Home » Publicitate/Licitatii/Diverse

Publicitate/Licitatii/Diverse

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:19:59; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/Publicatie-de-vanzare-ziar-14-DEC.doc

Subscrisa CII NICOARĂ MARIA-CRISTINA,  lichidator judiciar al societăţii debitoare S.C. FURNICA  S.R.L., cu sediul în Roznov, Str. Speranței,  Nr. 656F,  Județul   Neamț, Număr de înregistrare în registrul comerțului J27/1320/2005, Cod unic de înregistrare fiscală  17936205, în  faliment  în Dosarul  nr. 2264/103/2012, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,  vinde  Vineri,  21.12.2018 ora: 10 00, la  licitaţie publică cu strigare,  următoarele bunuri mobile :

Bunurile  mobile   se vând  libere  de sarcini sau garanţii de orice fel. Licitaţia este la sediul lichidatorului  judiciar din Piatra Neamț, Bd. Decebal, Nr. 57, Bl. B3, Sc. A, Ap. 14, Et. 4, Județul Neamț, Cod poștal 610040. Potenţialii ofertanţi depun la sediul lichidatorului judiciar următoarele documente: dovada plăţii garanţiei de participare – 10% din  valoarea de  pornire a licitaței pentru  fiecare bun mobil  licitat,  până la 21.12.2018, în contul nr. RO57BREL0002000546290100, beneficiar S.C.  FURNICA   S.R.L.  deschis la LIBRA  INTERNET BANK, Sucursala Piatra Neamţ; .dovada achitării taxei de participare la licitaţie – 300,00 lei/ utilaj sau 1 000,00 lei dacă  sunt cumpărate în bloc, care se  va depune în contul nr. RO55BREL0002001503720100,  beneficiar  CII  NICOARĂ MARIA-CRISTINA deschis la LIBRA INTERNET BANK  Sucursala Piatra Neamţ, până la  21.12.2018;  dovada achitării taxei de achiziţionare a dosarului de licitaţie – 200,00 lei, care se va depune în contul nr. RO55BREL0002001503720100  beneficiar  CII  NICOARĂ MARIA-CRISTINA deschis la LIBRA  INTERNET BANK  Sucursala Piatra Neamţ, până la  21.12.2018. Dosarul de licitaţie  poate fi achiziţionat de la sediul  lichidatorul  judiciar  CII NICOARĂ MARIA-CRISTINA  din Piatra Neamţ, Bd. Decebal, Nr. 57, Bl. B3, Sc. A, Ap. 14, Judeţul Neamţ, de luni până vineri între orele: 09.00 – 13.00; împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul – în cazul în care aceştia din urmă nu se prezintă în nume propriu; documentele care certifică  identitatea şi calitatea ofertantului; Nu pot participa la licitaţie debitorul,  direct sau prin interpuşi,  şi nici solicitanţii care au orice fel de datorii către debitor. Contravaloarea taxei de participare la licitaţie şi a taxei de achiziţionare a dosarului de licitaţie  nu se restituie.

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:10:34; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MAVIO SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/pv-vanz-nov-2018-Mavio.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:03:11;2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC CELADOR. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/pb-stoc-2-nov-2018-celador.doc                                                                       

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:58:44; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (MOBILE) SC CDELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/pb-masina-nov-celador.doc                                         

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:55:08; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/pb-60-Celador-9-mai-nov-2018.doc                                                   

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:46:45; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/pb-vanz-Najar-Grup-75-nov-2018.pdf                                 

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:39:27; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/PB-nov-2018-Vit-Style.pdf                      

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:34:33; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/pb-nov-2018-MND.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:26:43; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/PB-VANZ-GICO-90imob-75mob-nov-2018.pdf               

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:18:05; 2018-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/PB-vanz-nov-2018-ADR.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:58:56; 2018-12-07. NOTIFICARE FALIMENT SC ROHER MOB SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/Notificare-faliment-Roher-Mob-srl.pdf                           

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:40:41; 2018-12-04. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/Publicatie-de-vanzare-ziar.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:30:36; 2018-12-03. SELCTIE OFERTE ARHIVARE SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/anunt-oferte-arhivare-Najar-Grup-SRL.pdf                

