuti sau prezenti. Si nu vrem sa le scape te miri pe unde… Apoi, unii dintre ei au facut servicii unor insi ca Pinalti si nu le-ajunge pensia pe care o au, asa ca trebuie sa primeasca o sinecura. Din bani publici, ca doar n-o sa-i plateasca Arsene din salariul din care isi cumpara boarfe cu eticheta scumpa, masini si vacante de lux, dame de consumatie, etc. Iar Arsene are in continuare datorii la Pinalti si se inconjoara de specimene lansate pe piata de Pinalti.
  Cine a lucrat vreodata in Consiliul Judetean stie foarte bine ce hram poarta indivizii astia platiti pe post de consilier personal. Nu fac absolut nimic, sunt zile la rand cand nici macar nu calca pe la serviciu, sunt doar niste guzgani lipsiti de scrupule, care au multe alte venituri directe sau indirecte, dar nu renunta in ruptul capului la aceasta sinecura, mai ales ca posturile respective sunt o platforma excelenta pentru un pic de trafic de influenta, de exemplu. Pentru Arsene ei sunt aproape inexistenti, de cele mai multe ori. Vin ei si se gudura pe langa el, incercand sa-si satisfaca niste interese personale. Cazul “onorabilului” Andrita, caruia nu-i ajung pensia, remuneratia incasata ca medic, ghesefturile puse pe numele neamurilor, asa ca mai promoveaza cate un medic, cate o afacere prin spital sau pe langa, mai da cate-un branci altor medici, etc. Si peste toate mai ia si salariu de consilier personal, ca e de neinlocuit!
  Cat despre fosti securisti cu carnet de sipi sau sri, astia intotdeauna sunt de luat la sinecuri pe bani publici, ca sa nu-i ia altii in solda lor.
  Tot la fel se fac si listele de consilieri judeteni si locali. Si Arsene nu-i cu nimic diferit de marele Chitic, tot asa cum nu e diferit nici de Pinalti, Rotaru si tot neamul lor cel etern! Faceti o socoteala, sa vedeti cat costa aceste lipitori in fiecare an! Consilieri personali, agamani, membri prin C.A.-uri platiti tot din bani publici si chiar consilierii locali si judeteni. Niste paraziti, niste capuse care nu se satura niciodata. Cate drumuri s-ar fi putut asfalta cu banii tocati pentru burdihanele lor?
  Avem ce meritam, ca doar nu i-a pus Soros si pe astia la ciolan…!

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.