Asaftei, șeful interimar al Consiliului Judetean Neamț, prins cu mâna-n în banii firmelor sale. Instanța a dispus atragerea răspunderii personale pentru 827.000 de lei

Home » Investigații » Asaftei, șeful interimar al Consiliului Judetean Neamț, prins cu mâna-n în banii firmelor sale. Instanța a dispus atragerea răspunderii personale pentru 827.000 de lei

By admin on februarie 26, 2018. 6 Comments

Ion Asaftei (foto centru), președinte al ALDE Neamț și vicepreședintele Consiliului Judetean Neamt, cu atributii de președinte în perioada cât titularul functiei, Ionel Arsene, se află în arest preventiv, are un trecut în afaceri interesant, care ar trebui să fie analizat cu maximă atenție. Mai ales că vorbim de o persoană cu funcție în cea mai importantă instituție publică din județ-Consiliul Județean Neamț, unde Asaftei este acum ordonator principal de credite. Vorbim de două situații în care lui Ion Asaftei i-a fost atrasă răspunderea personală în cazul a unor societăți aflate în faliment pe care le-a condus în calitate de administrator, dar în care a avut și calitatea de acționar. Sunt documente cu informații clare care arată că Asaftei a fost găsit vinovat pentru că firmele sale au ajuns în faliment. Atragerea răspunderii personale s-a făcut pentru o sumă totală de peste 820.000 de lei, bani pe care Asaftei nu i-a achitat nici până astăzi Fiscului. Și aici cineva ar trebui să verifice de ce vicele CJ-ului nu a achitat niciun leu în condițiile în care vorbim despre sentințe defintive și irevocabile care datează din 2010, respectiv 2013. Președintele interimar al CJ-ului are un trecut fiscal tenebros care, credem că i-a adus și un cazier fiscal pe măsură, unde i-au fost menționate faptele comise. Cum nu și-a achitat datoriile către Fisc este puțin probabil ca Asaftei să aibă în acest moment cazierul fiscal curat, dar nu imposibil dacă ne gândim la câte se întâmplă în România. Orice persoană căreia i se atrage răspunderea personală într-un dosar de faliment nu mai are voie o perioadă de timp să mai conducă societăți comerciale. Păi, cum vine asta? Nu ai voie să conduci o societate comercială, iar  în schimb ți se permite să conduci instituția cu cel mai mare buget din județ? Se pare că da, pentru că România este țara tuturor posibilităților.

Roxitour Prod Com SRL, Asaftei bun de plată cu 699.568,67 lei

Firma Roxitour Prod Com SRL a fost înfiintată în anul 1996, iar datele oficiale arată că Ion Asaftei era actionar unic și administrator. În 2003, firma a inceput să aibă probleme și a intrat în reorganizare judiciară. Într-un final, societatea a intrat în faliment și a fost dizolvată. Numai că lichidatorul judiciar a solicitat atragerea răspunderii personale a administratorului, pe motiv că acesta a fost vinovat de situația în care a ajuns firma. Judecătorul sindic a analizat și a decis ca lui Ion Asaftei să-i fie atrasă răspunderea personală. Se întâmpla în martie 2010:

„Admite cererile de atragere a răspunderii personale formulate de lichidatorul judiciar şi creditorii A.V.A.S. Bucureşti, MUNICIPIUL ROMAN şi D.G.F.P. Neamţ. Dispune ca pasivul societăţii debitoare S.C. ROXITOUR PRODCOM S.R.L. să fie suportat de fostul administrator al acesteia. Obligă fostul administrator ASAFTEI ION să plătească următoarele sume: – suma de 692.477,85 lei creditoarei D.G.F.P. Neamţ; – suma de 1.010,32 lei creditorului MUNICIPIUL ROMAN; – suma de 3.001,04 lei creditoarei A.V.A.S. BUCUREŞTI; – suma de 2.700,00 lei creditorului ASAFTEI ION şi – suma de 379,46 lei creditoarei S.C. MOLDOPLAST S.A., reprezentând creanţe neacoperite. Dispune luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor personale ale fostului administrator, până la concurenţa sumei de 699.568,67 lei, reprezentând totalul creanţelor menţionate mai sus. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 19.05.2010. Definitivă. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 17.03.2010”, se arată în decizia instantei Tribunalului Neamt