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:23:48; 2018-12-03. SELECTIE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE SC MAVIO SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/Solicitare-oferte-arhivare-SC-Mavio-SRL.pdf                      

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:16:17; 2018-12-03. ANUNT SELECTIE OFERTE PENTRU ANGAJARE EVALUATOR SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/12/Anunt-2-angajare-evaluator-SC-Adrian-Forest-SRL.doc           

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:44:16; 2018-11-29. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA SC RO GLASS BRAND SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Notificare-deschidere-procedura-insolventa-SC-Ro-Glass-Brand-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:23:49; 2018-11-23. NOTIFICARE FALIMENT SC MARADEDE FISH SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/NOTIFICARE-ZIAR-DESCHIDERE-PROCEDURA.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:16:54; 2018-11-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-de-vanzare-ziar-1.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:46:17; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC IASIDENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-75-SC-Iasident-SRL.doc         

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:24:16; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (50%) SC KAMORIS ORIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-50-SC-Kamoris-Orient-SRL.doc                 

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:11:18; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (70%) SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-75-SC-Omex-SRL.doc               

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:03:37; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC PANAITE SPEDITION SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Panaite-Spedition-SRL.doc                                        

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:51:51; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC ROLOTI SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-stoc-marfa-SC-Roloti-SRL.doc         

* ORA SI ZIUA PIBLICARII ANUNTULUI: 10:43:57; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (50%) SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-50-SC-Trimen-SRL.doc                                                                              

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:33:45; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE (70%) SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-70-SC-Univers-Eurolingua-SRL.doc     

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:25:59; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (70%) SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-70-SC-Univers-Eurolingua-SRL.doc                          

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:20:08; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-EAZFOREST-SRL.doc                                  

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:15:33; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE (75%) SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Eazforest-SRL-75.doc                         

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:09:32; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Zelda-SRL.doc                                               

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:03:11; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTO-70%) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-auto-70-SC-Kenotheoz-SRL.doc               

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:55:00; 2018-11-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Adrian-Forest-SRL.doc                                             

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:09:03; 2018-11-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LEMN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicate-vanzare-bunuri-SC-Lemn-Construct-SRL.pdf                 

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:02:37; 2018-11-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC LUCIPROD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Luciprod-SRL.pdf      

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:39:38; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-de-vanzare-ziar.doc           

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:19:45; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE-SAT PANGARACIOR-SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-sat-Pangaracior-SC-Kenotheoz-SRL-85.pdf     

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:10:17; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (TERENURI) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Pu-blicatie-vanzare-bunuri-85-terenuri-SC-Kenotheoz-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:02:35; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (90%) SC AFTARD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-90-Aftard-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:56:52; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-50-Ripanu-SR-Com-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:51:40; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-stoc-marfa-75-Celador-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:46:54; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-70-Celador-SRL.pdf  

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:36:22; 2018-11-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/11/Publicatie-vanzare-bunuri-60-Alistarica-Com-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:22:23; 2018-10-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE (75%) SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-75-SC-Omex-SRL.pdf                                     

*ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:56:01; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE (75%) SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-75-SC-Univers-Eurolingua-SRL.pdf

*ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:50:37; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (75%) SC UNIVERS EUROLINGUA . VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-75-Univers-Eurolingua-SRL.pdf

*ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:42:57; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (50%) SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-50-SC-Trimen-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:34:25; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC ROLOTI SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzaer-bunuri-stoc-marfa-SC-Roloti-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:28:51; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC PANAITE SPEDITION SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Panaite-Spedition-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:22:33; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE (80%) BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-80-SC-Najar-Grup-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:44:56; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KAMORIS SRL (50%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-50-SC-kamoris-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:25:46; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-imobiliare-90-si-mobiliare-75-SC-Gicovanu-Com-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:18:00; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Eazforest-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:13:07; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-Eazforest-SRL-75.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:06:15; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTO) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-auto-SC-Kenothoez-75.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:58:00; 2018-10-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Adrian-Forest-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:25:35; 2018-10-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Ripanu-SR-Com-SRL-50.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:20:46; 2018-10-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AFTARD SRL (90%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Aftard-SRL-90.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:14:43; 2018-10-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADITUR 2005 SRL (60%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Aditur-2005-SRL-60.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 18:04:24; 2018-10-11. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/PUBLICATIE-VANZARE-BUNURI-SC-ZELDA-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:59:33; 2018-10-11. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MNG GRUP INVEST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/PUBLICATIE-VANZARE-BUNURI-MNG-GRUP-INVEST-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:54:27; 2018-10-11. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI:  http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Omex-SRL-oct-2018.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:30:52; 2018-10-07. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA SC GILTAV COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/10/NOTIFICARE-DESCHIDERE-PROCEDURA-INSOLVENTA-GILTAV-COM-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:11:29; 2018-09-27. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE SC BUN LACTA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Solicitare-oferte-arhivare-SC-Bun-Lacta-SRL.pdf             

