Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 73465/08.12.2009
 
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 73278 / 11.03.2009
Denumire contract: Lot nr. 1 - ,, Sistem de avertizare – alarmare în caz de accidente la barajele aferente SH Bistrita Piatra Neamt – judetul Vrancea", Lot nr. 2 - ,, Sistem de avertizare – alarmare în caz de accidente la barajele aferente SH Bistrita Piatra Neamt – judetul Galati", Lot nr. 3 - ,, Sistem de avertizare – alarmare în caz de accidente la barajele aferente SH Bistrita Piatra Neamt – judetul Braila"

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: -
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala:  Sucursala Hidrocentrale Bistrita Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu nr. 13, jud. Neamt , Localitatea:  Piatra Neamt , Cod postal:  610125 , Romania , Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii , Tel.  0233207141 , In atentia:  Ing. Titiana Ionita , Email:  titiana.ionita@hidroelectrica.ro , Fax:  0233207130 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
     - Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
,, Sistem de avertizare – alarmare în caz de accidente la barajele aferente SH Bistrita Piatra Neamt – judetul Vrancea",,Sistem de avertizare – alarmare în caz de accidente la barajele aferente SH Bistrita Piatra Neamt – judetul Galati",, Sistem de avertizare – alarmare în caz de accidente la barajele aferente SH Bistrita Piatra Neamt – judetul Braila"
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: in locatiile mentionate in Proiectele tehnice, din judetele Vrancea, Galati, Braila
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractele vor avea ca obiect servicii de proiectare a detaliilor de executie, furnizarea, montarea, testarea si punerea in functiune a tuturor echipamentelor /instalatiilor livrate in vederea implementarii sistemului de avertizare – alarmare a localitatilor din jud. Vrancea, Galati, Braila în caz de accidente la constructiile hidrotehnice precum si pentru predarea acestuia „la cheie”. Contractantul este obligat sa realizeze toate cerintele prevazute în proiectele tehnice astfel incat la receptia finala sistemul de avertizare - alarmare sa fie 100% functional.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35121700-5 - Sisteme de alarma (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28,906,995 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
NT3015
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S49-071373 din 12.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 88    Denumirea: Sistem de avertizare-alarmare in caz de accidente la barajele aferente SHB - jud. Galati
V.1)   Data atribuirii contractului    16.10.2009
V.2)   Numarul de oferte primite    2
   Numarul de oferte admisibile   
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROKURA S.R.L.
Adresa postala:  Str. Rahmaninov Nr. 46-48 -Sector 2, ET.3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020199 , Romania , Tel.  2068141 , Email:  laura.dina@rokura.ro , Fax:  2310303 , Adresa internet (URL):  www.rokura.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9419034.33     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8949114.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 20
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
montare stalpi de sustinere
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 87    Denumirea: Sistem de avertizare – alarmare în caz de accidente la barajele aferente SHB - jud. Vrancea
V.1)   Data atribuirii contractului    16.10.2009
V.2)   Numarul de oferte primite    2
   Numarul de oferte admisibile   
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROKURA S.R.L.
Adresa postala:  Str. Rahmaninov Nr. 46-48 -Sector 2, ET.3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020199 , Romania , Tel.  2068141 , Email:  laura.dina@rokura.ro , Fax:  2310303 , Adresa internet (URL):  www.rokura.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12252094.10     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11574265.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 20
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
montare stalpi de sustinere
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 89    Denumirea: Sistem de avertizare - alarmare in caz de accidente la barajele aferente SHB - jud. Braila
V.1)   Data atribuirii contractului    16.10.2009
V.2)   Numarul de oferte primite    2
   Numarul de oferte admisibile   
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROKURA S.R.L.
Adresa postala:  Str. Rahmaninov Nr. 46-48 -Sector 2, ET.3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020199 , Romania , Tel.  2068141 , Email:  laura.dina@rokura.ro , Fax:  2310303 , Adresa internet (URL):  www.rokura.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8930613.09     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8383616.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 20
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
montare stalpi de sustinere
V.6)   Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr. 6, Sect. 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021-310.4641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021-310.4642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau - Sectia Comerciala si Contentios Administrativ
Adresa postala:  str. Cuza Voda nr. 1 , jud. Bacau , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600274 , Romania , Tel.  0234- 513296 , Fax:  0234-514275
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Hidrocentrale Bistrita - Biroul Achizitii - Consilier juridic
Adresa postala:  str. Lt. Draghiescu nr. 13, jud. Neamt , Localitatea:  Piatra Neamt , Cod postal:  610125 , Romania , Tel.  0233207173 , Email:  loredana.crusitu@hidroelectrica.ro , Fax:  0233207130
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
04.12.2009 13:18