Decizia este atacată cu recurs la Curtea de Apel Bacău, însă magistratii băcăuani resping cererea. În aceste conditii, Asaftei recurge la o ultimă solutie și introduce, tot la Curtea de Apel Bacău, o cerere de revizuire.

Iată motivele de revizuire invocate de către avocatul lui Asaftei. În document se vorbește, la un moment dat, de un beci pe care Asaftei l-ar fi vândut societătii pe care o conducea, dar și de sume mari de bani pe care Asaftei le-a ridicat din casieria firmei fără să le restituie sau să le justifice cu documente.

Domnule Presedinte,

Subsemnatul Asaftei Ion domiciliat în Satul Borseni, Comuna Războieni, Judetul Neamt, în calitate de asociat unic al Roxitour Prodcom SRL aflata în faliment, CUI 6357275, J27/447/1996, reprezentat de Avocat Gheorhe Funieru cu sediul în Bucuresti Str Frumoasa nr. 49, ap 3 et 1, sector 1, formulez:

                                                 Motive de revizuire

solicitându-vă respectuos să pronuntati o hotărâre prin care să dispuneti admiterea cererii de revizuire, retractarea Deciziei nr. 1323/2010 pronuntata în dosarul nr. 18.1/103/2003 al Curtii de Apel Bacău Sectia Comercială, de Contencios Administrativ si Fiscal si fixarea unui termen pentru rejudecarea recursului, 