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:23:14; 2018-09-27. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA FALIMENT SC ELECTRONIX SERVICE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/NOTIFICARE-DESCHIDERE-PROCEDURA-FALIMENT-ELECTRONIX-SERVICE-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:47:06; 2018-09-25. ANUNTURI LICITATII CAPITAL INSOL SPRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Anunt-licitatii-capital-2018.docx

* ORA SI ZIUA PULICARII ANUNTULUI: 22:37:30; 2018-09-25. ANUNTURI LICITATII SUPRAOFERTARE CAPITAL INSOL SPRL BACAU. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Anunturi-licitatii-supraofertare-Capital-Insolv-septembrie-2018.docx

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ARTICOLULUI: 12:25:27; 2018-09-25. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Furnica-SRL-1.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:39:12; 2018-09-25. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AFTARD SRL (90%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-SC-Aftard-SRL-90.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:42:03; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL (50%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Trimen-SRL-50.doc                                                                              

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:32:29; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC OMEX SRL (75%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Omex-SRL-75.doc      

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:19:12; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC NAJAR GRUP SRL (85%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Najar-Grup-SRL-85.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:12:10; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC PANAITE SPEDITION SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Panaite-Spedition-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:03:31; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC UNIVERS EUROLINGUA SRL (80%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Univers-Eurolingua-SRL-80.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:56:09; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (80%) SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Univers-Eurolingua-SRL-80.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:58:18; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (SAT PANGARACIOR) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-sat-PangaraciorSC-Kenotheoz-SRL-90.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:49:43; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (TEREN STEJARU) SC KEONTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-teren-Stejaru-SC-Kenotheoz-SRL-90.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:43:33; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTO) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publictaie-vanzare-bunuri-auto-SC-Kenotheoz-SRL-80.pdf    

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:31:58; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Eazforest-SRL.doc             

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:27:59; 2018-09-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC EAZFOREST SRL (75%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Eazforest-SRL75.doc       

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:49:38; 2018-09-19. NOTIFICARE FALIMENT SC EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Notificare-faliment-Eurolingua-SRL.pdf                                       

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:23:29; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LUCIPROD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-SC-Luciprod-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:14:46; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-MND-prod-Com-SRL.doc                        

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:08:02; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LEMN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Lemn-Construct-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:01:37; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MGT FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/PUBLICATIE-VANZARE-MGT-Forest-SRL-75.doc         

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:57:00; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC CELADOR SRL (70%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Celador-SRL-70.doc                         

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:52:29; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MAVIO SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Mavio-SRL.doc                             

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:46:18; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ROLOTI COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Roloti-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:41:10; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC D&C TRANSPORT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-DC-Transport-SRL-septembrie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:36:10; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Adrian-Forest-SRL.doc     

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:21:59; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AGROCOMPLEX SA. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Agrocomplex-SA.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTUTULUI: 11:15:44; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/publicatie-vanzare-bunuri-SC-MND-prod-Com-SRL.doc                                 

