Gafă de noaptea minții la Primăria Dragomirești

10
323

În comuna Dragomirești, din județul Neamț, păstorită vreo trei mandate și un pic de actualul prefect – Vasile Panaite (ex-PDL), care a renunțat la primărie pentru prefectură, susținut în saltul său profesional de Ionel Arsene, președinte al PSD și al Consiliului Județean Neamț, se întâmplă lucruri trăznite. Nu o să intrăm în amănunte de ordin juridic, pentru că nu vrem să plictisim și, în plus, preferăm să lăsăm această plăcere celor din Corpul de Control al MAI, mult mai competenți în a analiza și lua a decizii conforme cu legea. Așadar, la Primăria Dragomirești, unde primar interimar, în urma demisiei din primăvara acestui an a actualului prefect Panaite, a fost numit vicele Ion Alistar, domnește un adevărat haos, iar Prefectura nu pare să fie străină de această situație. Gafa făcută de Alistar, care ar putea intra lejer în analele administrației publice locale, este unică. Concret, Alistar și-a dat demisia din funcția de consilier local în luna iulie, când era deja primar interimar, și a revenit asupra deciziei o lună mai târziu. La mijloc, spune Alistar, a fost o hârtie de la Prefectura Neamț trimisă la Primăria Dragomirești și în care scria că trebuie să renunțe la calitatea de consilier local. Fără a sta prea mult pe gânduri, Alistar s-a conformat și și-a dat demisia, renunțând la calitatea de consilier local. Logic, odată cu demisia din CL, Alistar și-a pierdut și calitatea de primar interimar, el trezindu-se în această postură după ce a fost ales de către consilierii locali. O lună mai târziu, în ședința consiliului local din august, Alistar a revenit asupra deciziei, consilierii locali votând o hotărâre prin care au anulat-o pe cea din iulie. Și aici ar fi multe de discutat, după cum spun unii juriști, pentru că vorbim de o hotărâre de consiliu local care, în mod normal, nu poate fi anulată de o alta, doar instanța fiind cea care poate dispune o astfel de decizie – de anulare a unei HCL. Însă la Dragomirești s-a putut și asta, aspect care ne face serios să ne gândim la ce alte minunății administrative s-ar putea ascunde prin birourile primăriei. Pe de altă parte, demisia este un act unilateral și se ia act de ea în momentul înregistrării. Cum de s-a putut merge pe varianta anulării HCL-ului cu un HCL, iar Alistar să rămână în continuare primar interimar fără ca nimeni să nu sesizeze situația?

Documentele în posesia cărora ne aflăm confirmă decizia luată, în luna iulie, de Ion Alistar. Avem „expunerea de motive privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Alistar Ion”. Inițiator proiect: primar interimar, Ion Alistar.

 

                                            Expunere de motive

           privind încetarea de drept înainte de expirarea  duratei normale 

                   a mandatului  de consilier local al domnului  Alistar  Ion

    Prin cererea  înregistrată la Primăria comunei Dragomireşti  sub nr.1790/25.05.2017, domnul viceprimar Alistar Ion  aduce la cunoştinţa Consiliului Local al comunei Dragomireşti, demisia sa din funcţia de consilier local, mandat obţinut la alegerile locale din 05.06.2016, fiind motivată că este incompatibil cu funcţia de viceprimar.

Ţinând seama de prevederile art.9 alin. (2) lit.b),art.10 şi art.12 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările  ulterioare; ale art.87 alin.(1) lit.”a” şi art. 88 alin(1) lit.”a”  din Legea nr.161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea şi sancţionarea corupţiei,republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 70 alin. (2) lit.a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dragomireşti,aprobat prin HCL nr.31/31.10.2012

          În conformitate cu  art. 36 alin.(1) şi art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările ulterioare,  iniţiez şi propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Dragomireşti  proiectul de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Alistar Ion.

Expunere de motive demisie Alistar Ion

Avem referatul constatator semnat de primarul interimar și secretarul Emilia Amariei:

 

                                                     Referat Constatator

                      privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale 

                           a mandatului  de consilier local al domnului   Alistar  Ion

 Prin cererea înregistrată la Primăria comunei Dragomireşti  sub nr. 1790/25.05.2017, domnul  viceprimar Alistar Ion candidat pe lista Partidului Social Democrat din comuna Dragomireşti , şi-a înaintat demisia din funcţia de consilier local, mandat obţinut la alegerile locale din 5 iunie 2016 pe motiv că funcţia de consilier este incompatibilă cu funcţia de viceprimar

Conform art.9 alin.2 lit. b) al Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările ulterioare, mandatul de consilier încetează de drept prin intervenirea stării de incompatibilitate.