În fapt,

Dezlegarea dată cauzei în recurs s-a făcut fără ca instanta să se pronunte asupra inexistentei în dosarul cauzei a dovezilor privind valorificarea bunului imobil de lichidatorul societătii, a lipsei documentelor justificative cu privire la sumele retrase din casieria societătii, precum si asupra lipsei de interes a subsemnatului în privinta urmăririi si recuperării creditelor societătii. Totodată, instanta de recurs a omis să analizeze si să se pronunte asupra unora din motivele de recurs invocate. Un prim motiv de casare neanalizat de instanta de recurs îl reprezintă, astfel cum a fost expus prin motivarea recursului, gresita apreciere a incidentei în cauză a dispozitiilor art.138 alin.1 lit.a si b;.întrucât incidenta cazurilor de atragere a răspunderii personale trebuie determinată pornind de la fapta săvârsită de organul de conducere către eventualul caz de atragere a răspunderii si nu ca în raportul lichidatorului care a luat pe rând cazurile de atragere a răspunderii încercând să justifice incidenta fiecăruia dintre acestea. Aflându-ne pe tărâmul dispozitiilor art.3041 din codul de procedură civilă, toate motivările indicate în sustinerea recursului reprezintă tot atâtea cazuri de casare, mare parte din acestea nefiind analizate de instanta de recurs. Astfel, în ce priveste lit.a, au retinut atât tribunalul, cât si curtea de apel faptul că am folosit în interes personal bunurile societătii, prin bunuri întelegând lichidati, solutie gresită, întrucât capitalul, în sensul de fonduri bănesti, nu se poate confunda cu bunurile unei societăti, mobile sau imobile.(în mod corect nu s-a solicitat si nici nu s-a dispus atragerea răspunderii personale pentru teza a 2-a a art.138 alin.1 lit.a – folosirea creditelor societătii, atât raportul lichidatorului judiciar, cererea de atragere a răspunderii, cât si hotărârile judecătoresti refeindu-se strict la bunuri”). Un alt motiv de casare neanalizat de instanta de recurs este reprezentat de criticile subsemnatului cu privire la faptul că as fi ridicat pe parcursul a 3 ani, sub formă de avansuri din trezorerie sume importante de bani, fără ca acestea să fie restituite sau justificate pe bază de documente legal întocmite, în valoare totală de 55.426,01 lei. Concluzia instantei de fond a fost întemeiată pe raportul privind cauzele si împrejurările care au dus la aparitia insolventei debitorului întocmit de lichidatorul judiciar Pavel Management IPURL. Concluzia de mai sus este argumentată de lichidator în punctele a2 si E din completarea la raport întocmită în 09.11.2009. în preambulul completării raportului, arată lichidatorul că materialul documentar luat în considerare la efectuarea analizei contabile conform art.138 din Legea nr. 85/2006 a fost constituit din: bilanTuri contabile aferente anilor 2001, 2002, 2003; balanta lunii iunie 2003 si raportul de expertiză contabilă a domnului expert Gâdoi Ion. De asemenea, după concluzii, arată că documentele justificative avute în vedere la întocmirea raportului au fost bilanturi contabile si balantele aferente. Or, documente justificative contabile sunt documentele contabile tehnico-operative (de ex. chitante, facturi, ordine de plată SA) pe baza cărora se întocmesc mai apoi notele contabile, care sunt folosite la întocmirea balantelor, care la rândul lor stau la baza întocmirii bilanturilor, astfel încât bilanturile si balantele contabile reprezintă doar situatii centralizate reflectând numai valori globale, fără nici o referintă la documentele contabile justificative în temeiul cărora s-au înscris sumele respective. În aceste conditii ne întrebăm retoric cum a putut verifica domnul lichidator întocmirea documentelor justificative fără a verifica documentele justificative. Un alt motiv de casare neanalizat de instanta de recurs, este reprezentat de lipsa caracterului cert al sumei pentru care s-a dispus atragerea răspunderii subsemnatului. După cum am arătat si în motivarea recursului, la punctual e din completarea la raportul lichidatorului judiciar se arată că fondurile bănesti deturnate ar fi de 639.986, 31lei (sumă reprezentând, asa cum arată lichidatorul, valoarea totală a debitelor SC Roxitour Prodcom