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:01:53; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (50%) SC KAMORIS ORIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI:  http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-kamoris-Orient-50.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:38:02; 2018-09-19. ANUNȚURI ORGANIZARE SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ANGAJARE
EVALUATORI ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII RAPOARTELOR DE EVALUARE A BUNURILOR MOBILE DIN PATRIMONIILE S.C. TODOSIA PETMIR S.R.L.; SC ADRIAN FOREST SRL; SC ELROM SRL; SC GROUP ANDRA SRL SI SC JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTURILE AICI:

http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/anune-eval-TODOSIA.pdf

http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/anunt-eval-ADR.pdf

– http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/anunt-eval-elrom.pdf

http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/anunt-eval-group-andra.pdf

http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/anunt-eval-Jean-C.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:28:12; 2018-09-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TUDOPAM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Tudopam-SRL-85.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:17:53; 2018-09-17. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICIPublicatie de vanzare bunuri SC Furnica SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:21:52; 2018-09-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL (65%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-ALISTARICA-COM-65.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:11:18; 2018-09-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RAPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Rapanu-50.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:20:15; 2018-09-13. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (SUPRAOFERTAE) SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/anunt-2-supraofertare-Alistarica-Com-SRL.pdf   

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:55:22; 2018-09-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-de-vanzare-bunuri-GICOVANU-COM-SRL.pdf

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:48:38; 2018-09-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC IASODENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-de-vanzare-bunuri-IASIDENT-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:42:10; 2018-09-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA IMBRACAMINTE) SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-stoc-marfa-SC-Vit-Style-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:36:14; 2018-09-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNUTL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-de-vanzare-bunuri-ZELDA-SRL.pdf

 * ORA SI DATAPUBLICARII ANUNTULUI: 11:30:20; 2018-09-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC CELADOR SRL (70%). VEZI ANUNUTL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-Celador-70.pdf                 

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:36:04; 2018-09-06. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/09/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Furnica-SRL.doc

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:36:02; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-stoc-75-Celador-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:31:30; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-70-Celador-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:24:48; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Eazforest-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:19:33; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-Eaz-forest-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:31:41; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MGT FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/PUBLICATIE-VANZARE-MGT-Forest-august.pdf              

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 18:39:37; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-Adrian-Forest-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:37:10; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KAMORIS ORIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Kamoris-Orient-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:28:50; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Najar-Grup-SRL-august.pdf 

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:19:15; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Omex-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:11:04; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (STOC MARFA) SC ROLOTI SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-stoc-marfa-diverse-SC-Roloti-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:01:22; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-Trimen-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:24:13; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TUDOPAM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Tudopam-SRL-august.pdf         

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:19:22; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC PANAITE SPEDITION SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Panaite-Spedition-SRL-august.pdf        

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:13:59; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Univers-Euroligua-SRL-85-imob-UE.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:06:18; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (ECHIPAMENTE) SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-echipamente-SC-Univers-Eurolingua-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:58:50; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AGROCOMPLEX SA. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-SC-Agrocomplex-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:51:28; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC D&C TRANSPORT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-DC-Transport-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:29:30; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MAVIO SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Mavio-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:17:17; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-MND-Prod-Com-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:11:09; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LUCIPROD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzaer-SC-Luciprod-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:02:07; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LEMN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Lemn-Construct-SRL-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:56:09; 2018-08-22. PUBLICATIE VANZAER BUNURI SC MNG GRUP INVEST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-MNG-Grup-Invest-august.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:00:38; 2018-08-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU SRL (50%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-SC-Ripanu-SRL-50.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:45:19; 2018-08-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (SAT PANGARACIOR) SC KENOTHEOZ SRL.VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-bunuri-imobiliare-sat-Pangaracior-SC-Kenotheoz-90.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:38:51; 2018-08-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/PB-VANZ-kenotheoz-90-stejaru.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:33:08; 2018-08-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (AUTO) KENOTHEOZ SRL (85%). VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Publicatie-vanzare-auto-SC-Kenotheoz-SRL-85.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:53:47; 2018-08-13. ANUNT OFERTE ARHIVARE SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anunt-oferte-arhivare-Kenotheoz-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:53:54; 2018-08-08. ANUNT LICITATIE (SUPRAOFERTARE) VANZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anunt-licitatie-bunuri-SC-Alistarica-Com-SRL-supraofertare.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:40:40; 2018-08-03. CERERE OFERTA EVALUATORI SC FURNICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Anunt-cerere-oferte-evaluatori-Furnica-SRL.docx