Încetarea de drept a mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local la propunerea primarului sau a oricărui consilier. În situaţia demisiei se ia act de demisie, prin hotărâre, şi se declară vacant locul consilerului.

 Locul devenit vacant urmează să fie ocupat de primul supleant aflat pe lista partidului politic respectiv, cu condiţia confirmării în scris, din partea conducerii partidului, a faptului că supleantul face parte din partid.

Ţinând cont de prevederile art.9 alin.(2) lit.b), art.10 şi art.12 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările ulterioare, ale art.87 alin.(1) lit.”a” şi art. 88 alin(1) lit.”a”  din Legea nr.161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea şi sancţionarea corupţiei,republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 70 alin. (2) lit.a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dragomireşti,aprobat prin HCL nr.31/31.10.2012, art.36 alin.(1) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţie publice locale, republicată cu modificările ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Local al comunei Dragomireşti  proiectul de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Alistar Ion .

Referat constatator demisie consilier Alistar Ion

Și mai avem și Hotărârea nr. 29 din 31 iulie 2017 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului  de consilier local al domnului Alistar Ion:

 

                                          HOTĂRÂRE

                                    Nr. 29 din 31.07.2017

     privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale 

          a mandatului  de consilier local al domnului   Alistar  Ion

 

      Consiliul Local al comunei Dragomireşti,judeţul Neamţ  întrunit în şedinţa ordinară din data de  31.07.2017;

Luând act de  demisia domnului  Alistar Ion din funcţia de consilier local  înregistrată sub nr.1790 din 25.05.2017 ;     

            Având în vedere:

            Referatul constatator cu nr.2517/20.07.2017, întocmit de secretarul comunei;

           Expunerea de motive a primarului interimar al comunei Dragomireşti ,în calitate de iniţiator înregistrată cu nr.2517/20.07.2017, şi  rapoartele  comisiilor de specialitate ale  consiliului local ;

Prevederile art.9 alin. (2) lit.b),art.10 şi art.12 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi completările  ulterioare;

Prevederile  art.87 alin.(1) lit.”a” şi art. 88 alin(1) lit.”a”  din Legea nr.161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea şi sancţionarea corupţiei,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         Prevederile art. 70 alin. (2) lit.a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dragomireşti , aprobat prin HCL nr.31/31.10.2012;

             Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 45 alin.(1), precum şi ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se ia act de demisia domnului  Alistar Ion , ales consilier local la alegerile locale din 05 iunie 2016 pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, şi se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale  a mandatului său de consilier local începând cu data de 01.08.2017.

Art.2 Se declară vacant locul ocupat de domnul Alistar Ion  în cadrul Consiliului local al comunei Dragomireşti .

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dragomireşti,  Instituţiei Prefectului -judeţul Neamţ  şi  domnului Alistar Ion.

În ultimul document se spune clar că aleșii locali au luat act de demisia lui Ion Alistar, iar în consecință au declarat vacant locul ocupat de acesta în Consiliul Local. De asemenea, Consiliul Local, prin intermediul secretarului comunei, a comunicat HCL-ul Instituției Prefectului, ce este condusă de Vasile Panaite, nimeni altul decât fostul primar al comunei Dragomirești.

Hot. 29-2017 demisie Alistar Ion

 

„Eu mi-am dat demisia, am revenit asupra ei și cu asta basta”

Ion Alistar, cel care ocupă acum funcția de primar interimar al comunei  Dragomirești, a încercat să o ”scalde”, însă, pus în fața probelor prezentate de atacul.ro, a recunoscut situația de-a dreptul halucinantă în care s-a aflat. Iată dialogul pe care l-am avut cu Alistar:

Redactor: V-ați dat demisia din calitatea de consilier local în luna iulie?

Ion Alistar: Nu…. A fost ceva, dar nu mi-am dat-o…

R.: Vreți să spuneți că nu a fost o hotărâre a Consiliului Local care a luat act de demisia dumneavoastră?

I.A.: Nu a fost, nu! A fost anulată hotărârea aia, pentru că nu am știut despre ce este vorba și am anulat hotărârea pentru că nu se putea altfel.

R.: Când a fost anulată hotărârea?

I.A. : Atunci…

R.: În aceeași ședință sau cum?

I.A. Următoarea sau nu mai țin minte….

R.: În ședința din august?

I.A.: Da, cam așa ceva…

R.: Dar de ce v-ați dat demisia, iar pe urmă v-ați răzgândit?