SRL) si nu 55.426,01 lei asa cum se arată la punctul a2 din acelasi raport, fără a se indica nici o modalitate prin care s-a ajuns la concluzia că valoare prejudiciului cauzat prin fapta culpabilă a subsemnatului se suprapune perfect cu valoarea debitului neacoperit al societătii falite. Un al 4-lea motiv de casare neanalizat – lipsa prejudiciului cauzat societătii falite prin vinderea către SC Roxitour Prodcom SRL a unui beci, achizitionat de subsemnatul în cadrul unei licitatii; operatiune care, după cum am arătat în mod constant, dincolo de a diminua patrimoniul societătii, a adus un plus de valoare acestuia. La o analiză succintă a operatiilor comerciale mentionate se observă cu usurintă că subsemnatul, fără a încerca obtinerea vreunui profit personal, am mărit patrimoniul debitoarei. Nici lichidatorul si nici instanta de fond nu au tinut seamă nici de evolutia inflatiei si nici de cresterea pietei imobiliare între 20.11.2000(momentul dobândirii imobilului de subsemnatul) si 25.07.2003(momentul trecerii imobilului în patrimoniul SC Roxitour Prodcom SRL). în plus, conform raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, dl. Casapu Ion, la momentul înstrăinării imobilului de la subsemnatul către societate, valoarea de circulatie a acestuia, în stadiul în care se afla la momentul respectiv, a fost de 80.400lei, mult peste pretul de vânzare de 74.200lei. în aceste conditii, în perioadă de crestere explozivă a preturilor proprietătilor imobiliare, vânzarea beciului către societate nu poate apărea, în nici un caz drept operatiune economică efectuată în interes personal, si cu atât mai putin, în frauda persoanei juridice pe care o administram. În plus, la momentul valorificării bunului de către lichidatorul judiciar, imobilul a fost evaluat de expertul Ciuche Cătălin la o valoare de piată de 142.760RON(dublul sumei cu care bunul a fost achizitionat de societate de la subsemnatul) si s-a hotărât scoaterea la licitatie a acestuia la un pret diminuat cu 20%, justificat de situatia juridică a proprietarului(societate aflată în lichidare). Faptul că lichidatorul nu a reusit valorificarea bunului decât la valoarea derizorie de 10.000RON(mult sub 10% din valoarea de piată) nu poate fi imputat subsemnatului. Desi, instanta de recurs a retinut apărările subsemnatului conform cărora nu s-a prejudiciat patrimoniul societătii întrucât bunul a fost valorificat, Ie-a respins cu motivarea că nu am produs dovezi cu privire la valorificarea acestuia. Toate dovezile privind procedura de valorificare a bunului se află la dosarul de lichidare si, implicit la dosarul cauzei, neanalizarea acestora de membrii completului de recurs constituind motivul de revizuire prevăzut de dispozitiile art.322 pct. 2 teza a 2-a. Un ultim motiv de casare necercetat de instanta de recurs este reprezentat de caracterul răspunderii organelor de conducere ale societătii, stict determinat de dispozitiile legale în materie. Astfel, am arătat în motivele de recurs că răspunderea prevăzută de art.138 din Legea nr. 85/2006 reprezintă o procedură specială, de exceptie, care justifică atragerea răspunderii personale a organelor de conducere a societătii aflate în insolventă numai pentru motivele limitativ arătate în textul legii si numai în limită prejudiciului cauzat prin fapta proprie ce se încadrează în motivele strict prevăzute de dispozitiile art.138. în cazul de fată, însumând valorile retinute de instantă cu titlul de prejudiciu nu se potrivesc cu valorile la a căror plată am fost obligat în dispozitiv. În plus, nu a fost analizată, si nici măcar indicată, până în acest moment legătura de cauzalitate între fapta ilicită a subsemnatului si prejudicial cauzat prin această faptă. Pentru cele de mai sus, vă solicit respectuos să pronuntati o hotărâre prin care să dispuneti admiterea cererii de revizuire, retractarea Deciziei nr. 1323/2010 pronuntata în dosarul nr. 18.1/103/2003 al Curtii de Apel Bacău Sectia Comercială, de Contencios Administrativ si Fiscal si, în consecintă, rejudecarea recursului formulat în cauză. în drept, art.322 pct. 2 din codul de procedură civilă. Cu deosebită consideratie, Pt. Asaftei Ion, Av. Gheorghe Funieru