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:01:02; 2018-07-31. NOTIFICARE FALIMENT SC GROUP ANDRA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/08/Notificare-faliment-Group-Andra.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:07:57; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC VIT STYLE. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-SC-Vit-Style-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:02:06; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TUDOPAM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Tudopam-SRL-95.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:56:13; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-SC-Trimen-SRL-50.docPublicatie vanzare SC Trimen SRL (50%)                                     

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:41:38; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Najar-Grup-95.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ARTICOLULUI: 13:31:02;2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Zelda-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:18:54; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ROLOTI. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-marfa-SC-Roloti-iulie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:11:58; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RAPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-SC-rapanu-Sr-Com-SRL-50.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:01:29; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC PANAITE SPEDITION. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-Panaite-Spedition-SRL-23-iulie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:51:32; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Omex-SRL-23-iulie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:43:55; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-Adrian-Forest-SRL-23-iulie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:24:13; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Eurolingua-SRL-90.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:32:15; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Univres-Eurolingua-SRL90-iulie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:15:22; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MNG GRUP INVETS SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-MNG-Grup-Invest-SRL-iulie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:07:28; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-MND-Prod-SRL-23-iulie.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:01:05; 2018-07-23. VANZARE BUNURI SC MGT FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-

content/uploads/2018/07/PUBLICATIE-VANZARE-MGT-Forest-iulie-2018-75.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:55:10; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MAVIO SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Mavio.doc

ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:04:40; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KAMORA ORIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publiucatie-vanzare-Kamora-Orient-SRL-75.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 10:10:31; 2018-07-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC IASIDENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-Iasident-SRL-80.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:34:28; 2018-07-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SI IMOBILE SC GICOVANU COM SRL.VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-si-imobile-SC-Gicovanu-Com-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:24:55; 2018-07-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC D&C TRANSPORT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-DC-Transport-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:18:50; 2018-07-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AGROCOMPLEX SA. VEZI ANUNTUL AICI:  http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-Agrocomplex-SA.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:48:09; 2018-07-17. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA SIMPLIFICATA A FALIMENTULUI SC KONAPEX CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Notificare-faliment-SC-Konapex-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:33:41; 2018-07-17. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Ripanu-SR-Com-SRL-iulie.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:38:56; 2018-07-14. NOTIFICARE FALIMEN SC NOVA COLANT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/07/Notificare-faliment-SC-Nova-Colant-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:11:16; 2018-06-28. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA SC RUB TEXIM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Notificare-insolventa-SC-Rub-Texim-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:05:37; 2018-06-23. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-MND-Prod-Com-SRL-23-iunie.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:36:48; 2018-06-22. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA SC ROHER MOB SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Deschidere-procedura-insolventa-SC-Roher-Mob-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:55:14; 2018-06-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AFTARD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Aftard-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:23:33; 2018-06-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TUDOPAM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Tudopam-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:18:38; 2018-06-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC PANAITE SPEDITION SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Panaite-Spedition-SRL-15-iunie.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:12:05; 2018-06-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Zelda-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:05:34; 2018-06-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-MND-PROD-COM-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:55:10; 2018-06-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Kenotheoz-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:44:14; 2018-06-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (TERENURI SAT STEJARU) SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/PUBLICATIE-VANZARE-BUNURI-TERENURI-SAT-STEJARU-SC-KENOTHEOZ.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:36:52; 2018-06-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Kenotheoz-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:11:29; 2018-06-13. NOTIFICARE FALIMENT SC FLORASTAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Notificare-faliment-SC-Florastan-Construct-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:43:53; 2018-06-08. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TUDOPAM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Tudopam.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:47:29; 2018-06-05. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MAVIO SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Mavio-SRL.doc

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:58:59; 2018-06-01. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-mobile-SC-Najar-Grup.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 11:46:14; 2018-06-01. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/06/Publicatie-vanzare-bunuri-imobile-SC-Najar-Grup-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:30:12; 2018-05-29. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA SIMPLIFICATA A FALIMENTULUI SC KONAPEX CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Notificare-faliment-SC-Konapex-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 18:28:20; 2018-05-28. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-Adrian-Forest-SRL-28-mai.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:48:57; 2018-05-24. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC OMEX SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Omex-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:35:46; 2018-05-24. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Trimen-SRL-50.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:44:48; 2018-05-18. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADITUR 2005 SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Aditur-SRL-60.pdf

