Exclusivitate! Sentința prin care fiul unui politician a fost găsit vinovat pentru devalizarea firmei pe care a administrat-o

Home » Dezvăluiri » Exclusivitate! Sentința prin care fiul unui politician a fost găsit vinovat pentru devalizarea firmei pe care a administrat-o

By admin on ianuarie 22, 2019. 2 Comments

Andrei George Ursărescu, fiul lui Dorinel Ursărescu, fostul deputat PNL/ALDE condamnat la închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție și judecat în alt dosar tot pentru corupție, a fost varianta Ministerului Economiei pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație a Societății Naționale a Sării, companie la care statul român deține 51% din acțiuni. Ursărescu jr. nu a putut fi validat în această funcție, întrucât în momentul în care reprezentanții companiei au vrut să opereze modificările la Registrul Comerțului s-a aflat că Ursărescu jr. are cazier fiscal. În mai 2016, Curtea de Apel Bacău a respins apelul lui Ursărescu jr. împotriva deciziei Tribunalului Neamț care a dispus atragerea răspunderii personale pentru suma de 3,3 milioane de lei în dosarul de faliment al firmei Civica Construct SRL Roman. Faptul că Ursărescu jr. trebuie să acopere o „gaură” de peste 700.000 de euro, pentru care a fost găsit vinovat de către instanță, nu este deloc compatibil cu numirea lui într-o funcție de administrator la o societatea comercială. Cazierul fiscal nu-i permitea acest lucru.

Atacul.ro prezintă în exclusivitate sentinţa civilă nr. 373/F din 13.10.2015 a Tribunalului Neamț (rămasă definitivă după ce Curtea de Apel a respins apelul lui Andrei Ursărescu), în care arată foarte clar de ce lui Ursărescu jr. i s-a atras răspunderea personal și de ce trebuie să plătească o suma foarte mare de bani.

Dispune ca parte din pasivul societăţii debitoare, în cuantum de 3.345.311 lei, să fie suportat de Ursărescu Andrei-George

 

„România Tribunalul Neamţ

Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Dosar nr. 5875/103/2013

Sentinţa civilă nr. 373/F Şedinţa publică din 13.10.2015 Instanţa constituită din:

Preşedinte – Cătălin Serghei – judecător sindic

Ifrim Violeta – grefier

Pe rol examinarea procedurii insolvenţei prev. de Legea nr. 85/2006 privind pe debitorul Civica Construct S.R.L., cu sediul în Roman, str. Tirului nr.3, judeţul Neamţ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns lichidatorul judiciar, lipsă fiind părţile. Procedura completă. După referatul grefierului, care învederează instanţei că s-au depus la dosar decătre: creditorul Compania Romprest Service S.A.: cerere prin care, în tem. art. 411 alin.1pct.2 teza finală, solicită judecarea cauzei în lipsă; lichidatorul judiciar: raportul prev. de art.21 alin.1 din Legea nr. 85/2006, privind stadiul procedurii falimentului împotriva debitorului;

Instanţa constată că, la prezenta cauză s-a trimis spre conexare dosarului nr. 5875/103013/a1, având ca obiect cererea formulată de către lichidatorul judiciar, în contradictoriu cu pârâtul Ursărescu Andrei George, pentru angajarea răspunderii personale. Constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prev. de art.139 alin.1 Cod procedură civilă, pârâtul având calitatea de fost administrator al societăţii debitoare, pentru o mai bună administrare a cauzelor, admite conexarea. Practicianul în insolvenţă arată că până la acest moment nu a intrat în posesia documentelor privind transferul de proprietate al autoturismului marca Lincoln, deşi a luat legătura atât cu beneficiarul contractului de leasing cât şi cu societatea de leasing, iar Registrul Auto Român nu poate elibera documentele privind starea tehnică a autoturismului decât la solicitarea proprietarului, care la acest moment este societatea de leasing. Astfel, apreciază că în acest stadiu al procedurii poate fi judecată cererea de atragere a răspunderii personale, deoarece suma care s-ar obţine în urma valorificării acestui bun mobil, nu modifică semnificativ cuantumul sumei pentru care s-a formulat cererea. Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în cadrul dezbaterilor asupra cererii de atragere a răspunderii personale. Practicianul în insolvenţă solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată. Astfel,aşacum rezultă din raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă, fostul administrator al debitorului a cauzat starea de insolvenţă, prin săvârşirea faptelor prev. de art.138 alin.1 lit. a din Legea nr. 85/2006, folosind bunurile societăţii în interesul altei persoane în condiţiile în care nu a predatstocurile scriptice cu o valoare de 2.897.511 lei şi nu a urmărit încasarea debitorilorsocietăţii.