 

Așadar, sunt trei decizii ale unor instanțe diferite care au stabilit că Asaftei se face vinovat de starea de insolvență a firmei Roxitour Prod Com SRL. Vorbim de Tribunalul Neamț, Curtea de Apel Bacău și, din nou, o altă instanță de la Curtea de Apel Bacău care a judecat cererea de revizuire.

Definitivă a rămas decizia Tribunalului:

Nicio instanță nu i-a dat dreptate, așa că este greu să spui că la mijloc a fost „mâna” statului paralel, o sintagmă atât de dragă și des folosită de Asaftei.

Ronic Cons SRL- Asaftei găsit vinovat pentru un prejudiciu de peste 120.000 lei

Societatea Ronic Cons SRL a fost înființată în anul 2002, avându-i actionari pe Ion Asaftei (95% din părțile sociale) și pe Claudius Cornel Asaftei (5% din părțile sociale). Anterior, firma s-a numit Hanul Răzeșilor, având ca principal obiect de activitate „Hoteluri și alte activități similare”. Problemele au apărut în 2007, când firma, administrată de Asaftei, a intrat în reorganizare judiciară și, așa cum era și firesc, a fost numit un lichidator care a identificat cauzele care au dus societatea în această situația. Concluzia expertului a fost clară: cei doi Asaftei se fac vinovați, motiv pentru care s-a cerut răspunderea personală a acționarilor, dar și a administratorului. În primă fază, Ion Asaftei a avut câștig de cauză la Tribunalul Neamț, însă recursul înaintat de lichidatorul judiciar la Curtea de Apel Bacău a fost admis, iar Asaftei obligat să plătească Fiscului peste 120.000 de lei. Mai jos puteți citi sentința Tribunalului Neamț prin care a fost respinsă cererea de atragere la răspundere a acționarilor firmei Ronic Cons. De aici aflăm că Asaftei s-a angajat jurist la Ronic Cons SRL în condițiile în care societatea avea un singur furnizor și client – SC Matinal Prod SRL, firmă care administra și administrează Hanul Răzeșilor, unde acționar era Viorica Asaftei, soția lui Asaftei, iar acum este fiica acestuia.

Sentința Tribunalului Neamț la solicitarea lichidatorului de atragerea răspunderii personale a administratorului și celor doi acționari:  Decizie Tribunalul Neamt Ronic Cons SRL

Bucuria celor doi Asaftei nu a fost de lungă durată, pentru că lichidatorul a atacat cu recurs decizia Tribunalului Neamț din data de 20 martie 2013 și a avut câștig de cauză, în sensul că Asaftei a fost obligat să plătească Fiscului peste 120.000 de lei.

Iată decizia Curții de Apel Bacău:

Să mai spunem că cei de la Finanțe au făcut plângeri penale în ambele dosare, însă Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț a dat rezoluții de neîncepere a urmăririi penale. Și plângerile împotriva soluțiilor procurorului au fost respinse de către judecători, așa că Asaftei a scăpat de răspundere penală. De cea fiscală, însă nu a scăpat.

N-a plătit niciun leu din cei 827.000 de lei

Prin cele două decizii ale instanțelor de judecată, din 2010 și 2013, Ion Asaftei a fost obligat să achite bugetului de stat suma de 827.000 lei, însă nu a plătit nicio lețcaie. Suma este trecută în declarațiile de avere ale acestuia, însă este aceeași și în 2016, dar și în 2017, semn că nu a achitat un leu. Lichidatorii și-au făcut datoria și au cerut instanțelor atragerea răspunderii personale lui Ion Asaftei. Mai multe instanțe de judecată au analizat și au acceptat, prin sentințe definitive și irevocabile, solicitările lichidatorilor. Acum, mingea este în curtea Fiscului, instituție care este obligată să recupereze prejudiciul cauzat de Asaftei. De ce nu a reușit Fiscul să recupereze nimic de la Asaftei, deși acesta are acum o leafă de 8.000 de lei net/lună, o să vă spunem cât mai curând. Cert este că Ion Asaftei, dator la buget cu aproape 200.000 de euro, este plătit acum, tot de la bugetul de stat, cu 8.000 lei/lună.

Daniel MURARU

Citeste si:

Vicele ”justițiar” Asaftei, victima forțelor ”oculte”

Vicele „Jan” centrează, iar „aldiștii” încasează bani din contracte cu statul

„Familia” ALDE Neamț se căpătuiește. Firma lui Melu și Jipa, 824.504 lei din bani publici

ANAF îl lasă pe vicele CJ Neamț fără moștenire

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

6 Comentarii la Asaftei, șeful interimar al Consiliului Judetean Neamț, prins cu mâna-n în banii firmelor sale. Instanța a dispus atragerea răspunderii personale pentru 827.000 de lei

 1. V.Vasile   februarie 26, 2018 at 3:27 pm

  Pai, cu astfel de ,,performante manageriale,,omul acesta este ordonatorul principal de credite al judetului ?
  Cand il vezi pe oficial, cu figura lui preocupata, cum face el figurine cu pixul pe A4, cand este filmat, ce-si mai trage el camasa alba si fotograf pe drumurile cu gropi….
  Poate se elibereaza un loc in guvern si pentru el, mai ,,dragi nemteni,,.
  Dupa cum ii sade in costum national, o persoana lipseste de langa el,ca sa fie ca-n poveste, Pacala si…..
  Apropo, cota de 700 litri de carburant /luna e suficienta ?
  Pe luna da, dar pe pamant trebuie mai mult carburant ca drumurile sunt mai proaste.
  Haideti, ca are balta peste…..