 *  ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:34:01; 2018-05-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Vit-Style-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:25:17; 2018-05-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-Alistarica-Com-SRL-75.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:54:48; 2018-05-08. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AFTARD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-Aftard-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:57:01; 2018-05-05. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: http://atacul.ro/wp-content/uploads/2018/05/Publicatie-vanzare-bunuri-SC-Ripanu-SR-Com-SRL.pdf

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:25:54; 2018-04-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Univers Eurolingua SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:20:08; 2018-04-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ROLOTI SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Roloti SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:08:55; 2018-04-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Gicovanu Com SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:01:20; 2018-04-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri mobile SC Eazforest SRL(75%)

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 07:54:54; 2018-04-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri imobile SC Eazforest SRL

* ORA SI ZIUA PUBLUCARII ANUNTULUI: 07:50:42; 2018-04-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri mobile SC Eazforest SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 07:43:27; 2018-04-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI DIVERSE SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicate vanzare diverse bunuri SC Celador SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 7:37:48 AM; 2018-04-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI (COMPLEX COMERCIAL SI HOTEL) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publictaie vanzare (complex comercial si hotel) SC Celador

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 07:31:27; 2018-04-16. PUBLICATEI VANZARE BUNURI (SPATIU COMERCIAL) SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare spatiu comercial SC Celador SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:10:52; 2018-04-06. NOTIFICARE FALIMENT SC JEAN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare faliment SC Jean Construct SRL

* ORA SI ZIUA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:47:27; 2018-03-30. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE (TERENURI SI CLADIRI). VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri imobile (terenuri si constructii) SC Kenotheoz SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:36:47; 2018-03-30. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri mobile SC Kenotheoz SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:28:45; 2018-03-30. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri imobile SC Kenotheoz SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:20:52; 2018-03-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC TURISMO AZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri mobile Turismo AZ SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:08:19; 2018-03-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC MULTIMOB SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri mobile SC Multimob SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:29:09; 2018-03-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri mobile SC Najar Grup SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:37:42; 2018-03-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC IASIDENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Iasident SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:34:13; 2018-03-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Najar Grup SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:29:51; 2018-03-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: publicatie vanzare bunuri SC Zelda SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:24:22; 2018-03-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri MND Prod SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:11:28; 2018-03-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KAMORIS ORRIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Kamoris Orient SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 13:02:43; 2018-03-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RIPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Ripanu SR Com SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:08:52; 2018-02-27. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARICA COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri Alistarica Com SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:53:00; 2018-02-26. VANZARE BUNURI SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Kenotheoz SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:33:43; 2018-02-26. NOTIFICARE INSOLVENTA SC SANDOTERM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare insolventa Sandoterm SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:00:22; 2018-02-24. NOTIFICARE INSOLVENTA SC GROUP ANDRA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare insolventa SC Group Andra SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:29:43; 2018-02-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MNG GRUP INVEST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC MNG Grup Invest

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:24:57; 2018-02-20. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AGROCOMPLEX SA. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatia vanzare bunuri SC Agrocomplex SA

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 07:31:50; 2018-02-20. NOTIFICARE FALIMENT SC TUDOPAM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare faliment Tudopam SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ARTICOLULUI: 20:13:15; 2018-02-17. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Trimen SRL (50%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:06:38; 2018-02-17. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADITUR 2005 SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Aditur 2005 SRL (60%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:00:48; 2018-02-17. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare Najar Grup SRL (75%)

* 13:40:31; 2018-02-13: 

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 17:52:16; 2018-02-12. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC UNIVERS EUROLINGUA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: UNIVERS EUROLINGUA (FEB 2017)

* 16:02:40; 2018-02-12:

* ORA SI DATA ANUNTULUI: 23:01:37; 2018-02-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNTUL AICIPublicatie vanzare Vite Style SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:53:37; 2018-02-09. SOLIICTARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare

* 8:46:50 AM; 2018-02-03:

 