I.A.: Pentru că atunci a venit o hârtie de la Prefectură în care se spunea că trebuie să-și dea demisia toți consilierii și când am văzut-o mi-am dat demisia. Pe urmă au zis că nu-i bun, că trebuie să revin asupra hotărârii. La următoarea ședință am anulat hotărârea pe motiv că am înțeles greșit și nu era normal să…

R.: Dumneavoastră credeți că a fost legal să renunțați la demisie și să veniți cu o altă hotărâre?

I.A.: Nu știu asta. Eu cred că da, dacă a fost înțeleasă greșit…

R.: Actele pe care le-ați semnat în perioada în care ați demisionat și nu mai aveați nicio treabă cu primăria sunt legale?

I.A.: Nu știu ce să zic…

R.: Prefectura Neamț știe de situația asta?

I.A.: Nu știu dacă știe sau nu știe, dar știe, cum să nu știe… Eu mi-am dat demisia, am revenit asupra ei și cu asta basta… Știu că mi-am dat demisia și am revenit că au zis, din ce-mi amintesc, tot cei de la Prefectură că nu-i bun.

Din spusele actualului primar al comunei Dragomirești rezultă că la baza deciziei sale de a demisiona s-a aflat o adresă trimisă de Prefectura Neamț.

Situația este una cel puțin ciudată și ar fi curios să aflăm dacă cele două hotărâri ale Consiliului Local Dragomirești au ajuns sau nu la Prefectura Neamț, dar și dacă au primit aviz de legalitate.

Odată emisă o hotărâre de către consiliul local, documentul intră în circuitul administrativ, iar anularea lui nu este atât de facilă.

Am fi vrut și un punct de vedere din partea Prefecturii Neamț, însă publicația atacul.ro nu este agreată de către prefect și nici de către purtătorul de cuvânt. Totuși, poate o să ofere un răspuns clar, la subiect, Corpul de Control al MAI.

Până atunci, să reținem doar o declarație a unui avocat nemțean vizavi de situația de la Dragomirești.

”În situația prezentată, hotărârea consiliului local nu poate fi anulată, pentru că discutăm de un consilier care și-a dat demisia, deci vorbim de un act unilateral. Consiliul Local nu a făcut altceva decât să vacanteze postul. Este clar că tot ce a semnat primarul în intervalul celor două HCL-uri trebuie contestat în instanță, pentru că este lovit de nulitate”.

Chiar așa, oare ce se întâmplă cu documentele semnate de primarul interimar Ion Alistar în perioada în care nu a mai fost consilier local și, implicit, nici primar interimar, acesta fiind ales dintre consilieri.

Daniel MURARU

10 comments

 1. valisor 3 noiembrie, 2017 at 18:00 Răspunde

  A auzit el ceva de niște tălâmbi care s-au retras în bloc din Guvernul României pe calea asta, a demisiei, după care și-au retras retragerea. Stupiditatea aia i-o fi smintit pe mulți, care acuma se cred esperți în lânuri de uoi, n-au minte mai sus de genunchele la OB(o broască) și fabrică confuzii, care nu le pasă. Țara asta pare sat fără Poliția Română, dacă polițiștii doarme în… alea de cauciuc(dacă respectă normele de protecție a “muncii”), că nu cred că abia acuma află ei de de-astea și anume de asta.
  Una peste alta, aș vrea o listă cu HCJ Neamț’urile, de la ultimele locale încoa, că… nu se știe… cu hărnicirile din meji de noapte… poate că… “proști să fim, noroc că suntem!”.

 2. Diana 3 noiembrie, 2017 at 18:17 Răspunde

  E rubrica de satira si umor? Cum adica, primarul si-a dat demisia si dupa un timp, dupa ce s-a luat act de ea, a revenit? Adica asta e un oarecare in primarie neavand niciun drept sa semneze hartii ale primariei? Pai nu e penala povestea? Aici nu stiu cat sunt ei de vina, fata de ce vina are prefectura, dupa cum ziceti. Dar e o complicitate penala aici. Chiar am ajuns vremurile astea in Romania? Asa face PSD administratie? Asa ceva!

 3. mihnea 3 noiembrie, 2017 at 19:14 Răspunde

  Mai mult decat fondul problemei, care chiar este de noaptea mintii, am citit atent dialogul pe care l-ati avut cu specimenul asta. Concluzia? Ori e prost, ori e prost. Ce sa inteleg, da vina pe prefect ca i-a trimis hartie ca trebuie sa demisioneze si dupa ce a facut totul ca la carte i-a cerut, tot prefectul, sa anuleze demisia? Pot sa inteleg, de exemplu, ca individul, care dpdv legal nu mai are dreptul sa semneze niciun document, il toarna pe prefect ca a vrut sa-i faca rau? Astia nu se lasa pana nu-i ia cu autobuzul. Toate mizeriile astea sunt facute cu aprobarea lui Arsene?