Instanţa reţine în pronunţare cererea formulată de către lichidatorul judiciar în tem. art.138 din Legea nr. 85/2006 şi stabileşte termen la data de 26.01.2016, ora 12,00, pentru a se finaliza operaţiunea de înmatriculare a autoturismului, după care se va proceda la vânzare, după care,

Tribunalul, Judecătorul sindic,

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.05.2015, sub nr.5875/103/2013/a1 lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L. a solicitat obligarea pârâtului Ursărescu Andrei-George la suportarea unei părţi din pasivul societăţii debitoare Civica Construct S.R.L. Roman, în cuantum de 3.345.311 lei.

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a arătat că, astfel cum rezultă din raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia insolvenţei debitorului Civica Construct S.R.L., răspunzător de ajungerea societăţii în stare de insolvenţă se face Ursărescu Andrei-George, în calitate de fost administrator statutar, care a cauzat starea de insolvenţă prin săvârşirea faptei prevăzute de art.138 alin.1 lit. a din Legea 85/2006. Astfel, a folosit bunurile societăţii în interesul altei persoane, prin faptul că nu a predat stocurile scriptice cu o valoare de 2.897.511 lei şi nu a urmărit încasarea debitorilor societăţii cu un sold de 447.800 lei. Apariţia stării de insolvenţă şi prejudiciul sunt contemporane perioadei de timp în care şi-a exercitat mandatul de administrator pârâtul Ursărescu Andrei-George. În drept au fost invocate dispoziţiile art.138 alin.1 lit. a din Legea 85/2006. Deşi a fost legal citat pârâtul nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare. La termenul din data de 13.10.2015 instanţa a dispus conexarea dosarului nr.5875/103/2013/a1 la dosarul nr.5875/103/2014, având ca obiect procedura insolvenţei debitorului Civica Construct S.R.L. Roman. Analizând cererea de atragere a răspunderii personale instanţa reţine următoarele: Prin încheierea pronunţată la data de 21.01.2014 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei iar prin sentinţa civilă nr.331/F/17.06.2014 s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Civica Construct S.R.L. Roman. Pasivul  societăţii  debitoare  este  în  cuantum  de 3.574.170,9 lei şi  este  compus din creanţe  salariale  în cuantum de 118.419 lei şi creanţele următorilor creditori înscrişi în tabelul definitiv consolidat (fila 140 dosar): Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ – 118.419 lei; C.E.C. Bank S.A. – 899.523,66 lei; Holcim S.A. – 12.125 lei; Marbach S.R.L. – 4.303,37 lei; Danlin XXL S.R.L. – 44.314,13 lei; Compania Romprest Service S.A. Bucureşti – 33.966,63 lei; Adeplast S.A. – 17.350,31 lei; E-ON Energie România S.A. – 52.715,64 lei; Vodafone România S.A. – 67.801,34 lei; Eco Public S.R.L. – 3.065,38 lei; E85 ImpexS.R.L. Roman- 1.922.570,12 lei; Srac Cert S.R.L. Bucureşti– 749,28 lei; Bauer România S.R.L. Bucureşti – 19.532 lei.