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:20:21; 2018-02-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MAVIO SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Mavio SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 23:20:55; 2018-01-29. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Kenotheoz SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:55:59; 2018-01-26. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC AFTARD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Aftard SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:30:13; 2018-01-25. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC PANAITE SPEDITION. VEZI ANUNTUL AICI: Pubblicatia vanzare Panaite Spedition (ian)

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:23:19; 2018-01-25. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC D&C TRANSPORT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri D&Transport SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:16:29; 2018-01-25. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTULAICI: Publicatie vanzare bunuri SC Trimen SRL (75%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:41:56; 2018-01-24. ANUNT SELECTIE OFERTE PENTRU ANGAJARE EVALUATOR. VEZI ANUNTUL AICI: ANUNT selectie oferte pentru angajare evaluator

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:15:11; 2018-01-04. PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE SC EAZFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri mobile SC Eazforest SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:20:21; 2018-01-03. PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE SC EAFOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Eazforest SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:31:11; 2017-12-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LUCIPROD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare Luciprod SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:24:40; 2017-12-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MGT FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC MGT Forest SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:15:10; 2017-12-21. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MNG GRUP INVEST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC MNG Grup Invest SRL

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:47:37; 2017-12-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Celador SRL (85%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:43:19; 2017-12-19. PUBLICATIE VANZARE COMPLEX COMERCIAL SI HOTEL SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare spatiu comercial si hotel SC Celador SRL (70%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:38:48; 2017-12-19. PUBLICATIE VANZARE SPATIU COMERCIAL SC CELADOR SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare spatiu comercial Celador SRL (70%)

*  ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:28:41; 2017-12-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADITUR 2005 SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Aditur SRL (60%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:56:23; 2017-12-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Kenotheoz SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:49:09; 2017-12-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KAMORIS ORIENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Kamoris Orient SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:38:50; 2017-12-19. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri Gicovanu SRL (95%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:30:17; 2017-12-19. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA SC COSTERM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare insolventa SC Costerm SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:29:25; 2017-12-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Najar Grup SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:20:31; 2017-12-14. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARIC COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Alistarica (85%)

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:39:20; 2017-12-13. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MND PROD SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC MND Prod SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:30:15; 2017-12-13. PUBLICATIE VAJZARE BUNURI SC ZELDA SRL. VEZI ANUNTUL AICI:Publicatie vanzare bunuri SC Zelda SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:40:40; 2017-12-07. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare Trimen SRL

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:45:33; 2017-12-02. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC RAPANU SR COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Rapanu SR Com SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:16:47; 2017-12-01. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC PANAITE SPEDITION SRL. VEZI ANUNTUL AICI:Publicatie vanzare Panaite Spedition (dec)

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:27:01; 2017-11-27. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC IASI DENT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Iasident SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:44:24; 2017-11-21. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SC LERA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Convocator Adunarea Generala a Actionarilor SC Lera SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:17:49; 2017-11-20. NOTIFICARE INSOLVENTA SC ANTDEN TRANSPORT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare insolv Antden Transport SRL 

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:34:32; 2017-11-15. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC TRIMEN SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Trimen SRL                          

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:32:16; 2017-11-13. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE SC IL CAMPIONE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare Il Campione

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 16:11:09; 2017-11-06. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC MNG GRUP INVEST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri MNG Grup Invvest SRL(03.11.2017) MNG Grup

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:32:38; 2017-11-02. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE FIRMA. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare documente firma

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:40:55; 2017-10-31. SOLICITARE OFERTE PRELUARE MEDICAMENTE EXPIRATE SC DANTE FARM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte preluare medicamente expirate 

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:45:01; 2017-10-31. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE SC DANTE FARM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare SC Dante Farm SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:39:59; 2017-10-31. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE SC SIM JIMI COM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare documente SC Sim Jimi Com SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:11:59; 2017-10-30. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC GICOVANU SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare SC Gicovanu

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 12:07:42; 2017-10-30. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LUCI PROD SRL. VEZI AICI ANUNTUL: Publicatie vanzare Luciprod SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:24:54; 2017-10-28. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LEMN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Lemn Construct SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:19:16; 2017-10-28. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC NAJAR GRUP SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare Najar Grup SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:52:54; 2017-10-28. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC KENOTHEOZ SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Kenotheoz