  Răspunde
 2. ac de cojoc   februarie 26, 2018 at 4:39 pm

  Dar fostii securisti nu platesc omule!! Numai prostii platesc impozite si taxe, nu stiai! La cat parandarat incaseaza ar trebui sa mearga urgent la beciul domnesc, insa are sange ca a lui RADU TIMOFTE! Prietenii stiu de ce!

  Răspunde
 3. Viorel   februarie 27, 2018 at 8:43 am

  N-avem cum sa dăm înainte cu asa oameni! Dăm înapoi cu încă 100 de ani! Domnu’ e expert in falimentare asta înseamnă că nu mai durează prea mult si judetul va fi în aceeași situație ca si firmele lui. Am văzut cîtă rusine are! Autoritățile astea pe unde sunt?

  Răspunde
 4. Buza   februarie 27, 2018 at 10:42 am

  Halal conducător de județ! Nu ii este rușine? Mai și face declarații de presa ca este denigrat știind că asa este. Nu au voie locuitorii acestui județ sa fie informați. Și culmea ca nu este singur. Cred ca 60% din cei ce au funcții de conducere ( primari, viceprimari, directori ş.a.) ar trebui sa le fie RUȘINE ca se afla acolo.

  Răspunde
 5. valisor   februarie 27, 2018 at 7:56 pm

  Grea misiune are DNA!
  Nu ai din ce mânecă să scoți suficienți procurori pentru câți tâlhari ar fi de cercetat și nici timpul fizic nu ar ajunge pentru finalizat, cu pedepse corespunzătoare, tot ce-ar fi de început. Să fim rezonabili, să judecăm rațional și, în consecință, să admitem cu credință și înțelepciune! că DNAul caută să-și facă bine treaba, chiar și atunci când bunul mers îi e frânat din interior tocmai de către unii procurori corupți. Buna treabă bine chibzuită e tocmai dibuirea și babardirea acelor tâlhari care n-au alt leac decât ocna, că doar tâlhărirea e pentru ei rațiune de a fi și alta nu. Ceilalți, care nu-s patronii acestei “case de pariuri”, ci doar jucători la loteria faptelor penale cu premii de la Buget, deci care joacă “măiubește/măprinde/măiubește/măprinde/…”, dacă pentru turbații dintâi ar curge consecințe juste, atunci ‘cestorlalți li s-ar stinge amatorismul din fașă, că tocmai sancționarea cu promptitudine și justă măsură naște sfințișorii care știe să postește, să muncește și să vorbește românește!
  Cei care mănâncă mult rahat împotriva DNAului nu sunt tâmpiți care doar se preface el că nu pricepe, ci au același cod sprâncenetic cu acei “cleptomani” cărora le dă în clocot, în mințile lor alienate, nealinate “neliniști sufletești”. Așa cred eu, că e și ăsta un foarte bun exercițiu democratic, a fi în galeria “Hai DNA!”… :
  zece bare zece trimiteri în tribună…
  dar așteptarea merită,
  un GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!…
  care califică!
  Bineee, nu despre asta e articolul, da or’ș’cât, tot despre activitatea DNA cu știri pe la vreo săptămâna viitoare! Nu i-așa?

  Răspunde
 6. anca   martie 1, 2018 at 5:56 pm

  lasati-l, a intrat si el in politica sa faca niste bani si dv ii cereti sa dea?? A mai avut intentii, acum cativa ani, cand a fost menmbru si finantator PSD…insa acolo nu a avansat pe scara ierarhica, erau multi ..pofticiosi la banul public..Acum a ajuns la cascaval si nu rateaza, dar sunt multi ochi care-l urmaresc..

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.