 4. Avocat 3 noiembrie, 2017 at 20:09 Răspunde

  E o speta pe cat de simpla de condamnat, pe atat de usor de verificat. Am gasit pe site-ul primariei hotararea buclucasa (alaturi de expunerea de motive si referatul de constatare) prin care consilierii locali au luat act de demisia consilierului local Alistar, ales viceprimar si imputernicit primar. In momentul in care au luat act de demisie, ea devine efectiva. Legea prevede, ca o formalitate, emiterea unei dispozitii/ordin de la prefectura care sa constate incetarea mandatului de consilier local si implicit a tuturor functiilor in care se afla prin prisma calitatii de consilier local. Recunosc, am apelat si la varianta “suna un prieten” care isi duce existenta in comuna condusa (si acum) de “printul Piti”. Mi-a confirmat speta halucinanta pe care ati adus-o la cunostinta celei mai neglijate categorii sociale, contribuabili si votanti, dar exista un amendament destul de important in economia cronologiei evenimentelor. Intr-adevar, acelasi halucinant specimen care, din pacate, conduce formal destinele comunei, a depus o solicitare prin care renunta la demisie! Si, in aceeasi logica a interpetarii legilor de o maniera proprie si halucinanta, consilierii locali ar fi adoptat o hotarare prin care iau act de renuntarea la demisie. Halucinant, ca sa nu spun stupefiant ca ne duce gandul la consumul de substante interzise. Dar ilegalitatea este completa: se pare ca intre momentul in care si-a dat demisia si momentul in care a renuntat la demisie au trecut aproximativ 3 luni, nu o singura luna cum v-a spus personajul. Cum sa renunti la o demisie dupa 3 luni? Timp in care, a semnat zeci de documente oficiale ale primariei. Intelegeti gravitatea? Raspunsurile pe care vi le-a dat sunt demne de un personaj care a terminat 8 clase si nu a avut posibilitati, materiale si intelectuale, sa continue studiile. Ca i-a trimis prefectura niste hartii sa isi dea demisia?! Daca prefectura ii scria ca ar fi bine sa renunte si la viata nu doar la mandat, ce facea? Dar juristii din primarie, secretarul primariei, consilierii locali, nimeni nu a sesizat enormitatea, gravitatea si implicatiile unei asemenea hotarari? Ati sesizat foarte bine ca exista o mare problema care ar trebui identificata si sanctionata la prefectura, care, probabil, a tinut ascunsa toata situatia. Si probabil se vor gasi si alte ilegalitati in aceasta speta. Titlul, extrem de inspirat, ne arata cine ne garanteaza, de fapt, ca legile sunt aplicate corect in administratie. Nu as vrea sa imi inchipui ce monstruozitati se petrec in actele administratiei locale nemtene, fara ca acestea sa fie atacate in sensul intrarii in legalitate. Consider ca e obligatoriu ca institutiile abilitate sa se autosesizeze si sa verifice ilegalitatile de domeniul evidentei care se petrec in Neamt. Este strigator la cer modul in care sunt incalcate legile. Concluzia mea este ca, in acest moment, comuna Dragomiresti nu are primar.
  Imi cer scuze pentru pledoaria destul de lunga, dar nu am putut crede ca vreodata, in Romania, se poata intampla asa ceva cu girul unor institutii guvernamentale. Probabil, iar vom fi dati exemplu negativ in tara.

 5. constantin 5 noiembrie, 2017 at 10:59 Răspunde

  nu trebuie sa ne mire asemenea aberatii juridice.asta este nivelul de pregatire a actualului prefect.cred ca el este de nivelul absolvirii a 8 clase obbligatorii.cine sa il controleze pe el ?ilie care in loc sa-si vada de pensie este un tolerat al prefectului.juristii de la prefectura care inca mai sunt tinuti sub papuc de ilie.si iata asa ne facem de tot rasul.

 6. Bibi 10 decembrie, 2017 at 20:11 Răspunde

  Intrebati-l pe domnul alistar când face drumurile din unghi că sa lăudat ca le face dar se pare ca pentru 40 de voturi nu are pentru ce sa le facă sa răzgândit probabil. Anuntati-l că sunt 8 case care pana la primăvară sunt izolate

 7. Monalisa 9 martie, 2018 at 09:17 Răspunde

  Nu e prost e doar sustinut de amicul de la prefectura .De ce nu s-au tinut slegeri pentru primar?Alistar nu e alesul.E clar ca pentru a tine ascunse toate hotiile din primaria care e plina de familiarii si amicii lui Panaite.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.