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20:39:19; 2017-10-28. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ALISTARICA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri Alistarica Com SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 22:30:46; 2017-10-19. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE FIRMA. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare documente Lupnel SRL (2) 

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 8:41:28 AM; 2017-10-16. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE FIRMA. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare Chind Trans srl

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 08:28:00; 2017-10-16. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC LEMN CONSTRUCT SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri SC Lemn Construct SRL 

*ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 23:05:01; 2017-10-14. NOTIFICARE FALIMENT SC ELROM SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare faliment Elrom SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:51:51; 2017-10-13. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE SC LUPNEL SRL. VEZI ANUNTUL AICI: solicitare oferte arhivare documente Lupnel SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:46:57; 2017-10-13. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC VIT STYLE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare bunuri Vit Style SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:06:38; 2017-10-13. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE SC IL CAMPIONE SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare Il campione

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:01:19; 2017-10-13. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ADRIAN FOREST SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare SC Adrian Forest SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 19:33:50; 2017-10-11. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA FALIMENT SC BUN LACTA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare faliment SC Bun Lacta SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 15:37:16; 2017-10-11. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare Honeyplus SRL

* ORA SI DATA ANUNTULUI: 18:04:28; 2017-10-09. PUBLICATIA VANZARE BUNURI SC MARION TRANS SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare Marion Trans SRL

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:16:58; 2017-10-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ROMWOOD INDUDSTRIES SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare Romwood Industries SRL

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 09:09:36; 2017-10-09. PUBLICATIE VANZARE BUNURI SC ROLOTI SRL. VEZI DOCUMENTUL AICI: Publicatie vanzare Roloti

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 14:13:20; 2017-10-03. NOTIFICARE DESCHIDERE PROCEDURA FALIMENT SC BUN LACTA SRL. VEZI ANUNTUL AICI: Notificare faliment SC Bun Lacta SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 21:36:38; 2017-10-01. SOLICITARE OFERTE ARHIVARE DOCUMENTE FIRMA. VEZI ANUNTUL AICI: Solicitare oferte arhivare

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: (13:36:45; 2017-03-15) CAPI NICOARA MARIA-CRISTINA SI NISTOR ION, LICHIDATOR JUDICIAR AL SC EXPONARDIA SRL, ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE  (3 APRILIE 2017). VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare Exponardia SRL

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: (21:11:06; 2017-02-13) CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA BACAU ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE. VEZI ANUNTUL AICI: Publicatie vanzare 24.02.2017 SC Lemn Construct

* ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: (11:51:10; 2017-02-13) SUBSCRISA CAPI NICOARĂ MARIA-CRISTINA SI NISTOR ION,  LICHIDATOR JUDICIAR AL S.C. PAVILION FRUCT S.R.L DIN PIATRA NEAMT, ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE: VEZI ANUNTUL AICI: Licitatie Pavilion Fruct SRL

 * ORA SI DATA PUBLICARII ANUNTULUI: (07:47:19 2017-01-05) NOTIFICARE NICOARĂ MARIA – CRISTINA. DESCHIDERE PROCEDURA GENERALA DE INSOLVENTA S.C. FARMA ASTERA S.R.L VEZI ANUNTUL AICI: notificare insolventa FARMA ASTERIA S.R.L

* DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 10/30/2016 CAPITAL INSOL SPRL FILIALA BACĂU ORGANIZEAZA LICITATII PUBLICE CU STRIGARE. VEZI ANUNTUL AICI: anunt-ziar-licitatii-oct-2016anunt-ziar-licitatii-oct-2016

* DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 27.10.2016 CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA BACAU ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA DESCHISA. VEZI ANUNTUL AICI: publicatie-vanzare-mgt-fores-oct-2016t

* DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20.10.2016 CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA BACAU ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE. VEZI ANUNTUL AICI: publicatie-vanzare-luciprod-oct-2016

* DATA PUBLICARII ANUNTULUI: 20.10.2016 CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA BACAU ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE. VEZI ANUNTUL AICI: publicatie-vanzare-mng-oct-2016

    • PUBLICITATE CAZARE COMPLEX CASUTE DE VACANTA BAICU

    •  

 

  •