Pârâtul a avut calitatea de asociat unic şi a îndeplinit funcţia de administrator al societăţii debitoare începând cu data de 12.04.2012 şi până la deschiderea procedurii falimentului. Potrivit art.138 alin.1 din Legea 85/2006 în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin.1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. Răspunderea prevăzută de aceste dispoziţii legale presupune îndeplinirea următoarelor condiţii: săvârşirea unei fapte ilicite dintre cele enumerate de lege , existenţa prejudiciului ,existenţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia persoanei care răspunde. În cauză sunt îndeplinite toate aceste condiţii ale răspunderii reglementate de art.138 din legea 85/2006 , în persoana pârâtului. Din raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului întocmit în cauză de lichidatorul judiciar şi care nu a fost contestat, a rezultat că pârâtul a săvârşit fapta prevăzută de art.138 alin.1 lit. a din Legea 85/2006 ( filele 121-126 dosar).

Potrivit evidenţei contabile, la data de 31.12.2013, societatea debitoare deţinea în patrimoniu stocuri în valoare de 2.897.511 lei şi avea de încasat de la clienţi suma de 1.114.561 lei. În categoria creanţelor figurează şi contul debitorilor diverşi cu o valoare totală de 447.800 lei. Cu toate că a avut cunoştinţă despre obligaţia privind predarea patrimoniului societăţii debitoare, deschiderea procedurii dispunându-se ca urmare a cererii sale,fortul administrator statutar nu a predat lichidatorului judiciar activele circulante constând în stocuri. De asemenea, pârâtul nu a efectuat demersuri pentru recuperarea sumei de 447.800 lei, evidenţiată în contul debitori diverşi. Astfel, este neîndoielnic faptul că, aceste bunuri ale societăţii, au fost folosite de fostul administrator statutar în interesul propriu sau în interesul unor terţi, prejudiciul creat fiind în cuantum de 3.345.311 lei” Între acest prejudiciu şi faptele pârâtului există o legătură de cauzalitate directă. Pentru aceste considerente, în temeiul art.138 alin.1 lit. a din Legea 85/2006, va admite cererea de atragere a răspunderii şi va dispune ca parte din pasivul societăţii debitoare Civica Construct S.R.L. Roman, în cuantum de 3.345.311 lei, să fie suportat de pârâtul Ursărescu Andrei-George.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:

Admite cererea de atragere a răspunderii personale formulate de lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L. cu sediul în Roman, str. Cuza Vodă bl.23, ap.11, judeţul Neamţ. Dispune ca parte din pasivul societăţii debitoare Civica Construct S.R.L. Roman, în cuantum de 3.345.311 lei, să fie suportat de fostul administrator statutar Ursărescu Andrei-George, cu domiciliul în (***).

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 13.10.2015.

(Sursa foto: Facebook/Andrei Ursarescu)

Daniel MURARU

Citeste si:

Revoltător! Au pus șef la Compania Sării un personaj cu cazier fiscal. Ursărescu jr., lovitură de 3,3 milioane de lei

Facebooktwitterlinkedin

2 Comentarii la Exclusivitate! Sentința prin care fiul unui politician a fost găsit vinovat pentru devalizarea firmei pe care a administrat-o

 1. Ioanvaler   ianuarie 22, 2019 at 8:44 pm

  Doamne ce nenorocit este tata su ! Să-ți sacrificii propriul fiu acesta se numește genocid !VA IMAGINAȚI CE MINTE BOLNAVA , DIABOLICA !
  Cum ii mai tine pământul !
  RUȘINE EXCROCULUI !

  Răspunde
 2. Animalele x   ianuarie 25, 2019 at 7:37 pm

  Nu mai poate de rusine! Drept pedeapsă ii da statul o functie bineplatita! O mina de nenorociti si noi o grămadă de prosti stam si ne minunam! Ca cam asa ne si trebe! Sictir, nenorocitilor!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.